PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

Rola edukacji zdrowotnej w promowaniu koncepcji „health-related fitness”

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of health education in promotion of health-related fitness concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z istotniejszych celów edukacji zdrowotnej jest ukształtowanie nawyków dbałości o pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, szczególnie w późniejszym wieku. Dlatego ważnym wskaźnikiem prawidłowej postawy prozdrowotnej jest utrzymywanie właściwej proporcji pomiędzy masą ciała i wysokością, jak i utrzymywanie wskaźników dystrybucji tłuszczu (BMI, WHR) na odpowiednim poziomie. Celem pracy jest próba syntetycznego spojrzenia na sprawność ukierunkowaną na zdrowie – jej rozwój, poziom i utrzymanie przez całe życie w kontekście celów edukacji zdrowotnej. Wyniki badań dzieci i młodzieży oraz populacji dorosłych mężczyzn z Krakowa wskazują, że procent dzieci o podwyższonych wartościach wskaźników (BMI, WHR) pomiędzy 8 a 19 lat ulega systematycznemu obniżeniu w odniesieniu do norm międzynarodowych. Jednocześnie w populacji dorosłych mężczyzn drastycznie wzrasta do niemal 50% w grupie mężczyzn po 50 r.ż.. Oznacza to, że działania edukacyjne związane z promowaniem zdrowego stylu życia i utrzymywania odpowiedniej aktywności fizycznej nie mogą zakończyć się na etapie edukacji szkolnej, ale muszą również trwać w okresie późniejszym.
EN
One of the most important objectives of health education is to shape the habits of attention to positive physical health, which determines the low risk of health problems, particularly in later life. Therefore, an important indicator of correct pro-health behaviors is to maintain an appropriate ratio between body weight and height, as well as maintaining fat distribution indices (BMI, WHR) at the appropriate level. Aim of this paper is to attempt a synthetic view of the health-related fineness - its development, and maintenance level for life in the context of the objectives of health education. The results of children and adolescents and the population of adult males from Cracow indicate that the percentage of children with elevated values of the fat distribution indices (BMI, WHR) between 8 and 19 years is systematically reduced in relation to international standards. At the same time in the adult male population dramatically increased to almost 50% in the group of men after the age of 50. This implies that educational activities related to the promotion of healthy lifestyle and maintain appropriate physical activity can not be finished at the stage of school education, but must also continue at a later date.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.401-403,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Bibliografia
 • 1. Bouchard C., Shephard R.J.: Physical activity, fitness and health: the model and key concepts. [In:] Physical activity, fitness and health. Red. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 1994, 77-88.
 • 2. Brudecki J., Gołąb S.,: Zachowania antyzdrowotne mężczyzn a zmienne somatyczne i motoryczne. Roczn. PZH 2006, 57 (supl.), 141-146.
 • 3. Buckler J.M.H.: Are Tanner growth charts applicable to children at school entry in Leeds? Archives of Disease in Childhood 1985, 60, 1188-1191.
 • 4. Chrzanowska M., Kozieł S., Ulijaszek S.J.: Changes in BMI and the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in Cracow, Poland, 1971-2000, Econ. Hum. Biol., 2007, 5, 370-373.
 • 5. Cole T.J, Bellizzi M.C, Flegal K.M, Dietz W.H.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000, 320, 1240-3.
 • 6. Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Cz. I. AWF, Gdańsk, 1995.
 • 7. Drabik J.: Promocja aktywności fizycznej. AWF, Gdańsk 1997.
 • 8. Erlichman J., Kereby A.L., James W.P.T.: Physical activity and its impact on health outcomes. Paper 2: prevention of unhealthy weight gain and obesity by physical activity: an analysis of evidence. Obesity Reviews 2002, 3, 273-287.
 • 9. Holewy E.T., Franks B.D.: Health fitness instructor’s handbook. Human Kinetics, Champaign, 1997.
 • 10. Laaksonen M., Prättälä R., Karisto A.: Patterns of unhealthy behaviour in Finland. European Journal of Public Health 2001, 11, 294-300.
 • 11. Laaksonen M., Prättälä R., Lahelma E.: Sociodemographic determinants of multiple unhealthy behaviours. Scandinavian Journal of Public Health 2003, 31, 37-43.
 • 12. Mleczko E., Zdebski J., Winiarczyk T.: Sprawność fizyczna a poczucie koherencji. Antropomotoryka 2006, 33, 43-58.
 • 13. Oja P. Tuxworth B.: Eurofit for adults. Assessment of health related fitness. Council of Europe, Strasbourg, 1995.
 • 14. Przeweda R.: Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne. W: Promocja zdrowia (red. J. Karski), Warszawa, 1995.
 • 15. Skinner J.S., Oja P.: Laboratory and field tests for assessing health-related fitness. In: Physical activity, fitness and health. Red. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 1994, 160-179.
 • 16. Sokołowska M.: Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki - szanse i ograniczenia. Remedium 2004, 4,6-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d6f7c363-ac93-4dc5-8a98-e5fe6103da1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.