PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 544 |
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy na wskaźniki metabolizmu u indyczek

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The influence of a mixture of synthetic antioxidants added to turkey hen diets on metabolic parameters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono na 120 indyczkach typu ciężkiego BIG-6. Ptaki utrzymywano od 6. do 16. tygodnia życia przy stałym dostępie do paszy i wody. Grupa I stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardową mieszankę. Ptakom grupy II podawano mieszankę paszową z dodatkiem mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy (BHT, galusan propylu, etoksyquin, kwas cytrynowy). W pobranych próbkach krwi indyczek (9., 13. i 16. tygodnia życia ptaków) oznaczono wskaźniki hematologiczne: liczbę hematokrytową (Ht), zawartość hemoglobiny (Hb) oraz liczbę krwinek białych (WBC) i erytrocytów (RBC). W osoczu krwi oznaczono zawartość: bilirubiny (BIL), kreatyniny (CREAT), kwasu moczowego (UA), cynku (Zn), miedzi (Cu) i żelaza (Fe), aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT), fosfatazy zasadowej (AP) i dehydrogenazy mleczanowej LDH, a także wskaźniki antyoksydacyjne: aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza (FRAP) oraz poziom produktów peroksydacji lipidów, tj. nadtlenków i dialdehydu malonowego (MDA). We krwi indyczek otrzymujących dodatek mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy nastąpił wzrost całkowitej liczby WBC oraz obniżenie zawartości Hb i liczby RBC. Zastosowanie mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy spowodowało także zmianę innych wskaźników metabolicznych krwi, m.in: antyoksydacyjnych (wzrost aktywności SOD oraz spadek całkowitego potencjału antyoksydacyjnego), a także biochemicznych (wzrost zawartości UA, Cu i Zn oraz spadek BIL i CREAT).
EN
The experiment was conducted on 120 BIG-6 turkey hens. From 6 to 16 weeks of life the birds had free access to feed and water. Group I, fed a complete mixture, was the control. Birds from group II received a complete feed supplemented with a synthetic antioxidant mixture (BHT, propyl gallate, etoksyquin, citric acid). Blood sampled from turkey hens at 9., 13. and 16. weeks of life were analysed for haematological indices: haematocrit (Ht); haemoglobin (Hb); erythrocytes number (RBC); leukocytes number (WBC). In blood plasma there were determined: bilirubin (BIL), creatinine (CREAT), urea acid (UA), zinc (Zn), copper (Cu) and iron (Fe) content and aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (AP), lactate dehydrogenase (LDH) activity as well as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), antioxidant potential of the plasma (FRAP) activity and levels of lipid-peroxidation products − peroxide and malonic dialdehyde (MDA). In the blood of turkey hens receiving the synthetic antioxidant mixture, an increase of total WBC count and decrease of Hb and RBC were noted. Supplementation with the synthetic antioxidant mixture resulted in changes in some metabolic parameters, i.a. antioxidation (increased SOD activity, decrease in total antioxidation potential), as well as biochemical (increased UA, Cu and Zn contents and decreased BIL and CREAT levels).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
544
Opis fizyczny
s.53-62,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20−950 Lublin
autor
 • Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20−950 Lublin
Bibliografia
 • Bartosz G. 2004. Druga twarz tlenu. PWN, Warszawa: 448 ss.
 • Benzie I.F.F., Strain J.J. 1996. The ferric rediucing ability of plasma (FRAP) as a measure of „antioxidant power" the FRAP assay. Anal. Biochem. 239: 70-76.
 • Bland J.S. 1995. Oxidants and antioxidants in clinical medicine. J. Nutr. Environ. Med. 5: 255-262.
 • Bomski J. 1989. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL, Warszawa: 333 ss.
 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W. 2002. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Volumed, Urban & Partner, Wrocław: 997 ss.
 • Gay C., Gebicki J.M. 2002. Perchloric acid enhances sensitivity and reproducibility of the ferric-xylenol orange peroxide assay. Anal. Biochem. 304: 42-46.
 • Greenwald R.A. 1985. CRC Handbook of methods for oxygen radical research. CRC Press, Boca Raton: 447 ss.
 • Jang A., Liu X.D., Shin M.H., Lee B.D., Lee S.K., Lee J.H., Jo C. 2008. Antioxidative potential of raw breast meal from broiler chicks fed a dietary medicinal herb extract mix. Poultry Sci. 87: 2382-2389.
 • Karpińska-Tymoszczyk M., Danowska-Oziewicz M., Borowski J. 2004. The effect of oxidized fat added to feed mixture on selected quality attributes of turkey meat. Pakistan J. Nutr. 3(4): 213-221.
 • Kłopocki T., Winnicka A. 1987. Wartości prawidłowe podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. SGGW-AR, Warszawa: 43 ss.
 • Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., Guiro S. 1999. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi w przebiegu histomonadozy indyków. Med. Wet. 55: 674-677.
 • Krasnodębska-Depta A., Koncicki A. 2000. Fizjologiczne wartości wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Med. Wet. 56: 456-460.
 • Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., Mazur-Gonkowska B. 2003. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne w surowicy krwi indyków zakażonych patogennym szczepem pałeczek E. coli. Med. Wet. 59: 623-625.
 • Ledwożywa A., Michalak J., Stępień A., Kędziołka A. 1986. The relationship between plasma triglicerides, cholesterol, total lipids and lipid peroxidation products during human atherosclerosis. Clin. Chim. Acta 155: 275-284.
 • Noguchi N. 1998. Action of vitamins as antioxidant against oxidative modification of low density lipoprotein. Biofactors 7(1-2): 41-51.
 • Ogryczak D., Jurek A., Kleczkowski M., Kluciński W., Sitarska E., Sikora J., Kasztelan R., Shaktur A. 2001. Charakterystyka aktywności dysmutazy ponadtlenkowej we krwi krów o różnym zapotrzebowaniu mineralnym. Biul. Magnezol. 6(4): 616-622.
 • Pinkiewicz E. 1971. Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt. WSR, Lublin.
 • Sembratowicz I. 2004. Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Ann. UMCS, s. EE, 22(43): 325-332.
 • Sembratowicz I., Ognik K., Truchliński J. 2004. Wpływ biostyminy i bioaronu C jako naturalnych biostymulatorów na wskaźniki odporności i efekty odchowu indyczek. Ann. UMCS s. EE, 22(42): 318-323.
 • Smulikowska S., Rutkowski A. (red.) 2005. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy żywienia drobiu. IFiŻZ PAN, PO WPSA, Praca zbiorowa: 136 ss.
 • SAS 1993.SAS/STAT Userʼs Guide. Version 6.4th Edition. SAS Institute. Cary, NC.
 • Vasiček V.L., Schwendenwein I., Voll S. 1991. Chemische Blutuntersuchung zur Erstellung von Richtwerten bei Mastputen verschiedenen Alters. Deut. Tierarztl. Wochenschr. 98(4): 126-129.
 • Wagner H. 1996. Immunstimulantien und Phythoterapeutika. Z. Phytother. 7: 91-96.
 • Weitzel F., Ursini F., Wendel A. 1989. Dependence of mouse liver phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase on dietary selenium, w: Selenium in biology and medicine. Wendel A. (red.). Springer - Verlag, Berlin: 29-33.
 • Wieleba E., Pasternak K. 2001. Pierwiastki śladowe w systemie antyoksydacyjnym zwierząt. Med. Wet. 57: 788-791.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c8f1e290-e220-462e-8f9d-97e3fa8c3820
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.