PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 60 | 04 |

Tytuł artykułu

Soki i napoje w zaleceniach żywieniowych różnych krajów

Warianty tytułu

EN
Juices and drinks in the dietary recommendations in various countries

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W zaleceniach żywieniowych różnych państw w ramach ochrony zdrowia publicznego zwraca się szczególną uwagę na zmniejszenie spożycia produktów o wysokiej gęstości energetycznej. Nie pozostaje to bez wpływu na branżę owocowo- warzywną, szczególnie wtedy, gdy w zaleceniach nie uwzględnia się całościowej diety, a raczej poszczególne pokarmy, czy składniki. Istnieją znaczące rozbieżności w zaleceniach różnych krajów, jeśli chodzi o soki. Traktowane są one jako produkty pochodzenia roślinnego (np. w Niemczech i Szwajcarii) albo jako napoje, szczególnie po rozcieńczeniu wodą. W niektórych państwach narzuca się ograniczenia w konsumpcji soków ze względu na zawartość cukrów naturalnego pochodzenia i zerową lub małą zawartość błonnika, ale np. w USA w żywieniu dzieci i młodzieży mogą one stanowić ilościowo do 50% spożywanych warzyw i owoców. Porcja soku (200 ml) jako jedna z pięciu porcji w ramach kampanii 5 x dziennie dostarcza zaledwie 80–100 kcal, a przecież zalecenia dopuszczają, aby cukry (chodzi o cukry dodane) stanowiły do 10% spożywanej energii w codziennej diecie. Biorąc pod uwagę narzucane ograniczenia (w tym legislacyjne) być może w przyszłości należy rozszerzyć produkcję soków przecierowych i ograniczyć konsumpcję o małej wartości żywieniowej słodyczy i napojów.
EN
In the dietary recommendations in various countries in the framework of public health protection, special attention has been paid to reduction of the consumption of foods with high energy density. It has an impact on the fruit and vegetable processing industry, especially when the recommendations do not take into account the overall diet, but rather individual foods or ingredients. There are significant discrepancies in the recommendations of different countries as regards to juices. They are treated as products of plant origin (eg. in Germany and Switzerland), or as a drink, especially after dilution with water. In some countries imposed are restrictions on the consumption of juices because of the sugar content of natural origin and zero or low fiber content. However, for example in the USA in the diets of children and adolescents juices may represent quantitatively up to a 50% of consumed fruits and vegetables. A portion of juice (200 ml) as one of the five portions of the campaign “5 times a day” provides only 80–100 kcal, whereas according to the recommendations up to 10% of the energy consumed in our daily diet may be derived from added sugars. Taking into account the imposed constraints (including legislation) perhaps in the future it is necessary to extend the production of smoothie’s type juices, at the same time reducing consumption of low nutritional value confectionery and beverages.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

60

Numer

04

Opis fizyczny

s.14-20,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Krajowa Unia Producentów Soków

Bibliografia

 • [1] Australian Dietary Guidelines, 2013. Australian Government, National Health and Medical Research Council, Department of Health and Aging. Eat for Health 226 pp. https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/files/the_guidelines/n55_australian_dietary_guidelines.pdf.
 • [2] Bundesministerium für Gesundheit, 2015. Die Ernährungspyramide im Detail. http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Ernaehrung/Empfehlungen/Die_Ern%C3%A4hrungspyramide_im_Detail_-_7_Stufen_zur_Gesundheit.
 • [3] Clemens R., A. Drewnowski, M. G. Ferruzzi, Ch. D. Tone, D. Welland, 2015. Squeezing facts from fiction about 100% fruit juice. Adv. Nutr. March 2015 vol 6, 2365-2435. doi:10.3945/an.114.007328.
 • [4] DGE 2015a. DGE – Qualitätsstandard für die Schulverpflegung. Deutschland Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. http://www.schuleplusessen.de/fileadmin/ user_upload/Bilder/151017_DGE_QS_Schule_Essen2015_web_final.pdf.
 • [5] DGE 2015b. Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/.
 • [6] Educator Guide, 2013. Eat for health. Information for nutrition educators. Australian Government. National Health and Medical Research Council. Department of Health and Aging. https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/files/the_guidelines/n55b_eat_for_health_educators_guide.pdf.
 • [7] EU Commission, 2014. EU Action Plan on Childhood Obesity 2014–2020. ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf.
 • [8] EUFUC 2009. Food-Based Dietary Guidelines in Europe. www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelines-in europe/.
 • [9] EUFIC 2012. Normy dotyczące posiłków szkolnych w Europie. www.eufic.org/article/pl/artid/Normy_dotyczace_posilkow_szkolnych_w_EuroEur/.
 • [10] FAO, 2006. Food and nutritionpolicy for schools. A tool for the development of school nutrition programmes in the European Region. WHO Regional Office for Europe Copenhagen. file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/E89501.pdf.
 • [11] Gov.UK, 2015. The Eatwell Guide. https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwellguide.
 • [12] IŻŻ, 2016. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia.
 • [13] Komisja WE, 2007. Biała Księga. Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością. file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ nutrition_wp_pl.pdf.
 • [14] Mazur J. (red.) 2015. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www-1.pdf.
 • [15] MZ, 2015. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Warszawa, 28 sierpnia2015 r. Dz.U. RP poz. 1256. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001256.
 • [16] National Health and Medical Research Council, 2013. Australian Dietary Guidelines. Canberra. https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines.
 • [17] Normy (2012b). „Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja”. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • [18] Normy 2012a. Normy żywienia zdrowych dzieci w 1–3. roku życia – stanowisko polskiej grupy ekspertów. Część I – zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Część II omówienie poszczególnych składników odżywczych. Developmental Period Medicine/ Medycyna Wieku Rozwojowego, 2013, XVII, 1 s. 90–102 (Przedruk ze Standardy Medyczne Pediatria, 2012).
 • [19] Poradnik 2012. Poradnik Żywienia dziecka w wieku 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez grupę ekspertów w 2012 r. www.imid.med. pl/do-pobrania/poradnik.pdf.
 • [20] Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF.
 • [21] Schweizerische Gesellschaft für Ernährung 2011. Schweizer Lebensmittelpyramide. http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/.
 • [22] UK, 2015. School Food Standards. A practical guide for schools their cooks and catereres. https://www.gov.uk/government/publications/standards-for-school-food-in-england.
 • [23] USDA, 2015. Smoothies offered in child nutrition programs – revised. July 22, 2015. http://www.fns.usda.gov/smoothies-offered-child-nutrition-programs.
 • [24] USDA, 2016a. Dietary guidelines for Americans 2015–2020, eight edition. http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/.
 • [25] USDA, 2016b. Dietary Guidelines for Americans 2015–2020. Executive Summary. http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/executive-summary/.
 • [26] WHO 2013. Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020. http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2013/07/viennaconference-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases/documentation/vienna-declaration-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases-in-the-context-of-health-2020.
 • [27] WHO 2014. European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. Regional Committee for Europe EUR/RC64/14 64th session + EUR/RC64/Conf.Doc./8 Copenhagen, Denmark, 15–18 September 2014. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNuFoo_140426.pdf.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-044b0072-c9c1-45e5-9d58-2817e84ba613
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.