PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 02 |
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w systemie stawów biologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of wastewater temperature on the efficiency of pollutants removal by biological ponds system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przeanalizowano wpływ temperatury ścieków surowych na efekty usuwania zanieczyszczeń w biologicznej oczyszczalni ścieków w Ludwinie. W oczyszczalni zastosowano system 4 stawów: 1 - staw beztlenowy, 2A - staw napowietrzany ze złożem biologicznym zanurzonym, 2B - staw napowietrzany 3 - staw tlenowo-beztlenowy z recyrkulacją ścieków. W latach 2008-2010 anali-zowano skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT5 i ChZTCr) oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Średnia skuteczność zmniejszania BZT5 wyniosła 90%, a ChZTCr - 75%. Niższą efektywność oczyszczania stwierdzono w przypadku fosforu ogólnego oraz azotu ogólnego (odpowiednio 65 i 32%). Przeprowadzona analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała wyraźny wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy temperaturą ścieków a stopniem zmniejszenia wskaźników tlenowych BZT5 i ChZTCr.
EN
The paper presents the impact of the temperature of raw sewage on the effects of poluttants removal in biological treatment plant in Ludwin. The plant includes four ponds: (1) an anaerobic pond, (2A) an aerated pond with biological plunged bed, (2B) an aerated pond, (3) a sediment pond. In the years 2008-2010 organic poluttant removal effeciency, expressed as BOD5 and CODCr indices and total nitrogen and total phosphorus were analyzed. The entire system of wastewater ponds is able to achieve a BOD5 reduction of aproximately 90% anad CODCr reduction 75%. Lower treatment effects for total phosphorus and total nitrogen were found (respectively 65% and 32%). Statistical analysis showed a clear influence of the wastewater temperature on total nitrogen and total phosphorus removal. There was no significant correlation beetwen the wastewater temperature and the reduction of BOD5 and CODCr.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.205-214,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
autor
Bibliografia
 • Baoshen W., Wenyi D., Jinlan Z., Xiangdong C. Experimental study of high rate pond system treating piggery wastewater. Wat. Sci. and Tech. 34, 11, 1996, 125-132.
 • Bojanowska I., Pepliński M. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona Środowiska 3, 2002, 31-36.
 • Cauchie H.M., Hoffmann L., Thome J. P. Maetazooplankton dynamics and secondary production of Daphnia magna (Crustacea) in an aerated waste stabilization pond. Journal of Plankton Research 22, 12, 2000, 2263-2287.
 • Goral R. Oczyszczanie ścieków w stawach napowietrzanych może był tanie i przyjazne dla środowiska naturalnego. Wiad. Mel. i Łąk. 4, 1994, 173.
 • Henderson S. Utilisation of silver and bighead carp for water quality improvement. University of California of Davis, 1979, 31.
 • Hermanowicz W., Dojlido W., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Arkady. Warszawa, 1999, 556.
 • Horan N.J, Salih A., Walkinshaw T. Wind-aerated lagoons for sustainable treatment of wastewaters from small communities. Water and Environment Journal. Vol. 20, No. 4, 2006, 265-270.
 • Ingallinella A.M., Sanguinetti G., Koottatep T., Montangero A., Strauss M. The challenge of faecal sludge management in urban areas – strategies, regulations and treatment options. Water Science and Technology 46, 10, 2002, 285-294.
 • Jóźwiakowski K., Kotulska M. Charakterystyka technologii usuwania zanieczyszczeń w biologicznych stawach ściekowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, seria. Inżynieria Środowiska 28, 2006, 97-104.
 • Marczonek A., Paluch J., Sarosiek J. Składniki pokarmowe makrohydrofitów z wód pościekowych w stawach Stacji Doświadczalnej w Szewcach k. Wrocławia. Acta Universitatis Wratislaviesis 900, Prace Botaniczne, XXXVIII, 1988, 143-165.
 • Mara D.D., Alabaster G.P., Pearson H.W., Mills S.W. Waste Stabilisation Ponds; A Design manual for Eastern Africa. Lagoon Technology International, Leeds, England, 1992, 121.
 • Mbwele L., Runindamayugi M., Kivaisi A., Dalhammar G. Performance of a small wastewater stabilization pond system in tropical climate in Dare s Salaam, Tanzania. Wat. Sci. and Tech. 48, 11, 2003, 187-191.
 • Nelson K., Cisneros B., Tchobanoglous G., Darby J. Sludge accumulation, characteristics, and pathogen inactivation in four primary waste stabilization ponds in Central Mexico. Water Res. 38, 2004, 111-127.
 • Ouzzani N., Bouhoum K., Mandi L., Bouarab L., Habbari Kh, Rafiq F., Picot B., Bontoux J., Schwartzbrod J. Wastewater treatment by stabilization pond: Marrakesh experiment. Wat. Sci. and Tech. 31, 12, 1995, 75-80.
 • Paluch J. Zmiany niektórych wskaźników i składników zanieczyszczenia w układzie stawów doświadczalnych. Gosp. Wod. 11, 1995, 299-304.
 • Pearson H.W. 1996. Expanding the horizons of pond technology and application in an environmentally conscious world. Wat. Sci. and Tech. 33, 7: 1-9.
 • Peng Jian-feng, Wang Bao-zhen, Wang Lin. Multi-stage ponds-wetlands ecosystem for effective wastewater treatment. J Zhejiang Univ Sci B. 2005, 6 (5), 346–352.
 • Racault Y., Bourin C., Seguin A. Waste stabilization ponds in France: a report on fifteen years experience. Wat. Sci. and Tech. 31, 12, 1995, 91-101.
 • Silva S.A., De Oliveira R., Soares J., Mara D.D. and Pearson H.W. Nitrogen removal in pond systems with different configurations and geometries. Wat. Sci. and Tech. 31, 12, 1995, 321-330.
 • Thirumurthi D. Design criteria for waste stabilization ponds. J. Wat. Pollut. Control Fed., 46 (9), 1974, 2094-2106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cb3a8aa3-5ae4-4187-b1f3-3d08e57b019a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.