PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Produkcja i rozdysponowanie słomy na przykładzie powiatu mieleckiego

Warianty tytułu
EN
Straw production and utilization - a case study in the Mielec district
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu podjęto próbę określenia nadwyżek słomy do alternatywnego wykorzystania na przykładzie powiatu mieleckiego. Bilansu słomy dokonano uwzględniając jej produkcję (zbiory) oraz rozdysponowanie na ściółkę, paszę i przyoranie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2002-2008 w powiecie mieleckim nastąpił niewielki wzrost powierzchni uprawy zbóż i mieszanek zbożowo- strączkowych przy spadku ich plonowania, istotnie wzrósł natomiast areał uprawy i plon nasion roślin oleistych. Zbiory słomy wykazały nieznaczną tendencję wzrostową. O wielkości produkcji słomy decydowała uprawa zbóż (99,1% zbiorów słomy). Zakładając, że tendencje produkcji i zapotrzebowania na słomę będą się utrzymywać w kolejnych latach, na cele pozarolnicze można przeznaczyć rocznie ok. 52 tys. ton słomy. Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie słomy do celów energetycznych może być znaczne rozdrobnienie gospodarstw.
EN
The paper is an attempt to ascertain the alternative uses of straw surpluses on the example of the district of Mielec. The balance of straw was done based on the levels of its production and its utilization for beddings, fodder as well as for plough. While a slight increase in cropping area for cereals and cereal-legume mixtures was observed in the course of the analysis in 2002-2008, the yields witnessed a drop. The cropping area and seed yield of oil crops, however, witnessed a significant increase. Straw harvest showed a slight growth tendency. Cereals contributed significantly, about 99.1%, to the overall straw production. Assuming that this tendency in production and demand for straw should continue in subsequent years as much as 52 000 tons of straw would have to be devoted to non-agricultural purposes annually. The rather small farmland area predominant in the Mielec district is definitely a limiting factor in the use of straw for energy purposes.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.207-215,tb.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2. 35-601 Rzeszów
autor
Bibliografia
 • Duer I. 1997. Fitotoksyczność słomy i resztek pożniwnych pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 452: 59-70.
 • Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTIR, Kraków-Lublin-Warszawa: 256 ss.
 • Fotyma M., Mercik S. 1992. Współczynniki reprodukcji glebowej materii organicznej, w: Chemia rolna. PWN, Warszawa: 234 ss.
 • Harasim A. 1991. Zbiór mierników i wskaźników stosowanych w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Suplem. R(250). IUNG Puławy R(287): 144 ss.
 • Harasim A. 1994. Relacja pomiędzy plonem słomy i ziarna zbóż. Pam. Puławski 104: 56 ss.
 • Hicks S., Wendt C.C., Gannaway J., Baker R. 1989. Allelopatic effects of wheat straw on cotton germination, emergence and yield. Crop. Sci. 29(4): 1057-1061.
 • Kotecki A., Kozak M., Malarz W. 2001. Wartość nawozowa słomy pszenicy i rzepaku ozimego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Ser. Rolnictwo 78(409): 7-73.
 • Kryńska B., Buczek J., Kryński Z. 2008. Bilans słomy w województwie podkarpackim, w: Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny. Praca zbiór, pod red. D. Bobrecka-Jamro i in. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 150-164.
 • Kuś J., Madej A., Konopiński J. 2006. Bilans słomy w ujęciu regionalnym. Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy 3: 211-226.
 • Kuś J., Smagacz J. 2001. Regionalne zróżnicowanie bilansu słomy. Pam. Puławski 124: 289-295.
 • Lynch J.M., Panting L.M. 1980. Cultivation and the soil biomass. Soil Biol. Bio-chem. 12: 15-22.
 • Pietr S.J., Stankiewicz M., Lewicka T., Lubczyńska J., Węgrzyn T. 2001. Wpływ przyorywania słomy na aktywność enzymatyczną gleb w warunkach polowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Ser. Rolnictwo 78(409): 75-95.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów 2005. Z dnia 10 maja 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz. U. Nr 92. poz. 769.
 • Szeptycki A., Wójcicki Z. 2003. Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wyd. PTiR Kraków: 1-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-b322676a-0ed4-41c9-8040-cc917e69cf7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.