PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 553 |
Tytuł artykułu

Ocena barwy skorupy i żółtka jaj wybranych rodów kur nieśnych

Warianty tytułu
EN
Evaluation of colour of shells and yolks in eggs of selected lines of laying hens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena barwy skorup i żółtek jaj oraz weryfikacja hipotezy o związku między barwą skorupy jaja, a intensywnością wybarwienia żółtka. Parametry barwy mierzono w systemie CIE L*a*b* (L* - jasność, a* - udział barwy czerwonej, b* - udział barwy żółtej), poddając ocenie jaja niosek rodów Rhode Island Red, Sussex, Leghorn, Zielononóżka kuropatwiana i Żółtonóżka kuropatwiana. Wszystkie nioski karmione były paszą o standardowym składzie. W badaniach potwierdzono zależność pomiędzy parametrami barwy skorupy a analizowanymi rodami niosek. Wykazano, że średnie wartości parametrów L* i a* barwy żółtka dla poszczególnych rodów nie różnią się statystycznie, co wskazuje że nie są zależne od genotypu, natomiast pozwala sugerować znaczny wpływ żywienia niosek na intensywność wybarwienia żółtka. Ponadto wykazano zależności pomiędzy niektórymi parametrami barwy żółtka i skorupy, jednak uzyskane korelacje nie pozwalają potwierdzić związku barwy skorupy i intensywności wybarwienia żółtka.
EN
The aim of the study was to evaluate the colour of egg shells and yolks as well as to verify the hypothesis on the relationship between the colour of the egg shell and the intensity of the colour of egg yolk. Colour parameters were measured in the CIE L*a*b* system (L* - lightness, a* - the proportion of the red colour, b* - the proportion of the yellow colour), evaluating eggs of laying hens from Rhode Island Red, Sussex, Leghorn, Zielononóżka kuropatwiana and Żółtonóżka kuropatwiana lines. All laying hens were fed standard formulation feeds. A dependence was found between the egg shell colour parameters and the analyzed laying hen lines. It was shown that mean values of parameters L* and a* of egg yolk colour for individual lines do not differ statistically, which indicates that they do not dependent on the genotype, but which may suggest a considerable effect of feeding regime of laying hens on the intensity of egg yolk colour. Moreover, dependencies were found between some parameters of egg yolk colour and shell colour; however, the recorded correlations do not make it possible to confirm a relationship between egg shell colour and the intensity of egg yolk colour.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
553
Opis fizyczny
s.211-216,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 32, 60-637 Poznań
autor
autor
Bibliografia
 • Bamacioglu H., Ergul M. 2005. Characteristic of egg in laying hens. The effect of genotype and rearing system. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 157-164.
 • Cywa-Benko K., Krawczyk J., Strojny J. 1998. Upodobania konsumentów jaj. Pol. Drób. 6: 3-5.
 • Francesch C., Estany J., Alfonso L., Iglesias M. 1997. Genetic parameters for egg number, egg weight and egg shell color in three catalan poultry breeds. Poult. Sci. 76: 1627-1631.
 • Gawęcka K. 2001. Nioski jaj o białej i brązowej skorupie. Pol. Drób. 11: 7-8.
 • Gornowicz E., Lewko L. 2007. Badania porównawcze cech jakości jaj siedmiu krajowych rodów kur nieśnych. Biul. Inf. KRD-IG. 2: 6-13.
 • Hartmann C., Johansson K., Standberg E., Rydhmer L. 2003. Genetics correlations between the material genetics effects on chick weight and the direct genetics effects on egg composition traits in a White Leghorn line. Poult. Sci. 82: 1-8.
 • Hocking P., Bain M., Channing C., Fleming R. 2003. Genetics variation for egg production, egg quality and bone strength in selected and traditional breeds of laying fowl. Brit. Poult. Sci. 44(3): 365-373.
 • Gus 2007. Rocznik Statystyczny.
 • Smulikowska S. 2002. Brązowe zabarwienie skorupy jaj ogranicza stosowanie pasz rzepakowych w żywieniu niosek. Pol. Drób. 12: 18-19.
 • Su G., Kjaer B., Sorensen P. 2006. Divergent selection on feather packing behavior in laying hens has caused differences between lines egg production, egg quality, and feed efficiency. Poult. Sci. 85: 191-197.
 • Świerczewska E., Siennicka A. 2002. Jajo konsumpcyjne - budowa i jakość. Pol. Drób. 1: 19-22.
 • Trziszka T. 2000. Jajczarstwo, w: Fizjologia formowania się jaja oraz wady jaj. Praca zbiorowa pod red. T. Trziszki: 138-146.
 • Trziszka T., Nowak M., Kaźmierska M. 2006. Preferencje konsumentów jaj na rynku wrocławskim. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 48(3): 107-117.
 • Wężyk S. 2008. Czy białe jest białe a brązowe jest brązowe? Pol. Drób. 4: 6-7.
 • Wężyk S. 2009. Białe czy brązowe? Pol. Drób. 7: 38-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d5eabe59-35d9-430e-96c9-83f63c984ef9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.