PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Morfogeneza powierzchni tarasu zalewowego Wisły w okolicach Magnuszewa w obrazie zdjęć satelitarnych i lotniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Morphogenesis of the Vistula river valley floodplain in the vicinity of Magnuszew (middle course) estimation with usage of aero and satellite photographs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych fragmentu doliny Wisły środkowej w okolicach Magnuszewa. Prace były prowadzone równolegle z badaniami geologicznymi powierzchni tarasu zalewowego i strefy korytowej. Ich celem była identyfikacja stref charakteryzujących się występowaniem tendencji do koncentracji strumienia wielkich wód, a także ocena przydatności zdjęć w konstruowaniu modelu morfogenezy odcinka doliny i formułowaniu prognozy przebiegu procesów fluwialnych. Badania były prowadzone w ramach realizacji projektu nr 2P04E06929 „Znaczenie czynników morfogenetycznych w kształtowaniu różnorodności siedliskowej wybranych odcinków dolin rzek na Niżu Polskim”.
EN
Paper presents some of results of remote sensing analysis, carried out in the middle Vistula River valley in the vicinity of Magnuszew. Study was carried out simultaneously with field geological setting of the floodplain and channel zone. The aim of investigations was recognition of the tendencies high water current concentration on the floodplain area and estimation the suitability of satellite photographs of high resolution in fluvial environment prognosis as well as morphogenesis model creation purposes. The investigations were carried out in the frame of the scientific project no. 2P04E06929 entitled “Significance of morphogenetic factors in the development of habitat diversity of selected river valley stretches in the Polish Lowlands”.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.89-100,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
Bibliografia
 • Babiński Z. Dynamika mezoform korytowych dolnej Wisły. Konferencja Jeleniewo k/Suwałk, 1999, s. 3–5.
 • Blum M. D., Tornquist T. E. Fluvial response to climate and sea-level change, a review and look forward. Supl. Sediment. 47, 2000, s. 2–48.
 • Ehlers M., Jankowsky R., Gähler M. New Remote Sensing Concepts for Environmental Monitoring [w:] Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology (ed.) M. Ehlers. Proceedings of SPIE 4545, 2002, s. 1–12.
 • Falkowski E. Ewolucja holoceńskiej Wisły na odcinku Zawichost–Solec i inżyniersko-geologiczna prognoza jej dalszego rozwoju. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 198, Tom IV „Z badańgeologiczno-inżynierskich w Polsce”, 1967, s. 57–148.
 • Falkowski E. Morphogenetic classification of river valleys developing in formerly glaciated areas fovr needs of mathematical and physical modeling in hydro technical projects. Geographia Polonica vol. 58, 1990, s. 55–67.
 • Falkowski T. Geomorphological analysis of a The Vistula River valley in evaluating the safety of regulation structures. Acta Geologica Polonica Vol 57 (3) , 2007, s. 377–390.
 • Falkowski T. Naturalne czynniki stabilizujące wybrane odcinki strefy korytowej Wisły środkowej. Wydawnictwo SGGW w serii Rozprawy Naukowe i Monografie, 2006, s. 128.
 • Falkowski T., Popek Z. Zones of ice-jams formation on the Middle Vistula River reach in relation to variable of river valley morphology. Annals of WAU, Land Reclamation No 30, 2000,s. 77–90.
 • Falkowski T., Złotoszewska-Niedziałek H. Wpływ podłoża aluwiów na morfologię koryta Wisły w rejonie Góry Kalwarii. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, XII,z. 2(27), 2003, s. 75–81.
 • Gębica P., Sokołowski T. Sedimentological interpretation of crevasse splays formed during the extreme 1997 flood in the upper Vistula River Valley (south Poland). Annales SocietatisGeologorum Poloniae, vol. 71, 2001,s. 53–62.
 • Karabon J. Morfogenetyczna działalność wód wezbraniowych związana z zatorami lodowymi w dolinie Wisły Środkowej. Przegląd Geologiczny nr 9, 1980, s. 512–515.
 • Kozarski S. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany w układzie koryt rzecznych niżowej części dorzecza Odry. Krajowe Sympozjum „Rozwój den dolinnych...”, Wrocław–Poznań, 1974, s. 17–19.
 • Kozarski S., Rotnicki K. Valley floors and changes of river channel patterns in the North Polish Plain during the Late Wurm and Holoceneł Quaestiones Geographicae. 4, 1977, s. 51–93.
 • Lach R., Polak A. Trendy rozwojowe wysokorozdzielczych satelitów obrazowych. Aktualnie, szybko i tanio. GEODETA Nr 12 (55), 1999.
 • Leigh D. S., Srivastova P., Brook G. A. Late Pleistocene braided rivers of the Atlantic Coastal Plain, USA. Quaternary Science Reviews 23, Pergamon, 2004, 65–84.
 • Mycielska-Dowgiałło E. Rozwój rzeźby fluwialnej północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymentologicznych. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego,1978, s. 120.
 • Ozga-Zielińska M. O konieczności określania dla rzek polskich maksymalnych wiarygodnych wezbrań wywołanych maksymalnymi wiarygodnymi opadami. Forum naukowo-techniczne– POWÓDŹ 1997, IMGW Warszawa, tom 2, 1997, s. 1–10.
 • Rotnicka J., Rotnicki K. The problem of hydrological interpretation of paleochannel paterns [w:] Schluchter Ch. (editor) River, Lake and Mire Environments. Proceedings of the INQA/IGCP158 Meeting in Bern, Switzerland, June 1985, Balkema, Rotterdam 1988, s. 205–224.
 • Sarnacka Z., Krysowska-Iwaszkiewicz M. Osady eoplejstoceńskie okolic Magnuszewa na południowym Mazowszu. Z badań czwartorzędu w Polsce, t. 14, Biuletyn Instytutu Geologicznegonr 268, 1974.
 • Szumański A. Postglacjalna ewolucja i mechanizm transformacji dna doliny Dolnego Sanu. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, t. 12, z. 1, 1986, s. 5–92.
 • Wiśniewski E. Zagadnienia paleogeoraficzne doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską. Studia Societatis Scientiarum Torunensis Toruń-Polonia, vol. VIII, sectio C, nr4–6, 1976, s. 279–296.
 • Zieliński T. Sedymentologiczne skutki powodzi 1997 i 1998 roku w dorzeczu Górnej Nysy Kłodzkiej [w:] Ostaficzuk S. (red.) Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanychpowodzią, na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2000, s. 105–136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-e5b80ca8-5f38-46bc-96ed-f92407e3d246
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.