PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 3 |
Tytuł artykułu

Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The role of institutions in the process of promoting and developing business activity in rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł analizuje znaczenie instytucji w rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia przedsiębiorstw na terenach wiejskich oraz wskazuje najważniejsze uwarunkowania instytucjonalne sprzyjające i hamujące powstawanie oraz rozwój przedsiębiorstw na wsi. Autorka na podstawie własnych badań postuluje konieczność wdrożenia innowacyjnej kompleksowej sieci wsparcia przedsiębiorstw od momentu kreowania pomysłu na biznes i kształtowanie kluczowych kompetencji biznesowych, poprzez wsparcie finansowe, do mentoringu dla istniejących już firm wiejskich. Do wdrożenia takiego systemu zaproponowano wykorzystanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
EN
The article analyzes the role of institutions in the development of business activity in rural areas and in assistance available to rural enterprises. It also defines the most significant institutional conditions that contribute to or hamper the establishment and development of enterprises in rural areas. Basing on the results of her own investigations, the author of the article claims that it is necessary to introduce an innovative, comprehensive network of support for enterprises, which would cover the stage of creation of a concept for a business and the shaping of crucial business competencies, financial aid and advisory guidance for the already operating rural firms. The author suggests that for the purpose of implementing such a system it would be advisable to use the National Rural Areas' Network (KSOW).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.106-126,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Bibliografia
 • Doing Business 2011, 2011. Raport Banku Światowego, Washington D.C.
 • Drucker P.F., 2002: Discipline of Innovation. „Harvard Business Review”, August.
 • Economic Freedom of the World, 2010. Annual Report. J.G. Gwartney, J.C. Hall, R. Lawson, Economic Freedom Network (www.freetheworld.om).
 • Entreprenurship Survey of the EU25. Secondary analysis. Poland (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/survey/static2008/poland_static_en.pdf).
 • Fukuyama F., 2003: Kapitał społeczny. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Kraków.
 • Gorynia M., 1999: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. „Ekonomista” 6, Miscellanea.
 • Kent C.A., 1991: Rola przedsiębiorcy w gospodarce. W: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnooeæ, Gdañsk.
 • Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs, 2007. Report of the Expert Group. Komisja Europejska, Executive Report, maj.
 • North D.C., 1997: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.
 • Nurzyñska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, 2010. Raport PARP, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, 2010: Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 • Putnam R.D., 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Samuelson P., Nordhaus W.D., 1989: Economics. McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Schumpeter J.A., 1995: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierociñska K.: Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy (http: //www.inepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%201%204%20sierocinska.pdf).
 • Strategia lizboñska, 2000 (http: //www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-117510).
 • Szczepaniec M., 2007: Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych. Bank i Kredyt, lipiec (http: //www.bankikredyt.nbp.pl/content/2007/2007_07/szczepaniec.pdf).
 • The Global Competitiveness Report 2009–2010, 2011. WEF, styczeñ.
 • Theory and Evidence, 2006. Volume I. The SME Financing Gap, OECD.
 • Understanding and Measuring Social Capital: a Multidisciplinary Tool for Practitioners. T I., 2002. World Bank.
 • Valdez J.: The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new business formation (http://www.sbaer.uca.edu/research/sbida/1988/PDF/11.pdf).
 • Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005–2009, 2011. GUS, Warszawa.
 • Wilkin J., 2005: Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki. W: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funkcjonowania sfery publicznej. Red. J. Wilkin. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bf518a62-e5cd-4468-89a7-68e705a473c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.