PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 11 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ niedoboru potasu na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie życicy trwałej i kupkówki pospokitej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of potassium deficiency on gas exchange parameters, leaf greenness index (SPAD) and yielding of perennial ryegrass and orchard grass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu szklarniowym badano intensywność fotosyntezy, transpiracji, indeks zieloności liści SPAD (Soil Plant Analysis Development) oraz plonowanie życicy trwałej i kupkówki pospolitej uprawianych w warunkach niedoboru potasu w podłożu. Intensywność fotosyntezy i transpiracji mierzono przenośnym analizatorem gazowym LI-COR 6400, a indeks zieloności liści - optycznym chlorofilometrem Minolta SPAD-502. Plon suchej masy określono susząc zieloną masę w temp. 105 st.C do stałej wagi. Stwierdzono, że niedobór potasu w glebie istotnie ograniczał intensywność fotosyntezy, poziom chlorofilu w liściach oraz plonowanie życicy trwałej i kupkówki pospolitej. Odmiany tetraploidalne silniej reagowały na jego niedobór i w większym stopniu ograniczały badane parametry niż odmiany diploidalne. Pod wpływem deficytu potasu wzrastała intensywność transpiracji u wszystkich odmian, przy czym odmiany tetraploidalne zawierające więcej chlorofilu wyparowywały więcej wody z jednostki powierzchni liści niż odmiany diploidalne. Najbardziej odporna na niedobór potasu okazała się odmiana Areda kupkówki pospolitej, u której stwierdzono najmniejszy spadek intensywności fotosyntezy plonu suchej masy.
EN
The rate of photosynthesis, rate of transpiration and leaf greenness index (Soil Plant Analysis Development) of perennial ryegrass and orchard grass, grown under conditions of potassium deficiency in the soil, were studied in a greenhouse experiment. Rates of photosynthesis and transpiration were measured with a LI-COR 6400 portable gas analyzer, and leaf greenness - with a SPAD 502 optical chlorophyll meter (Minolta). Dry matter yield was determined by drying the biomass collected at 105 st.C, to constant weight. Potassium deficiency in the soil significantly limited the rate of photosynthesis, leaf greenness index, as well as yields of perennial ryegrass and orchard grass. Tetraploid varieties showed a stronger response to potassium deficiency, so changes in the above parameters were more pronounced in their case than in that of diploid varieties. Potassium deficiency caused an increase in the rate of transpiration in all varieties, but tetraploid varieties, which contain more chlorophyll, evaporated more water per leaf area unit than diploid varieties. The cultivar Areda of orchard grass showed the lowest decrease in photosynthesis rate and dry matter yield, and was found to be the most resistant to potassium deficiency.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
4
Opis fizyczny
s. 467–475,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Łódzki 1/18, 10-718 Olsztyn
Bibliografia
 • Behboudian M. H., Anderson D. R. 1990. Effects of potassium deficiency on water relation and photosynthesis of the tomato plants. Plant Soil, 127: 137-139.
 • Ciecko Z., Wyszkowski M., Żołnowski A., Zabielska J. 2000. Wpływ nawożenia NPK, Mg i K na zawartość chlorofilu w liściach ziemniaka. Biul. IHAR, 213: 131-136.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. AR Poznań (wyd. II).
 • Grzebisz W. 2004. Potas w roślinie. W: Pierwiastki w środowisku. Potas. J. Elementol., 9(4) Suppl.: 7-16.
 • Kozłowski S., Goliński P., Golińska B. 2001. Barwniki chlorofilowe jako wskaźniki wartości użytkowej gatunków i odmian traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 474: 215- 223.
 • Kozłowski S., Szymkowiak P., Swędzryński A. 2003. Właściwości biologiczne i chemiczne Poa pratensis istotne w kreowaniu odmian hodowlanych użytkowanych pastwiskowo. Łąkarstwo w Polsce, 6: 97-110.
 • Niczyporuk A., Jankowska-Huflejt H. 2001. Zmiany zawartości potasu w runi i w glebie łąki trwałej w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Pam. Pul., 125: 85-89.
 • O'Toole J. C., Treharne K. J. 1980. Effect of potassium nutrition on leaf anatomy and net photosynthesis of Phaseolus uulgaris L. New Phytol., 84: 623-630.
 • Olszewska M. 2005. Wpływ nawożenia azotem na parametry wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie wybranych odmian tymotki łąkowej i kostrzewy łąkowej uprawianych na glebie mineralnej. J. Elementol., 10(3): 561-569.
 • Olszewski J. 2004. Wpływ wybranych stresów abiotycznych i biotycznych na intensywność fotosyntezy i transpiracji, plonowanie oraz zdrowotność bobiku i grochu siewnego. Wyd. UWM w Olsztynie, Rozprawy i Monografie 85, ss. 109.
 • Pszczółkowska A., Olszewski J., Płodzień K., Łapiński M., Fordoński G., Żuk-Gołaszewska K. 2002. Effect of mineral stress on productiuity of selected genotypes of pea (Pisum satiuum L.) and yellow lupin (Lupinus luteus L.). Electron. J. Pol. Agric. Univ., Vol. 5 Ser. Agronomy. www. ejpau.media.pl/series/volume5/issue2/agronomy/art.-07.html
 • Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Stolarska A., Gregorczyk A. 2004. Asymilacja CO2 na tle wybranych czynników środowiska atmosferycznego i zawartości Fe, Zn, Co w liściach babki zwyczajnej i mniszka lekarskiego. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricult., 234 (93): 389-396.
 • Wojnowska T. 1973. Zawartość chlorofili, karotenów i ksantofili oraz magnezu i wapnia w runi intensywnie nawożonego pastwiska. ART w Olsztynie (praca doktorska).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cf0d6d50-071e-4574-9713-d410020f7ee3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.