PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Koszty i ekonomiczne efekty różnych metod odchwaszczania plantacji ziemniaka

Warianty tytułu
EN
Costs and economic effects of various weed control methods in potato cultivations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opłacalność sposobów pielęgnacji ziemniaka oceniono w oparciu o doświadczenie polowe przeprowadzone w latach 2005-2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Warianty doświadczenia obejmowały cztery sposoby odchwaszczania: pielęgnacja mechaniczna - obiekt kontrolny i trzy obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG. W doświadczeniu uprawiano średnio wczesną odmianę ziemniaka jadalnego Balbina. Do oceny ekonomicznej sposobów odchwaszczania wykorzystano metodę kalkulacji różnicowych. Najlepszy efekt ekonomiczny z 1 hektara uzyskano na obiektach pielęgnowanych mechaniczno-chemicznie opryskiwanych herbicydami Plateen 41,5 WG w ilości 2 kg·ha⁻¹ i Sencor 70 WG - 1 kg·ha⁻¹. Poprawienie wyniku finansowego, w porównaniu z pielęgnacją mechaniczną, wyniosło odpowiednio 4 408,4 i 6 345,9 PLN·ha⁻¹.
EN
Profitability of weeding methods was evaluated on the basis of field experiment carried out in 2005-2007 at the Zawady Experimental Station owend by the University of Podlasie, Siedlce. Experimental variants included four weed control methods: mechanical - control object as well as three objects of mechanical - chemical treatments with the use of herbicides Plateen 41.5 WG, Racer 250 EC and Sencor 70 WG. Eadible potato of mid-early cultivar Balbina was cultivated in the experiment. The method of differences calculation was used for the economic evaluation of the weed control methods. The best economic effect per 1 hectare was obtained for objects of mechanical and chemical control with Plateen 41.5 WG 2 kg per ha and Sencor 70 WG 1 kg·ha⁻¹. Improvement of financial results as compared with mechanical weeding, varied from 4 408.4 to 6 345.9 PLN per hectare.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.77-83,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Bombik A., Wolska A. 2004. Wybrane czynniki kształtujące efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka. Acta Sci. Pol., Oeconomia 5(1): 17-26.
 • Borówczak F., Koziara W., Grześ S., Gładysiak S. 1998. Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy ziemniaków. Rocz. AR w Poznaniu, Roln. CCCVII, 52: 159-167.
 • Brzozowska I., Brzozowski J., Witkowski B. 2005. Ocena ekonomiczna stosowania herbicydów i mieszanin herbicydowych w pszenicy ozimej. Bibl. Fragm. Agron. 9/05: 39-40.
 • Eberlein C.V., Petersom P.E., Guttieri M.J., Stark J.C. 1997. Efficacy and economic of cultivation weed control in potato. Weed Technology 11(2): 257-264.
 • Golinowska M. 2009. Ochrona roślin w gospodarstwach wieloobszarowych Polski południowo-zachodniej. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XI(1): 90-93.
 • Gruczek T. 2001. System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Fragm. Agron. 2(70): 37-50.
 • Gugała M., Zarzecka K. 2008. Wpływ uprawy roli i sposobów odchwaszczania na plony składników odżywczych i efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaka. Cz. II. Ekonomiczny efekt różnej intensywności odchwaszczania ziemniaka. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(2): 33-40.
 • Klepacki B., Gołębiewska B. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych, w: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Pod red. J. Chotkowskiego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa: 40-48.
 • Kuś J. 1998. Wstępne porównanie trzech systemów produkcji roślinnej (konwencjonalny, integrowany, ekologiczny). Rocz. AR w Poznaniu, Roln. CCCVII, 52: 119-126.
 • Mierzejewska W. 1992. Metoda kalkulacji różnicowych w ocenie efektywności zwalczania chwastów. Mat. V Symp. Nauk. „Ekonomika zwalczania chwastów”, Wrocław: 48-61.
 • Mierzejewska W., Golinowska M. 1992. Ocena integrowanego zwalczania chwastów w burakach cukrowych. Mat. V Symp. Nauk. „Ekonomika zwalczania chwastów”, Wrocław: 111-121.
 • Nowacki W. 2006. Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych. Rocz. Nauk Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu VIII(1): 133-136.
 • Nowacki W. 2008. Porównanie efektywności stosowania systemu ekologicznego i integrowanego w uprawie ziemniaka. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(4): 1526-1534.
 • Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 147-155.
 • Wenda-Piesik A., Dojniak J. 2008. Intensywność ochrony ziemniaków w warunkach produkcyjnych w zależności od kierunku użytkowania bulw. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(4): 1547-1551.
 • Zarzecka K., Gugała M. 2007. Efekty ekonomiczne zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(3): 321-324.
 • Zarzecka K„ Gąsiorowska B. 2001. Opłacalność zwalczania chwastów w ziemniakach w zależności od doboru herbicydów. Biul. IHAR 217: 233-241.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cb4b16c9-9da8-4981-9b58-6dad17a9a5e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.