PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Zawartość sacharydów w bulwach ziemniaka wzależności od niektórych zabiegów agrotechnicznych

Warianty tytułu
EN
Sugars content in potato tubers depending on some agrotechnical factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyniki badań pochodzą z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2002-2004. Celem pracy było określenie wpływu sposobów uprawy roli (tradycyjnej i uproszczonej) i sposobów odchwaszczania z zastosowaniem herbicydów (Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + adiuwant Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + adiuwant Atpolan 80 EC) na zawartość skrobi, cukrów redukujących i sacharozy w bulwach ziemniaka jadalnego odmiany Wiking. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ sposobów odchwaszczania i warunków pogodowych w latach badań na zawartość cukrów redukujących w bulwach nieobranych oraz sposobów uprawy roli i warunków klimatycznych na ich koncentrację w bulwach obranych. Zawartość sacharozy zależała istotnie tylko od warunków pogodowych panujących w okresach wegetacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że na zawartość skrobi miały istotny wpływ zarówno metody uprawy, jak i warunki pogodowe w latach badań. Bulwy pochodzące z obiektów na których wykonano uproszczoną uprawę roli zawierały istotnie więcej skrobi niż bulwy zebrane z obiektów uprawianych metodą tradycyjną.
EN
The research results come from a field experiment which was carried out over 2002-2004. The aim of the paper was to determine the effect of the soil tillage systems (traditional and simplified) and weed control methods for herbicides (Plateen 41,5WG, Plateen 41,5WG + Fusilade Forte 150EC, Plateen 41,5WG + Fusilade Forte 150EC + adjuvant Atpolan 80EC, Barox 460SL, Barox 460SL + Fusilade Forte 150EC, Barox 460SL + Fusilade Forte 150EC + adjuvant Atpolan 80 EC) on the content of starch, reducing sugars and saccharose in the edible potato cultivars Wiking. The statistical analysis revealed a significant effect of the weed control methods and weather conditions over the experimental years on the content of reducing sugars in the non-peeled tubers. The obtained results showed that the level of sachcarose depended significantly only on the weather conditions during the vegetation periods. It with conducted investigations results that they on content of starch had essential influence of both method of tillage systems and the weather conditions in years of investigations. It tuber come from objects on which the simplified tillage of part was executed was they contained indeed more starch then gathered from growed with traditional method objects tubers.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.219-228,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Boligłowa E., Dzienia S. 1999. Efektywność systemów uprawy roli i nawożenia organicznego pod ziemniak. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Agricultura 74: 191-195.
 • Dobrzański A. 2001. Wpływ metod ochrony przed chwastami na jakość i wartość odżywczą warzyw. Biul. Nauk. 12: 111-116.
 • Głuska A., Zgórska K. 2004. Charakterystyka zarejestrowanych odmian ziemniaka. Wyd. IHAR, Oddział Jadwisin: 1-28.
 • Jarych M. 2004. Zmiany zawartości związków węglowodanowych w bulwach ziemniaka w zależności od odmiany i dawek nawożenia azotem. Żywność 3(40) Supl.: 98-108.
 • Klikocka H. 2002. Studia nad plonowaniem ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnowania. Rozprawa, AR Lublin: 1-91.
 • Kraska P. 2002. Wpływ sposobów uprawy, poziomów nawożenia i ochrony na wybrane cechy jakości ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 229-237.
 • Krełowska-Kułas M. 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa: 53-55.
 • Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(25) Supl.: 5-27.
 • Leszczyński W., Lisińska G. 1985. Effect of herbicides on chemical composition of potato tubers and quality of the subsequent chips and starch. Starch/Stärke 37: 329-334.
 • Lisiewska Z., Kmiecik W. 1991. Azotany i azotyny w warzywach. Cz. II. Zmiany zawartości azotanów w warzywach podczas krótko i długotrwałego przechowywania. Biul. Inst. Ziemn. 4: 25-31.
 • Lisińska G. 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 81-94.
 • Mazurczyk W. 1988. Skład chemiczny dojrzałych bulw 43 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 37: 11-20.
 • Mężykowska B., Mazurczyk W. 1979. Wpływ różnych dawek niektórych herbicydów pochodnych triazyny i mocznika na wybrane cechy jakości bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 23: 133-142.
 • Puła J., Skowera B. 2004. Zmienność cech jakościowych bulwy ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophys. 3(2): 359-366.
 • Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 147-155.
 • Rębarz K., Borówczak F. 2006. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego na jakość ziemniaków odmiany Bila. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 287-299.
 • Sawicka B., Kuś J. 2002. Zmienność składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 273-282.
 • Sawicka B., Pszczółkowski P. 2005. Dry matter and carbohydrates content in the tubers of very cearly potato varieties cultivated under coverage. Acta Sci. Pol., Hortorun Cultus 4(2): 111-122.
 • Sądej W., Przekwas K., Bartoszewicz J. 2004. Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia. Annales UMCS, Sec. E 59(1): 83-92.
 • Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2000a. Efekty zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka i ich wpływ na wybrane cechy jakości bulw. Biul. IHAR 213: 201-210.
 • Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2000b. Oddziaływanie herbicydów na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(25) Supl.: 28-35.
 • Zgórska K. 1985. Warunki agrotechniczne i przechowalnicze a cechy użytkowe bulw ziemniaka. Biul Inst. Ziemn. 33: 109-120.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002. Rozmieszczenie suchej masy i sacharydów w różnych częściach bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 327-334.
 • Zgórska K., Sowa-Niedziałkowska G. 2005. Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany jakościowe zachodzące w bulwach ziemniaka w czasie ich długotrwałego przechowywania. Pam. Puławski 139: 327-336.
 • Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2006. Genetyczne podstawy cech jakościowych ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 23-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-8db30934-980d-4fb1-ad00-6ffe426b5332
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.