PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Próba enzymatycznej transestryfikacji wybranych sacharydów

Warianty tytułu
EN
Enzymatic trial of transesterification of some selected saccharides
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badane sacharydy poddano reakcji enzymatycznej transestryfikacji kwasem oleinowym z użyciem immobilizowanej lipazy z drożdży Candida antarctica w środowisku tert-butanolu. W dalszym etapie dokonano analizy właściwości otrzymanych produktów. Metodą rezonansu magnetycznego ¹H-NMR dokonano analizy wiązań chemicznych występujących w badanych preparatach. W celu oznaczenia grup funkcyjnych występujących w uzyskanych związkach wykonano analizę absorpcyjnej spektroskopii FTIR. Charakterystyki termiczne preparatów wyznaczono przy użyciu różnicowego kalorymetru skaningowego DSC. W wyniku procesu enzymatycznej transestryfikacji wybranych estrów sacharydów kwasem oleinowym z zastosowaniem lipazy pochodzenia mikrobiologicznego, w czasie 10 dni, uzyskano modyfikaty różniące się właściwościami. Przetrzymywanie skrobi acetylowanej z kwasem tłuszczowym w środowisku tert-butanolu, bez użycia lipazy, spowodowało powstanie kompleksu skrobia - kwas oleinowy. Stopień podstawienia DS produktu transestryfikacji skrobi acetylowanej i kwasu oleinowego wynosi 0,90 i był dwukrotnie mniejszy niż stopień podstawienia wyjściowej próby skrobi acetylowanej - 1,96 i skrobi acetylowanej skompleksowanej z kwasem oleinowym - 1,81. Jednocześnie uzyskane modyfikaty różniły się właściwościami termicznymi.
EN
Studied saccharides were subjected to the reaction of enzymatic transesterification by oleic acid with the use of immobilized Candida antarctica lipase in the environment of tert-buthanol. The property analysis of the received products was executed. The analyses of chemical bonds occurring in the studied preparations were performed by the method of magnetic resonance ¹H-NMR. The analysis of absorption spectroscopy FTIR was performed in order to determined the functional groups. The characteristics of the thermal profiles of preparations were done using the differential scanning calorimeter DSC. In the result of enzymatic process of transesterification of chosen saccharide esters by oleic acid with the use of mikrobial lipase, during 10 days, modificates with different properties were obtained. Storing the acetylated starch with fatty acid in the environment of tert-buthanol, without the use of lipase, caused appearence of the starch starch-oleic acid complex. The degree of substitution of the product of transesterification of acetylated starch and oleic acid amounts to 0.90 DS and was twice smaller than degree of substitution of the initial sample of the acetylated starch - 1.96 and acetylated starch complexed with the oleic acid - 1.81. Moreover the obtained modificates differed in their thermal proprieties.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.397-408,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Bibliografia
 • Biswas A., Shogren R.L., Kim S., Willett J.L. 2006. Rapid preparation of starch maleate half-esters. Carbohydrate Polymers 64(6): 484-487.
 • Boruczkowska H., Boruczkowski T., Leszczyński W., Drożdż W, Żołnierczyk A. 2008. Wpływ zastosowanego rozpuszczalnika organicznego na stopień podstawienia skrobi i jej pochodnych kwasem laurynowym. Lesz. Probl. Post. Nauk Roln. 530: 459-468.
 • Boruczkowska H., Boruczkowski T., Leszczyński W., Tomaszewska-Ciosk E., Ślusarczyk M. 2007. Some physical properties of the esters of fatty acids from monosaccharides and disaccharides. Polish J. of Ford and Nutrition Sci. 57, 4(A): 59-63.
 • Boruczkowska H., Leszczyński W., Panek J., Boruczkowski T., Zdybel E. 2006. Niektóre właściwości produktu otrzymanego w wyniku działania chlorku kwasu kaprylowego na acetylowaną skrobię ziemniaczaną. Lesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 653-664.
 • Cooreman F.L., von Rensburg H., Delcour J.A. 1995. Pasting profiles and solubility of native and cross-lined com starch in dimethylo- sulfoxide water mixture. J. of Cereal Sci. 22: 251-257.
 • de Graaf R.A., Lammers G., Janssen L.P.B.M., Beenackers A.A.C.M., Groningen (The Netherlands) 1995. Quantitative Analysis of Chemically Modified Starches by ¹H-NMR Spectroscopy. Starch 12: 469-475.
 • Golachowski A. 1998. Stosowanie skrobi i jej przetworów w przemyśle spożywczym. Lesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Technologia Żywności XII(328): 116-124.
 • Halling P.J. 1984. Effect of water on equilibria catalased by hydrolytic enzymes in biphasic reaction systems. Enzyme and Microbial. Technology 6: 513-516.
 • Hart H., Leslie E.C., Hart J.D. 1999. Chemia organiczna. Krótki kurs. Wydawn. Lekarskie PZWL Warszawa: 465-469.
 • Kapuśniak J., Siemion P. 2007. Thermal reactions of starch with long-chain unsaturated fatty acids. Part 2. Linoleic acid. J. of Food Eng. 78(1): 323-332.
 • Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S. 2005. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wydawn. AR w Szczecinie: 258-265, 273-287, 295-330.
 • Kołodziejczyk A. 2004. Naturalne związki organiczne. Wydawn. Nauk. PWN: 229-295.
 • Leszczyński W. 2005. Kierunki wykorzystania skrobi ziemniaczanej. Ziemniak Polski 3: 31-38.
 • Leszczyński W., Golachowski A. 1995. Właściwości skrobi ziemniaczanej rozsortowanej według wielkości gałeczek. Lesz. Nauk. AR we Wrocławiu 281: 19.
 • Lewandowicz G., Grajek W. 2004. Możliwość modyfikacji skrobi metodami inżynierii genetycznej. Przem. Spoż. 11: 16-20.
 • Materiały informacyjne firmy SISTERNA : http://www.sisterna.com/
 • Rajan A., Sudha J.D., Abraham T.E. 2008. Enzymatic modification of cassava starch by fungal lipase. Industrial Crops and Products 27: 50-59.
 • Sikorski E.Z. 1996. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT Warszawa: 93-165.
 • Tomasik P. 2000. Skrobie modyfikowane i ich zastosowania. Przem. Spoż. 4: 16-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d562555e-da71-4de6-a53e-d03d8858f34e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.