PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Zasoby genowe roślin dziko rosnących z rodziny motylkowatych (Fabaceae) - ekspedycje Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Genetic resources of wild plants from Fabaceae family - expeditions of Botanical Garden in Bydgoszcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono informację o występowaniu gatunków z rodziny motylkowatych w oparciu o ekspedycje przeprowadzone w latach 1997-2008 przez Ogród Botaniczny w Bydgoszczy KCRZG IHAR oraz określono stan zgromadzonych, podczas ekspedycji, ekotypów. Miejscem eksploracji były następujące regiony Polski: Karpaty i Sudety i ich przedgórza, tereny wzdłuż budowanego północnego odcinka autostrady A1 i wzdłuż Noteci, Brodnicki Park Krajobrazowy, Warmia i Mazury, Podlasie, obszary województwa lubuskiego i świętokrzyskiego, Roztocza oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na ich obszarze napotkano 53 taksony roślin z rodziny Fabaceae - co stanowi 52% wszystkich gatunków z flory Polski. Wystąpiły one na 325 stanowiskach w 302 miejscowościach. Do najczęściej występujących taksonów należały: Trifolium repens (141 stanowisk), Trifolium pratense (121), Vicia cracca (101), Lotus comiculatus (78) i Lathyrus pratensis (63). Tylko na jednym stanowisku stwierdzono takie gatunki jak: Astragalus arenarius, Chamaecytisus supinum, Chamaecytisus rhulhenicus, Lathyrus niger, Lathyrus palustris, Lembotropis nigricans, Onobiychis arenaria, Ornithopus perpusillus, Robinia pseudoacacia, Trifolium alpestre, Vicia sylvatica. Podczas ekspedycji zebrano łącznie nasiona z 522 ekotypów reprezentujących 41 gatunków, które umieszczono w przechowalni krótkoterminowej Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy. Najwięcej zebrano ekotypów Trifolium repens (75 obiektów), Trifolium pratense (63), Trifolium medium (37) i Lotus corniculatus (34). Do przechowalni długoterminowej przekazano 73 obiekty. W żywej kolekcji gatunków roślin motylkowatych w Bydgoszczy znajduje się 39 ekotypów, w tym 30 obiektów Lotus corniculatus, na których przeprowadzona jest waloryzacja cech biologiczno-rolniczych.
EN
The objective of the study was to provide information on the occurrence of species of the legume family based on the expeditions carried out between 1997-2008 by the Botanical Garden in Bydgoszcz and the determination of ecotypes of the leguminous plants collected on these expeditions. Collection missions were realized in the following regions of Poland: Jura Krakowsko-Częstochowska, Karpaty and Sudeten and their foothills, Roztocze, Pomorze Zachodnie, Warmia and Mazury, areas along the northern A1 motorway and along the river Noteć and Brodnicki Landscape Park and areas of the Lubuskie, Świętokrzyskie province. 53 taxa of plants in the family Fabacecie - which represcnts 52% of all species of Polish flora were encountcred in those areas. They occurred at 325 sites in 302 localities. The most common taxa were: Trifolium repem (141 ecotypes), Trifolium prateme (121), Vicia cracca (101), Lotus corniculatus (78) and Lalhyrus pratensis (63). The following species: Astragalus arenarius, Chamaecytisus supinum, Chamaecytisus rhuthenicus, Lathyrus niger, Lathyrus palustris, Lembotropis nigricans, Onobrychis arenaria, Ornithopus perpusillus, Robinia pseudoacacia, Trifolium alpestre, Vicia sylvatica were noted only in one site. During collection missions 522 ecotypes of 41 species, were collected which were put in the short-term store of the Botanical Garden, Bydgoszcz. Most ecotypes were collected of the following species: Trifolium repem (75 ecotypes), Trifolium pratense (63) Trifolium medium (37) and Lotus corniculatus (34). 73 samples were sent into the long-term storage. The living collections of legume plant species in Bydgoszcz includes 39 ecotypes with 30 objects of Lotus corniculatus on which the valorisation of agricultural and biological characteristics is performed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.79-92,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Ogród Botaniczny w Bydgoszczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Brown A.H.D., Marshall D.R. 1995. A basic sampling strategy: theory and practice, w: Collecting plant genetic diversity. Technical guidelines. Guarino L., Rao V.R., Reid R. (red.). CAB International. Wallingford: 75-91.
 • Coboru. 2009. Odmiany wpisane do krajowego rejestru (kr) wg stanu na 31.08.2009. < http://www.coboru.pl >.
 • Góral S. 1998. Znaczenie zasobów genowych roślin użytkowych dla ochrony różnorodności biologicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 21-30.
 • Hawkes J.G. 1978. Zachowanie i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych. Biul. IHAR 133: 139-145.
 • Majtkowski W. 1998. Ochrona roślinnych zasobów genowych w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 113-121.
 • Majtkowski W., Żurek G., Schmidt J., Majtkowska G. 2003. Collections of grass genetic resources in Poland - source of information for distribution of species, w: Problems of grass biology. Frey L. (red.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 219-227.
 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 537 ss.
 • Podyma W. 1998. Zbiór zasobów genowych roślin użytkowych i ich dzikich przodków oraz stan kolekcji w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 31-50.
 • Tutin T.G., Heywood V.Н., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M., Webb D.A. (red). 1968. Flora Europea. Vol. 2, Cambrige University Press, Cambridge: 469 ss.
 • Wilczek M. 1999. Rośliny motylkowate drobnonasienne. Zagadnienia ogólne, w: Szczegółowa uprawa roślin. Tom 2. Jasińska Z., Kotecki A. (red.). Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław: 141-157.
 • Zaiąc A., Zając M. (red.) 2001. Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian Univesity, Kraków: 714 ss.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicato values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków: 183 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-e769b7fb-2772-4e59-ad49-63af5dc34a02
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.