PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część II. Jedno- i wielowymiarowa analiza zmienności i grupowania

Warianty tytułu
EN
Comparison of multi characteristic degree of diversification based on analysis of hybrid families of everbearing strawberry. Part II. Variability of traits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono zmienność półrodzeństwa, pochodzącego od matki oraz oddzielnie od ojca, w obrębie rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie, a także określono związki (poza korelacją genotypową i genetyczną addytywną, które zostały omówione szczegółowo w części I) pomiędzy cechami plonotwórczymi, cechami jakości owoców oraz stopniem porażenia roślin przez choroby liści. Do oceny wykorzystano analizy wielowymiarowe. Badaniom poddano potomstwo 32 rodzin mieszańcowych, otrzymanych w wyniku krzyżowania 8 odmian (Ostara, Selva, Geneva, Mara des Bois, Capitola, Yolo, Calypso i Redgauntlet) w niekompletnym układzie diallelicznym (II metoda Griffinga). Ocenę polową wykonano w latach 1999-2000 w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Z powodu bardzo zróżnicowanych warunków pogodowych panujących w obu latach oceny, wyniki dla każdego roku obserwacji zostały przeanalizowane oddzielnie, a uzyskane statystyki posłużyły do porównania zmienności w różnych warunkach środowiskowych.
EN
The aim of the study was the estimation of variability of half-siblings originated from the mother and father separately within hybrid families of everbearing strawberry as well as the estimation between yielding features, fruit quality and degree of plant infestation by leaf diseases (apart from the genotype and additive genetic correlations that were explained precisely in Part I). Multivariate analysis was applied for the estimations. The research material included 32 families of full siblings, received in an incomplete diallel cross design (II method of Griffing) for 8 cultivars (Ostara, Selva, Geneva, Mara des Bois, Capitola, Yolo, Calypso and Redgauntlet). Field observation of the plants was carried out in 1999-2000 at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Poland. Due to the very different weather conditions in both years of evaluation, the data were analysed for each year separately and the results were used to compare the variation in different environmental conditions.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.561-577,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im.Szczepana Pieniążka, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Aalders L.E., Craig D.L. 1974. Analysis of fruit yield and related factors in a diallel of seven inbred strawberry clones. Can. J. Genet. Cytol. 16: 381-387.
 • Archaik S., Gaikwad A.B., Gautam D., Rao E.V., Swamy K. R., Karihaloo J.L. 2003. Comparative assessment of DNA fingerprinting techniques (RAPD, ISSR and AFLP) for genetic analysis of cashew (Anacardium occidentale L.) accessions of India. Genome 46(3): 362-369.
 • Barritt B.H. 1975. Heritability estimates and parent selection in strawberry. Hort Sci. 10(3): 329.
 • Betran F.J., Ribaut J.M., Beck D., Gonzalez de Leon D. 2003. Genetic diversity, specific combining ability, and heterosis in tropical maize under stress and nonstress environments. Crop Science 43: 797-806.
 • Bringhurst R.S., Voth V. 1980. Breeding strawberries for high productivity and large fruit size, w: The strawberry - cultivars to marketing. Proceedings and added information from the National Strawberry Conference, Saint Louis, Missouri, Childers N.F. (red.): 156-164.
 • Davik J., Honne В. I. 2005. Genetic variance and breeding values for resistance to a wind-borne disease [Sphaerotheca macularis (Wallr. ex Fr.)] in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) estimated by exploring mixed and spatial models and pedigree information. Theor. Appl. Genet. 111: 256-264.
 • Gatnar E. 1995. Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. PLJ, Warszawa: 88 ss.
 • Hansche P.E., Bringhurst R.S., Voth V. 1968. Esdmates of genetic and environmental parameters in the strawberry. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 92: 338-345.
 • Henderson C.R. 1953. Esdmation of variance and covariance components. Biometrics 9: 226-252.
 • Hortyński J.A. 1987. Dziedziczenie niektórych cech ilościowych truskawki (Fragaria x ananassa Duch.). Metody i problemy oszacowań. Wydawnictwo AR w Lublinie: 98 ss.
 • Karoński M., Caliński T. 1973. Grupowanie obiektów wielocechowych na podstawie odległości euklidesowych. Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 2: 117-125.
 • Kuras A., Korbin M., Danek J. 2005. Zróżnicowanie genetyczne wybranych odmian i klonów hodowlanych z rodzaju Rubus przy użyciu metod RAPD i ISSR, w: Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych. Wyd. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa: 377-381.
 • Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część I. Związki między cechami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 555.
 • Mori T. 2000. Heritability and selection effectiveness for fruit firmness in strawberry. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 69(1): 90-96.
 • Morrison D.F. 1990. Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa: 589 ss.
 • Morrow E.B., Comstock R.E., Kelleher T. 1958. Genetic variances in strawberries. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 72: 170-185.
 • Øydvin J. 1975. Testing av selekcjonar og familiar i jordbaer. State Expt. Sta. Njø, Norway Rep.: 31.
 • Shaw D.V., Larson K.D. 2005. Genetic variation and response to selection for early season fruit production in California strawberry seedling (Fragaria x ananassa Duch.) populadons. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130(1): 41-45.
 • Sieczko L. Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K. 2004.
 • Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.). Colloquium Biometryczne 34: 223-239.
 • Sieczko L., Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2008. Związki między plonem owoców oraz cechami jego jakości u truskawki powtarzającej owocowanie. Biuletyn IHAR 250: 297-307.
 • Spangelo L.P.S., Hsu C.S., Fejer S.O. Bedard P.R., Rouselle G.L. 1971а. Heritability and genetic variance components for 20 fruit and plant characters in the cultivated strawberry. Саn. J. Genet. Cytol. 13: 443-456.
 • Spangelo L.P., Watkins R., Hsu C.S., Fejer S.O. 1971b. Combining ability analysis in the cultivated strawberry. Саn. J. Plant Sci., 51: 377-383.
 • Svab J. 1978. Genetyka populacji. Wprowadzenie. PWRiL, Warszawa: 196 ss.
 • Ubysz-Borucka L., Mądry W., Muszyński S. 1985. Podstawy statystyczne genetyki cech ilościowych w hodowli roślin. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa: 220 ss.
 • Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007. Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria x ananassa Duch.). I. Analiza zmienności. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517 (cz. II): 749-758.
 • Ward J.H. 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. J. Am. Statist Assoc. 58: 236-244.
 • Watkins R.L., Spangelo P.S., Bolton A.T. 1970. Genetic variance components in cultivated strawberry. Can. J. Gen. Cyt. 12: 52-59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-b20dbea6-ff56-455a-94f9-2b3d115425e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.