PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Ocena oddziaływania przebudowy stopnia wodnego Chróścice na obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental impact assessments of reconstruction of the Chroscice dam for Natura 2000 the special protected area Grady Odrzanskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Inwestycje hydrotechniczne realizowane na obszarach ostoi Natura 2000 mogą charakteryzować się potencjalnie znaczną konfliktowością w stosunku do walorów przyrodniczych. Dla ograniczenia negatywnych skutków ich realizacji należy przeprowadzać ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze poprzedzoną inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą. Podstawową zasadą jest zapobieganie i ograniczenie strat przyrodniczych. Na obszarach, gdzie są one nieuniknione wskazuje się na metody kompensacji. Ocena stanu walorów przyrodniczych terenu stopnia wodnego w Chróścicach nie wskazuje na występowanie znacznych ograniczeń dla projektowanej przebudowy. Najbardziej konfliktowe są prace prowadzone w międzywalu rzeki. Dla przywrócenia siedlisk gatunków chronionych w ostoi Natura 2000 zaproponowano koncepcję kompensacji przyrodniczej, którą uzgodniono z projektantami inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że można pogodzić ochronę walorów przyrodniczych chronionych w ostoi z realizacją przedsięwzięcia.
EN
Hydrotechnical investments in Natura 2000 areas may characterized potentially significant conflict for natural environmental values. For limitation of negative effects of its implementation it must be execute natural inventory and valorisation and next evaluation of impact for natural environment. Basic principle is prevention and restrict to losses in natural environmental. Eherever losses are inevitable it should be indicated methods of natural compensation. Evaluation of condition of natural values in The Chróścice Dam areas not indicate on an occurrence of significant limitation for reconstruction of dam. Most conflict building works will run between flood embankments. To restore habitats of species protected in Natura 2000 Special Protected Areas Grądy Odrzańskie metods of natural compensation were proposed. Natural compensation was agreed with build designers. On the basis of investigation made sugestion, that natural values of Odra Valley are protected in reconstruction of The Chróścice Dam.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.209-219,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, ul.Oleska 48, 45-052 Opole
Bibliografia
  • Badora K., Hebda G., Nowak A., Wyszyński M. Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego na obszarze węzłowym 17M Dolina Odry Econet – Pl., maszynopis, OpolskiUrząd Wojewódzki, 1997, s. 153.
  • Budowa jazu klapowego oraz modernizacja śluzy pociągowej z awanportami na stopniu wodnym Chróścice na rzece Odrze – Koncepcja techniczna jazu klapowego z obiektami towarzyszącymioraz Koncepcja techniczna modernizacji śluzy pociągowej. Hydroprojekt Warszawa2003, s. 46.
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska do ZTE budowy jazu na Odrze – stopień wodny Chróścice. Geoprojekt, Opole, 1987, 38 ss.
  • Hebda G., Badora K. Analiza stanu populacji ptaków i ich siedlisk dla ochrony których wyznaczono w granicach województwa opolskiego Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000Grądy Odrzańskie, maszynopis, Opolski Urząd Wojewódzki, 2007, s. 100.
  • Koziarski S., Makowiecki J. Walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego 283, 2001, s. 272.
  • Nowak A. Flora i szata roślinna obszaru przyległego do stopnia wodnego Chróścice. maszynopis, Opole, 2008, s. 6.
  • Standardowy Formularz danych obszaru Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2010. s. 8.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009, nr 151, poz. 1220).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-99070e25-36ad-4a1f-8998-473eb0f9f719
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.