PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Ochrona wód w polityce ekologicznej państwa w latach 1990–2009

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Water protection in Polish environmental policy in 1990–2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono próbę oceny realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w dziedzinie ochrony wód. Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód wynika z usprawnienia systemu zarządzania wodami, zacieśniania współpracy w związku z ochroną wód przygranicznych, uregulowanie problematyki opłat i kar w gospodarowaniu wodami, rozbudowę obiektów małej retencji, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, znowelizowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej, zacieśnianie granic pomiędzy gospodarką wodną a gospodarką narodową oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Pomimo zauważalnych efektów realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony wód, zakwalifikowanie większości wód w Polsce do wód o złym stanie wymaga kontynuacji podjętych działań.  
EN
This article presented evaluation of execution of water protection in Polish Environmental Policy. Improvement of water quality and quantity was a effect of improve water management system, partnership in water protection on borderland, regulation of payment and fine mulct in water protection and management, development of small retention, arrangement of water and waste water management, amendment of water law, cooperation between water management, national economy and ecological education. Positive result of execution of water protection in Polish Environmental Policy, were notice. However, classification of the stateof uniform river bodies, showed that most of Polish waters were included to category poor. That's why Poland should proceed activities in water protection.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.77-88,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
autor
Bibliografia
 • Bury Cz. Stan realizacji programów rozwoju małej retencji. Gospodarka Wodna 12/2002, 2002, s. 506–510.
 • Drabiński A. Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Meteorologia, hydrologia, ochrona środowiska.
 • Kierunki badań i problemy. Pod redakcją A. Dębickiego IMGW, Wrocław, 2005, s. 92–93.
 • Faltyńska M. Ochrona wód w Polityce Ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990–2008”, Praca magisterska, 2009, maszynopis s. 95.
 • Górka K. Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce w świetle danych statystycznych. AURA 9/2008, 2008, s. 15–17.
 • GUS. Ochrona środowiska 2000. Warszawa 2000.
 • GUS. Ochrona środowiska 2005. Warszawa 2005.
 • GUS. Mały rocznik statystyczny Polski 2008. Warszawa 2008.
 • GUS. Ochrona środowiska 2009. Warszawa 2009.
 • II PEP. II Polityka Ekologiczna Państwa 2000: Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.
 • Kozłowski S. Polityka Ekologiczna Państwa 1989–2000 – ujęcie historyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Papłuzińskiego „Polityka Ekologiczna III Rzeczpospolitej”. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz2000, s. 37–66.
 • Kozłowski S. Przyszłość ekorozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 392–409, 457–525.
 • Łagosz T., Kołtyn A. Koncepcja zarządzania gospodarką wodną. Gospodarka Wodna 10/1990, 1990, s. 218–221.
 • Mioduszewski W., Łoś. M. R. Mała retencja w systemie ochrony przeciwpowodziowej kraju. Gospodarka Wodna 2/2002, 2002, s. 68–73.
 • Nowicki A. Gospodarka wodna na tle ekologicznej polityki państwa. Gospodarka Wodna 9/1991, 1991, s.194–196.
 • PEP. Polityka Ekologiczna Państwa. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1990.
 • PEP. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
 • PEP. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 • Porozumienia Okrągłego Stołu 1989. Protokół Podzespołu ds. ekologii Okrągłego Stołu, Warszawa 6 luty–5 kwietnia 1989 r., NSZZ „Solidarność”, Region Warmińsko- Mazurki, Olsztyn.
 • Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 86–88,
 • Symonowicz A., Wąsowicz M. Kierunki zmian w systemie zarządzania gospodarką wodną. Gospodarka Wodna 3/1991, 1991, s. 50–51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-d0510025-fe43-4e43-b846-5ae21ccd5363
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.