Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

O nas

alt

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W systemie tworzenia i zapewnienia funkcjonowania bazy AGRO stosuje się język informacyjno-wyszukiwawczy o wyspecjalizowanych funkcjach, umożliwiający odtwarzanie treści i wyszukiwanie dokumentów na zapytanie użytkownika. Słownictwo języka informacyjno-wyszukiwawczego tworzą wyrażenia zwane słowami kluczowymi, oparte na języku naturalnym. Słowniki słów kluczowych (polski i angielski) są uporządkowane alfabetycznie, nie zawierają synonimów, są słownikami kontrolowanymi i są przyjazne dla użytkowników. W chwili obecnej baza zawiera ponad 440 000 opisów bibliograficznych

21 września 2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pt.: "Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA", pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowanym przez Grzegorza Żbikowskiego - dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Barbarę Gierszewską-Szrajber - kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Projekt realizowany jest od 1.01.2009 do 31.12.2013 r., a całkowity koszt realizacji wynosi 4 852 298,00 zł.

Projekt zakłada znaczącą rozbudowę bazy AGRO poprzez przekształcenie jej w bazę abstraktową, co znacznie wzbogaca informacje zawarte w obrębie każdego rekordu bazy. Do istniejących już rekordów bazy są dodawane streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz bibliografia załącznikowa. W rekordach w języku polskim dodatkowo tłumaczone są słowa kluczowe z języka polskiego na język angielski. Ponadto wzbogaca się opisy bibliograficzne bazy o pełne teksty artykułów. Pod względem ilościowym do końca 2013 r. przewiduje się wzrost zindeksowanych artykułów do ok. 500 000 rekordów. Umieszczenie bazy w ramach Centrum Otwartej Nauki pozwala na zwielokrotnienie możliwości wyszukiwawczych dla użytkowników poszukujących literatury. Platforma YADDA Centrum Otwartej Nauki pozwala na przeglądanie zawartości bazy według m.in.: tytułów artykułów, nazwisk autorów, tytułów czasopism oraz słów kluczowych. Należy zaznaczyć, iż przy wyszukiwaniu można jednocześnie używać wyrażeń w języku polskim i angielskim, lub też zawężać tematykę przez używanie operatorów logicznych.

Baza AGRO jako narzędzie w postaci cyfrowej o zawartości polskich czasopism dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych przyczynia się w dobie społeczeństwa informacyjnego do wzrostu znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym, do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki a także zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. System udostępniania informacji zawartych w bazie tworzy elektroniczną usługę publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Zapewnia rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, które są istotne i znaczące dla polskiej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

http://agro.icm.edu.pl

http://yadda.icm.edu.pl

Kontakt:

61-693 Poznań, ul. Witosa 45
Zofia Kasprzak

Program Innowacyjna Gospodarka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ICM UW Platforma otwartej nauki
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Tytuł projektu: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA. Nr umowy: POIG 02.03.02-00-031/09 (okres realizacji 2009-2013)
Tytuł projektu: Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu. Nr umowy: POIG 02.03.02-30-006/13 (okres realizacji 2014-2015)

Tytuł projektu: Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO. Nr umowy: POPC.02.03.01-00-0038/18-00 (okres realizacji 2018-2021). Kwota dofinansowania: 7 442 980,00 z. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd" Działanie nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)" Instytucja Finansująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Baza utrzymywana i dystrybuowana przez ICM UW | System oparty na platformie YADDA default, ver. 4.4.21, rev. 42691 | © ICM UW 2005-2021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.