PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 385 |

Tytuł artykułu

Influence of agromeliorative ploughing on some physical properties of soil and the distribution of the roots of wheat

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

FR
Influence du labour d'amelioration sur certaines proprietes phisiques du sol et sur la distribution des racines de ble
PL
Wpływ orki agromelioracyjnej na niektóre właściwości fizyczne gleby i rozmieszczenie korzeni pszenicy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The influence of agromeliorative ploughing (45 cm) on some physical parameters of degraded chernozem and on the vertical distribution of dry mass in the profile 0-100 cm was measured.
FR
Les systèmes racinaires doivent être étendus, denses, à une grande capacité de pénétration dans le sol pour que les plantes se développent bien. De tels systèmes racinaires peuvent se former seulement dans les sols dont toutes les propriétés, chimiques et biologiques répondent aux besoin des racines. Les études effectuées ont visé à déterminer l'effet du labour d'amélioration (45 cm) sur certaines propriétés physiques du tchernoziom dégradé de Kujawy et sur la distribution verticale de la matière sèche de racines du blé dans le profil 0-100 cm. Sous l'action du labour d'amélioration se sont améliorés les principaux paramètres physiques de la couche sous-jacente à la couche arable (20-40 cm) du sol considéré. La masse volumique du sol et sa compacité ont diminué, la capacité totale à l'eau et la porosité-air ont augmenté, le régime d'eau et d'air dans le sol à la capacité de rétention au champ s'est amélioré. On a constaté qu'à la suite de ces changements le développement des systèmes racinaires du blé est devenu meilleur, et la distribution verticale des racines dans le sol plus uniforme. La masse totale des racines de blé sous 1'effet du labour d'amélioration a augmenté dans les phases particulières du développament de 5-61%. Quand on avait effectué le labour d'amélioration, 15,5-50,3 % de la masse sèche de racines, dans les phases particulières du développement se trouvaient dans les couches plus profondes du profil (30-100 cm) tandis qu'après le labour typique (25 cm); il y en avait 1,6-40,7 %.
PL
Rośliny dla optymalnego rozwoju powinny mieć rozległe, gęste, o dużej zdolności penetracji gleby systemy korzeniowe. Systemy korzeniowe o takich cechach mogę rośliny wytwarzać tylko w glebach, w których wszystkie podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne spełniają wymagania korzeni. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu orki agromelioracyjnej (45 cm) na niektóre właściwości fizyczne czarnoziemu kujawskiego zdegradowanego oraz na pionowe rozmieszczenie suchej masy korzeni pszenicy w profilu 0-100 cm. Pod wpływem orki agromelioracyjnej poprawiły się podstawowe parametry fizyczne warstwy podornej (20-40 cm) badanej gleby. Zmiejszyła się gęstość objętościowa i zwięzłość, wzrosła pełna pojemność wodna i porowatość powietrzna, poprawił się układ stosunków powietrzno-wodnych w glebie przy polowej pojemności wodnej. W wyniku tych zmian nastąpił lepszy rozwój systemów korzeniowych pszenicy i bardziej równomierne pionowe ich rozmieszczenie w glebie. Ogólna masa korzeni pszenicy pod wpływem orki agromelioracyjnej wzrosła w poszczególnych fazach rozwojowych o 5-61%. W głębszych warstwach profilu glebowego (30-100 cm) po orce agromelioracyjnej znajdowało się w poszczególnych fazach rozwojowych 15,5-50,3% suchej masy korzeni, podczas gdy po orce typowej (25 cm) znajdowało się 1,6-40,7%

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

385

Opis fizyczny

p.73-80,fig.,ref.

Twórcy

  • Institute of Land Reclamation and Grassland Farming, Al.Ossolinskich 12, 85-093 Bydgoszcz, Poland
  • Institute of Land Reclamation and Grassland Farming, Al.Ossolinskich 12, 85-093 Bydgoszcz, Poland
autor
  • Institute of Land Reclamation and Grassland Farming, Al.Ossolinskich 12, 85-093 Bydgoszcz, Poland

Bibliografia

  • 1. Bender J.: Wpływ niektórych czynników siedliska na zwięzłość warstwy uprawnej gleb ornych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 128, 99, 1970.
  • 2. Brusiłowskij Sz. J.: Rezultaty issledowanij sposobow osuszenija tiażełych poczw w usłowijach Biełorusskoj SSR. Naucznyje trudy WASHNIŁ, Osuszenije tiażełych poczw. 1981.
  • 3. Dziamska A., Cieśliński Z., Klimas F.: Wpływ głębokich orek melioracyjnych na rozwój korzeni lucerny uprawianej na glebach ciężkich. BTN, Pr. Wydz. Nauk Przyr., 29, 55, 1980.
  • 4. Eck H. V., Davis G. R.: Profile modification and root yield, distribution and activity. Agron. J., 63, 934, 1971.
  • 5. Klimas F., Piasecki J.: Ustalenie wpływu zabiegów agromelioracyjnych na rozwój systemów korzeniowych roślin uprawnych oraz na stopień zachwaszczania pól. Zakład Botaniki. AT-R Bydgoszcz, manuscripte, 1979.
  • 6. Nyiri L.: The effect of subsoil - loosening on some physical properties of brown forest soil and on the development of plant roots. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 220, 259, 1979.
  • 7. Piasecki J.: Rozwój systemów korzeniowych roślin uprawianych na glebie wytworzonej z iłu gniewskiego w zależności od głębokości orki i nawożenia. Doctor’s dissertation. AT-R Bydgoszcz, 1984.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-043ae104-016b-4845-9a86-2ac2f440a987
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.