PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Określenie przydatności przesiewacza AS 200 firmy Retsch do frakcjonowania skrobi ziemniaczanej

Warianty tytułu
EN
Determination of usefulness of the sortier AS 200 by Retsch for fractioning potato starch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istnieje wiele metod rozdzielania skrobi na frakcje różniące się wielkością gałeczek w tym: metoda sedymentacyjna, rozdział z użyciem hydrocyklonów i wirówek oraz rozdział skrobi na sitach. Każda z wymienionych metod posiada ograniczenia, które w dużym stopniu utrudniają przeprowadzenie rozdziału skrobi na frakcje o różnej wielkości gałeczek i otrzymanie próbek o dużej jednorodności. Celem pracy było zbadanie możliwości rozsortowania skrobi ziemniaczanej przy użyciu przesiewacza oraz próba usprawnienia procesu przesiewania. Rozsortowanie skrobi na frakcje różniące się wielkością gałeczek przeprowadzano przy zastosowanie urządzenie przesiewającego AS 200 firmy Retsch oraz zestawu sit, zawierającego 3 sita o średnicach oczek: 45 µm, 32 µm i 20 µm. W kolejnych etapach doświadczenia eksperymentalnie ustalono wpływ modyfikacji różnych czynników i parametrów procesu przesiewania na czystość frakcji w tym: sposobu przesiewania, wilgotności przesiewanego materiału, możliwości zastosowania wspomagaczy przesiewania, ilości jednorazowo przesiewanego materiału, amplitudy drgań zestawu przesiewającego oraz czasu przesiewania. Właściwymi warunkami przesiewania skrobi ziemniaczanej były: wilgotność przesiewanej skrobi - 9%, masa przesiewanej skrobi - 150 g, amplituda drgań sit - 2,8 mm, czas przesiewania - 5 godz., proces przesiewania prowadzony z wspomagaczami przesiewania. Po przesianiu skrobi w tych warunkach uzyskano 4 frakcje skrobi charakteryzujące się dobym zróżnicowaniem średnich średnic wielkości gałeczek we frakcjach.
EN
There are many methods of fractioning starch into fractions differing with the size of granules including the sedimentation method, separating granules using hydrocyclones and centrifuges and the separation of starch on the sieves. Each of the mentioned methods has its own limitations, which to a large degree makes the separation of starch into various size granules and obtaining samples of high homogeneity difficult. The aim of the work was testing the possibility of segregating potato starch using the screen and an attempt at facilitating the process of screening. Sorting starch into fractions differing with the size of granules was performed using the screening device AS 200 by Retsch and a set of sieves containing 3 sieves with the mesh diameters: 45 µm, 32 µm and 20 µm. At the successive stages of the experiment the effect of modification of various factors and parameters of the process of sifting on the purity of fractions was determined. It included: the method of sifting, humidity of shifted material, possibility of applying aids supporting sifting, amounts of the sifted material, amplitude of vibrations of the sifting set and the time of sifting. The proper conditions of sifting potato starch were : humidity of the sifted starch - 9%, weight of the sifted starch - 150 g, amplitude of vibrations - 2.8 mm, time of sifting - 5 h, the process of sifting performed with the sifting supporting aids. After sifting the starch under the above conditions, there were obtained 4 fractions of starch characterized by good differentiation of the average diameters of granules in particular fractions.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.319-329,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
Bibliografia
 • Achremowicz B., Fortuna T., Januszewska R., Juszczak L., Kielski A., Pałasiński M. 1997. Wpływ wielkości ziarn skrobiowych na ich porowatość. Żywność. Technologia. Jakość 3(12): 28-35.
 • Bowen P., Sheng J., Jongen N. 2002. Particle size distribution measurement of anisotropic - particles cylinders and platelets - practical examples. Powder Technology 128: 256-261.
 • Chen Z., Huang J., Suurs P., Schols H.A., Voragen A.G.J. 2005. Granule size affects the acetyl substitution on amylopectin populations in potato and sweet potato starch. Carbohydrate Polymers 62: 333-337.
 • Chen Z., Schols H.A., Voragen A.G.J. 2004. Differently sized granules from acetylated potato and sweet potato starches differ in the acetyl substitution pattern of their amylose populations. Carbohydrate Polymers 56: 219-226.
 • Fortuna T., Juszczak L. 1998. Retrogradacja skrobi rozsegregowanej pod względem wielkości ziaren. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 342: 31-39.
 • Fortuna T., Juszczak L., Pałasiński M. 2000. Fosforylacja skrobi ziemniaczanej rozsegregowanej pod względem wielkości ziaren. Żywność 4(25): 91-98.
 • Fortuna T., Juszczak L., Pałasiński M. 2001. Properties of corn and wheat starch phosphates obtain from granules segregated according to their size. Electr. J. of Polish Agricult. Univer., Food Sci. and Techn. 4(2), http://www.ejpau.media.pl/volume4/issue2/food/art-05
 • Fortuna T., Juszczak L. 1998. Retrogradacja skrobi rozsortowanych pod względem wielkości ziarn. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 342: 31-39.
 • Jane J., Kasemsuwan T., Leas S., Zobel H., Robyt J.F. 1994. Anthology of starch granule morphology by scanning electron microscopy. Starch/Stärke 46(4): 121-129.
 • Jeng-Yune L., An-I Y. 2001. Relationships between thermal, rheological characteristics and swelling power for various starches. J. of Food Eng. 50: 141-148.
 • Kainuma K., Yamamoto K., Suzuki S., Takaya T., Fuwa H. 1978. Studies on structure and physico-chemical properties of starch. Part IV. Structural, chemical and rheological properties of air classified small - and large granule potato starch. J. of Jap. Soc. of Starch Sci. 25(1): 3-11.
 • Karim A.A., Toom L.C., Lee V.P.L., Ong W.Y., Fazilah A., Noda T. 2007. Effects of phosphorus contents on the gelatinization and retrogradation of potato starch. J. of Food Science 72(2): 132-138.
 • Kaur L., Singh J., McCarthy O.J., Singh H. 2007. Physico-chemical, rheological and structural properties of fractionated potato starches. J. of Food Eng. 83: 383-394.
 • Leszczyński W., Golachowski A. 1995. Właściwości skrobi ziemniaczanej rozsortowanej według wielkości gałeczek. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Technologia Żywności IX(281): 19-29.
 • Leszczyński W., Pałasiński M. 1998. Stulecie badań nad skrobią w Polsce (1898 - 1998). PTTK, Kraków: 63.
 • Leszczyński W. 2004. Skrobia - surowiec przemysłowy, budowa i właściwości. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 500: 69-98.
 • Linderboom N., Chang P.R., Tyler R.T. 2004. Analytical, Biochemical and Physicochemical aspects of starch granule size, with emphasis on small granule starches: a review. Starch/Stärke 56: 89-99.
 • Noda T., Takigawa S., Matsuura-Endo Ch., Kim S., Hashimoto N., Yamauchi H., Hanashiro L, Takeda Y. 2005. Physicochemical properties and amylopectin structures of large, small, and extremaly small potato starch granules. Carbohydrate Polymers 60: 245-251.
 • Nowotny F., Pojnar E., Pałasiński M. 1953. Uziarnienie skrobi w ziemniakach w zależności od wielkości bulw. Przem. Rolny i Spoż. 3: 98-106.
 • Nowotny F. 1969. Skrobia. Warszawa WTN: 7-303.
 • Pałasińki M. 1960. Zagadnienie ziarnistości skrobi w ziemniakach pize myślowych. Biul. IHAR 5-6: 73-79.
 • Singh N., Kaur L. 2004. Morphological, thermal, rheological and retrogradation properties of potato starch fractions varying in granule size. J. of the Sci. of Food and Agricult. 84(10): 1241-1252.
 • Skawina T. 1952. Wpływ nawożenia i warunków glebowych na wielkość gałeczek skrobiowych w ziemniakach. Prace Rolniczo-Leśne Kraków 61: 1-59.
 • Takeda Y., Takeda Ch, Mizukami H., Hanashiro I. 1999. Structure of large, medium and small starch granules of barley grain. Carbohydrate Polymers 38: 109-114.
 • Tang H., Ando H., Watanabe K., Takeda Y., Mitsunaga T. 2001. Physicochemical properties and structure of large, medium and small granule starches in fractions of normal barley endosperm. Carbohydrate Research 330: 241-248.
 • Tang H., Watanabe K., Mitsunuga T. 2002. Structure and functionality of large, medium and small granule starches in normal and waxy barley endosperms. Carbohydrate Polymers 49: 217-224.
 • Tester R.F., Karkalas J., Qi X. 2004. Starch structure and digestibility enzyme - substrate relationship. World’s Poultry Science Journal 60: 186-195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ba1bef53-22e0-41d8-b2e2-a16c622d4979
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.