PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie ścieków krochmalniczo-browarnianych do nawadniania łąk

Warianty tytułu
EN
Utilization of starch-brewery sewage for meadow irrigation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki 15-letnich badań dotyczące wpływu nawadniania łąki trwałej ściekami krochmalniczo-browarnianymi na roślinność, plonowanie i wartość siana. Wykazano, że wieloletnie nawadnianie łąk ściekami korzystnie wpłynęło na wytworzenie się gospodarczo wartościowych zbiorowisk roślinnych typu: Alopecurus pratensis i Poa pratensis, Phalaris arundinacea i Glycerin maxima oraz Arrhenatherum elatius - na glebie mineralno murszowej; Alope- curus pratensis; Arrhenatherum elatius i Dactylis glomerata oraz Alopecurus pratensis i Poa pratensis - na glebie murszowatej właściwej, natomiast Dactylis glomerata i Festuca rubra oraz Poa pratensis i Dactylis glomerata - na glebie murszastej. Łąki nawadniane ściekami, niezależnie od typu florystycznego runi, dwu- trzykrotnie lepiej plonowały niż łąki nienawadniane. W wyprodukowanym sianie zawartość składników pokarmowych (białka ogólnego, włókna surowego i popiołu surowego) nie przekraczała przyjętych norm z punktu widzenia żywienia zwierząt.
EN
The paper presents results of 15-year experiments concerning the effect of starch-brewery sewage irrigation of permanent meadow on vegetation, yielding and hay value. It shows, that longstanding sewage irrigation beneficially the affected generating of economically valuable plant communieties of the type: Alopecurns pratensis and Poa pratensis, Phalaris arundinacea and Glyceria maxima and also Arrhenatherunt elatius - on mineral-muck soil; Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius and Dactylis glomerata and also Alopecurus pratensis and Poa pratensis - in proper mucky soil, however Dactylis glomerata and Festuca rubra, Poa pratensis and Dactylis glomerata - muckous soil. Sewage irrigated meadows, independently of sward floristic type, yielding twice to threefold better than non-irrigated meadows. The content of nutrient components in the produced hay (total protein, crude fibre and crude ash) did not exceed the accepted standards from the animal nutrition point of view.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.51-59,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 1, 10-718 Olsztyn
Bibliografia
 • Baryła R., Kotowski M. 1999. Ocena przydatności roślinności trawiastej do wykorzystania składników biogennych z wód ściekowych. Fol. Uniw. Agric. Stetin. 197, Agricultura 75: 19-23.
 • Bieniek B., Grabowski K., Różańska E., Bagiński K. 2000. Wpływ ścieków przemysłu rolno-spożywczego na zasobność gleb i wartość siana. Biul. Nauk. 9: 153-160.
 • Czyżyk F. 1985. Plonowanie i trwałość niektórych gatunków traw w warunkach nawodnień ściekami komunalnymi. Wiad. IMUZ 15(2): 155-167.
 • Czyż H., Trzaskoś M., Kitczak T. 2001. Charakterystyka zbiorowisk łąkowych w otulinie jeziora Będgoszcz. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 478: 23-28.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR Poznań: 111 ss.
 • Grabowski K., Grzegorczyk S., Grabowska K. 2008. Wpływ nawadniania ściekami krochmalniczo-browarnianymi na zmiany w składzie gatunkowym runi łąkowej. Pam. Puławski 147: 83-95.
 • Grynia M., Grzelak M., Kryszak A. 1994. Produktywność łąk łęgowych na glebach organicznych w dolinie Samy Szamotulskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 412: 111-114.
 • Kitczak T., Czyż H., Michałkiewicz J. 2001. Wpływ długotrwałego zalegania wód powierzchniowych na skład florystyczny runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 478: 41-46.
 • Kotowski W., Piórkowski H. 2006. Znaczenie ekologiczne ekosystemów mokradłowych użytkowanych rolniczo, w: Woda w krajobrazie rolniczym. Praca zbiór, pod red. W. Mioduszewskiego, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, Rozpr. Nauk. Monogr. 18: 70-79.
 • Kutera I. 1988. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa: 600 ss.
 • Kutera I., Czyżyk F. 1992. Wpływ nawodnień ściekami z zakładów utylizacyjnych na plonowanie łąk i roślin pastewnych. Wiad. IMUZ 17(2): 447-463.
 • Majdowski F. 1982. Oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego w glebie. Rozprawa habilitacyjna IMUZ Falenty: 99 ss.
 • Marzec H. 1994. Wpływ nawadniania ściekami krochmalniczymi na plonowanie roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414: 119-125.
 • Ratyńska H. 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego: 466 ss.
 • Systematyka gleb Polski. 1989. Wyd. IV Rocz. Glebozn. 40(3/4): 1-150.
 • Talik B. 1996. Oczyszczanie ścieków przemysłu ziemniaczanego w środowisku glebowo-roślinnym. Zesz. Nauk AR Wrocław, Konferencje XIII (t. I) 293: 325-333.
 • Talik B., Pławiński R. 1995. Wpływ różnego sposobu użytkowania łąk nawadnianych ściekami miejskimi na wielkość i jakość plonu oraz trwałość gatunków traw. Wiad. IMUZ 18(3): 165-177.
 • Trąba Cz., Wyłupek 1993. Łąki wyczyńcowe w niektóiych dolinach rzecznych woj. zamojskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 412: 179-183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-dbb31636-6827-48f2-814a-3fdebe275136
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.