PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Wpływ wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmiennej na plon i strukturę plonu ziemniaka jadalnego

Warianty tytułu
EN
The influence of undersown crop and spring barley straw on the yield and yield structure of table potatoes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2004-2007, których celem było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmienia jarego na plon i strukturę plonu ziemniaka. W doświadczeniu analizowano dwa czynniki. I. Nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna czerwona, koniczyna czerwona + życica wielokwiatowa, komonica zwyczajna, komonica zwyczajna + życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa. II. Nawożenie słomą: podblok bez słomy, podblok ze słomą. W pierwszym roku po zastosowaniu nawożenia organicznego uprawiano ziemniaki jadalne odmiany Syrena. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż najwięcej suchej masy i makroelementów dostarczyły wsiewki międzyplonowe stosowane łącznie ze słomą. Plony bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi i wsiewkami międzyplonowymi ze słomą, z wyjątkiem życicy wielokwiatowej dorównywały, a nawet przewyższały plony z obiektu nawożonego obornikiem. Nawożenie wsiewkami międzyplonowymi, z wyjątkiem życicy wielokwiatowej powodowało wzrost udziału bulw jadalnych i sadzeniaków, a spadek udziału frakcji bulw małych w plonie, w porównaniu do struktury plonu bulw ziemniaka nawożonego obornikiem.
EN
The paper presents the results of research carried out over 2004-2007, which aim was to describe the influence of undersown crops and barley straw on the yield and yield structure yield of potatoes. Two factors were take into account. I. - Undersown crop fertilization: control object (without undersown crop fertilization), farmyard manure, red clover, red clover + Italian ryegrass, birdsfoot trefoil, bridsfood trefoil + Italian ryegrass, Italian ryegrass. II. - Straw fertilization: without straw or with straw. In the first year after organic fertilization edible potatoes were cultivated, middle later Syrena cultivar. The results show that the highest amount of dry mass and macroelements was obtained by undersown crops with straw. The yields of potato tubers Syrena cultivar fertilized with undersown crops and undersown crops with straw, with the exception of Italian ryegrass were on the same level, or even decreased the yields from the object which was fertilized with farmyard manure. The undersown crop fertilization, with the exception of Italian ryegrass caused the decrease of the amount of tubers and seed potatoes, and the increase of the amount of small tuber fraction in the yield in comparison to the yield structures of potato tubers fertilized with farmyard manure.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.103-110,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Boligłowa E., Gleń K. 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on kind of organic fertilization and tillage method. EJPAU, Ser. Agron. 1(6): 1-10.
 • Ceglarek F., Płaza A., Buraczyńska D., Jabłońska-Ceglarek R. 1998. Alternatywne nawożenie organiczne ziemniaka jadalnego w makroregionie środkowo-wschodnim. Cz. I. Wartość nawozowa wsiewek międzyplonowych w zależności od ich sposobu użytkowania na tle obornika i nawożenia słomą. Rocz. Nauk Rol., Ser. A 113(3-4): 173-188.
 • Duer I. 1999. Plon suchej masy kilku odmian koniczyny uprawianej w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji oraz akumulacja azotu w glebie. Zesz. Nauk. AR Kraków 347: 69-77.
 • Dzienia S., Szarek P. 2000. Efektywność uprawy bezpłużnej oraz międzyplonów i słomy w produkcji ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 470: 145-152.
 • Dzienia S., Szarek P., Pużyński S. 2004. Plonowanie i jakość ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i rodzaju nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 500: 235-242.
 • Kuraszkiewicz R., Pałys E. 2002. Wpływ roślin ochronnych na plon masy nadziemnej wsiewek międzyplonowych. Annales UMCS, Sec. E 57: 105-112.
 • Nowak G. 1982. Przemiany roślinnej materii organicznej znakowanej izotopem C₁₄ w glebach intensywnie nawożonych. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Ser. Rol. 35: 3-57.
 • Płaza A. 2009. Plon i struktura plonu bulw ziemniaka nawożonego międzyplonami i słomą. Biul. IHAR 251: 197-205.
 • Płaza A., Ceglarek F. 2004. Reakcja ziemniaka odmiany Rywal na nawożenie wsiewkami międzyplonowymi w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 232: 101-106.
 • Roztropowicz S. 1987. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Frag. Agron. 1(21): 33-75.
 • Sadowski W. 1992. Porównanie efektywności obornika, słomy, nawozów zielonych i biohumusu w uprawie ziemniaka. Mat. konf. nauk. „Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych”. Olsztyn, 25-26 marca 1992: 216-222.
 • Siuta A. 1999. Wpływ nawożenia słomą i biomasą międzyplomi ścierniskowego na plonowanie zbóż i wybrane wskaźniki żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 245-251.
 • Śnieg L., Piramowicz W. 1995. Wpływ sposobu nawożenia na plonowanie ziemniaka i zboża jarego w ogniwie zmianowania. Rocz. Nauk Rol., Ser. A 111(1-2): 127-134.
 • Szymankiewicz K. 1993. Wpływ stosowania pod ziemniak słomy na plon i jego strukturę ze szczególnym uwzględnieniem bulw dużych. Biul. Inst. Ziemn. 43: 93-103.
 • Witkowicz R. 1998. Porównanie plonowania oraz wartości przedplonowej wsiewek roślin motylkowatych i traw na glebie lekkiej. Rocz. AR Poznań, CCCVII, Ser. Rol. 52: 65-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d86c1ef0-7ff2-4928-9a8c-ff6e8780452e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.