PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 |
Tytuł artykułu

Wyznaczenie wybranych własności fizyko-chemicznych biodiesli PME oraz RME wyprodukowanych z zużytych olejów oraz określenie skuteczności neutralizacji metanolu w ściekach powstałych po ich produkcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determination of the selected physical and chemical properties of PME and RME biodiesel produced from waste oils and evaluation of methanol neutralisation effectiveness in sewage from their production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie własności fizyko-chemicznych Biodiesli PME i RME uzyskanych z zużytych olejów palmowego (frytury) i rzepakowego oraz skuteczności neutralizacji ścieków po ich produkcji. Biodiesel PME wyprodukowano z oleju palmowego na którym były smażone frytki, natomiast RME z oleju rzepakowego na którym były smażone ryby. Z badań wynika, że wybrane własności fizykochemiczne PME są zbliżone do odpowiednich RME. Jedyną dużą różnicą jest skład i udział poszczególnych kwasów tłuszczowych. Dokonano neutralizacji PME i RME zakwaszoną wodą, a następnie określono skład chemiczny ścieków. Przy pomocy wyspecjalizowanej biocenozy określono skuteczność neutralizacji metanolu zawartego w ściekach po produkcji Biodiesli.
EN
The aim of the paper was to determine the physical and chemical properties of PME and RME Biodiesel derived from palm and rape seed oil waste, respectively, and to determine the effectiveness of the neutralisation of sewage from their production. PME Biodiesel was produced from palm oil used for frying French fries, and RME was produced from oil used for frying fish. The research has proven that the selected physical and chemical properties of PME are close to the respective properties of RME. The only difference lies in the composition and share of individual fatty acids. Neutralisation of raw PME and RME with acidified water was performed and then the chemical composition of the sewage was determined. The effectiveness of the neutralisation of methanol remaining in the sewage after the production of Biodiesel was determined.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Opis fizyczny
s.258-268,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biochemii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Kraków
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Bocheński C. Z. 2003. Biodiesel paliwo rolnicze. SGGW, Warszawa.
 • 2. Heimann S. 2002. Charakterystyka podstawowych cech użytkowych odmian rzepaku ozimego. Udział kwasów tłuszczowych ważniejszych roślin oleistych. Materiały konferencji KONSSPAL 2002: Alternative Feeding of Diesel Engines. Problems of Maintenance of Power Units. Wrocław.
 • 3. Lotko W. Longwic R. 1999. Nieustalone stany pracy silnika zasilanego paliwem rzepakowym. Wydawnictwo ZPITE - Radom.
 • 4. Sitnik L. J. 2004. Ekopaliwa Silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej - Wrocław.
 • 5. Wcisło G. 2005. DETERMINING ENERGY VALUE OF BIODIESL FAME. PTNSS KONGRES - 2005. The Development of Combustion Engines. s. 93. Szczyrk, Poland.
 • 6. Wcisło G. 2007. Wykorzystanie analizatora Irox Diesel do szacowania liczby cetanowej oleju napędowego. Silniki Spalinowe. Vol. III. s. 52-55.
 • 7. Wcisło G. 2008. Application of the newest method based on infrared spectra analysis and mathematical models for estimating the effect of biocomponent share in a mixture with Diesel oil on cetane number. Teka Komisji Motoryzacji I Energetyki Rolnictwa, Vol. VIII A, s. 203-208.
 • 8. Wcisło G. 2009. Zastosowanie chromatografi i gazowej do oceny rolniczych biopaliw typu RME i CSME ze względu na układ estrów kwasów tłuszczowych. Inżynieria Rolnicza. Vol. 9 (118).
 • 9. Wcisło G. 2009. Określenie własności reologicznych oleju napędowego oraz biopaliw uzyskanych z lnianki. Inżynieria Rolnicza. Vol 5 (114). S. 295-301.
 • 10. Norma na wyznaczenie składu frakcyjnego produktów naftowych wg ASTM D 1160.
 • 11. Polska norma PN-EN 590:2009. Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe -Wymagania i metody badań.
 • 12. Polska norma. oznaczanie ciepła spalania paliw PN-86/C-04062.
 • 13. PN-EN 590:2009 - Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.
 • 14. Polska norma PN-EN 14214. Paliwa do pojazdów samochodowych - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań.
 • 15. Polska norma PN-EN 14103. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczenie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego.
 • 16. Kaszycki P., Tyszka M., Malec P., Kołoczek H. (2001) Formaldehyde and methanol biodegradation with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha. An application to real wastewater treatment. Biodegradation, 12 (3):169-177.
 • 17. Kołoczek H., Kaszycki P., Wolański A. (2002) Biodegradacja tłuszczowych odpadów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego w warunkach tlenowych. Inżynieria Ekologiczna 7, „Ekoinżynieria dla Ekorozwoju”: str. 7-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bb53382b-f826-4370-b436-fc790f1088a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.