PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

Oznaczanie wskaźnikowych i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w ziarnie wybranych zbóż i produktach zbożowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determination of marker and dioxin-like polychlorinated biphenyls in grains of selected cereals and cereal products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) w ziarnie pszenicy i jęczmienia oraz w otrębach pszennych dostępnych na rynku krajowym. W badaniach wykorzystano wysokorozdzielczy układ do chromatografii gazowej sprzęgnięty z niskorozdzielczym spektrometrem mas z pułapką jonową. Badano 7 wskaźnikowych kongenerów PCB oraz 12 kongenerów o własnościach analogicznych do dioksyn (tzw. dioksynopodobnych). Stwierdzono niskie stężenia PCB w badanych produktach zbożowych; tj. suma 7 wskaźnikowych PCB w żadnej z analizowanych próbek nie przekraczała wartości 1 ng g-1. Stężenie dioksynopodobnych kongenerów PCB wyrażone jako równoważnik toksyczności WHO-TEQ w żadnej z analizowanych próbek nie przekraczało wartości 0,4 pg TEQ g-1.
EN
The aim of this study was to evaluate the content of polychlorinated biphenyls (PCBs) in wheat and barley grain and wheat bran samples collected from the domestic market. High resolution gas chromatographic system coupled to a low resolution ion trap mass spectrometer was used for the purpose of this study. Seven so-called marker and twelve dioxin analogue (dioxin-like) PCB congeners were determined. The results indicated low concentrations of PCBs in the analyzed cereal products: concentration of 7 marker PCBs did not exceed value of 1 ng g-1 in any sample. Concentration of PCB dioxin-like congeners expressed as a Toxic Equivalent WHO-TEQ did not exceed 0.4 pg TEQ g-1 in any sample.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.355-360,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Analizy Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, ul.Rakowiecka 36, Warszawa
autor
Bibliografia
 • 1. Ahlborg, U.G., Becking G.C., Birnbaum L.S., Brouwer A., Derks H.J.G.M., Feeley M., Golor G., Hanberg A., Larsen J.C., Liema A.K.D., Safe S.H., Schlatter C., Waer F., Younes M., Yrjanheikkie E.: Toxic equivalency factors for dioxin-like PCBs. Report on a WHO-ECEH and IPCS consultation. December 1993, Chemosphere 1994, 28, 1049-1067.
 • 2. Ahmed F.E.: Analysis of polychlorinated biphenyls in food products. Trends Anal Chem., 2003, 22, 170-185.
 • 3. ATSDR: Toxicological profile for polychlorinated biphenyls. Agency of toxic substances and disease registry. Atlanta, US Public Health Service, 2000.
 • 4. Baars A.J., Bakker M.I., Baumann R.A., Boo P.E., Freijer J.I., Hoogenboom L.A.P., Hoogerbrugge R., van Klaveren J.D., Liem A.K.D., Traag W.A.: Dioxin, dioxin-like PCB and non-dioxin-like PCBs in foodstuffs: Occurrence and dietary intake in the Netherlands. Toxicol. Lett., 2004, 151, 51-61.
 • 5. Concejero M., Ramos L., Jimenez B., Gomar B., Abad E., Riviera J., Gonzales M.J.: Suitability of several carbon sorbents for the fractionation of various sub-groups of toxic polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo- para-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. J Chromatogr. A 2001, 917, 227-237.
 • 6. Dyrektywa Komisji (WE) Nr 13/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do Dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB.
 • 7. European Commission: Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by population of EU member states. Reports on task for scientific co-operation. Task 3.2.5. EC, Brussels, June 2000.
 • 8. Falandysz J.: Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocean ryzyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1999.
 • 9. Himberg K.: Development and evaluation of methods for monitoring polychlorinated biphenyls in food and the environment. Yliopistopaino, Helsinki, 1998.
 • 10. Huckins J., Tubergen M., Manuweera G.: Semipermeable membrane devices containing model lipid: a new approach to monitoring bioavailability of lipophilic contaminants and estimating their bioconcentration potential. Chemosphere1990, 20, 533-552.
 • 11. Lazaro R., Herrera A., Conchello M.P., Arino A.A., Bayarri S., Yague C., Peiro J.M.: Levels of selected polychlorinated biphenyls in total diet samples from Aragon, Spain, J. Food Prot. 1999 62. 1054-1058.
 • 12. Liem A.K.D., Theelen R.M.C.: Dioxins: Chemical Analysis, Exposure and Risk Assessment. CIP-Gegecens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 1997.
 • 13. Niewiadowska A.: Ocena narażenia na pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle pobierane z żywnością pochodzenia zwierzęcego. Monografia, rozprawa habilitacyjna, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2007.
 • 14. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1883/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych.
 • 15. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych.
 • 16. Skrbic B., Durisic-Mladenovic N.: Non-dioxin-like PCBs in crops and related products: Levels and intakes in Serbia, Food Addit Contam. 2007, 24, 652-662.
 • 17. Van den Berg M., Birnbauml L., Bosveld A.T.C., Brunstrdm B., Cook P. et al.: Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and Wildlife, Environ Health Perspect. 1998, 106, 775-792.
 • 18. Zalecenie Komisji 2006/88/WE z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych. (notyfikowane jako dokument nr C(2002) 235).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ade38ff6-c8d3-4d2c-83ce-ef32fbb63035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.