PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 552 |
Tytuł artykułu

Wpływ procesu mieszania drobnego mięsa wieprzowego na dokładność szacowania metodą komputerowej analizy obrazu zawartości tłuszczu i wybranych wyróżników jakości technologicznej

Warianty tytułu
EN
Influence of mixing process of meat trimmings on the accuracy of estimating fat content and selected technological properties by computer image analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy badano wpływ procesu mieszania (przypadkowość ułożenia kawałków mięsa) na dokładność szacowania zawartości tłuszczu i wybranych wyróżników jakości technologicznej w drobnym mięsie wieprzowym kl. II metodą. Wykonano zdjęcia cyfrowe mięsa drobnego (pobranego bezpośrednio z produkcji, po jednokrotnym mieszaniu, po dwukrotnym mieszaniu). Wykorzystując program analizujący wyznaczono składowe barwy RGB surowca oraz udział pól białych. Stosując metody odwoławcze oznaczono wybrane cechy jakościowe badanego mięsa. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że komputerowa analiza obrazu może być wykorzystywana do szacowania zawartości tłuszczu oraz pH drobnego mięsa wieprzowego. Wykorzystywane do tego zdjęcia powinny być wykonywane bezpośrednio po wykrojeniu mięsa. Mieszanie wieprzowego mięsa drobnego, pomimo tego iż powoduje jego uśrednienie, przyczynia się do rozsmarowania tłuszczu, co z kolei obniża dokładność, dokonywanej metodą komputerowej analizy obrazy, oceny składowych barwy i udziału pól białych.
EN
The influence of mixing pork trimmings class II (incidental of meat pieces placement) on the accuracy of estimating fat content and selected technological properties by computer analysis were studied. Digital pictures of meat trimmings (taken directly from the cutting and trimming line than after the first mixing and after the second mixing). Using special analyzing program, color values RGB of pork and share of white spots were calculated. Selected quality properties of pork were determined by standard methods. Based on the obtained results it was concluded, that the computer image analysis can be used for estimating fat content and pH of pork trimmings. Pictures for the computer analysis should be taken directly after the container with meat trimmings leaves the trimming line, but before weighing and marking with code. Despite the fact that mixing of pork trimmings results in the standardization of this raw material, it causs spreading of fat on meat particles and worsens the resolution between red and white spots. At the same time the accuracy of computer image analysis of fat and other selected technological properties was lower.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
552
Opis fizyczny
s.47-55,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Andrzejewski J., Stankiewicz Z. 1986. Formy i metody kontroli jakości mięsa i jego przetworów na przykładzie OPPM w Łodzi. Gospodarka Mięsna 38(8): 6-9.
 • Buczkowski J. 1992. Optymalne wykorzystanie surowca w zakładach mięsnych. Gospodarka Mięsna 44(11): 20-23.
 • Dasiewicz K., Pisula A., Cegiełka A. 2007. The use of computer image analysis for pork trimmings quality evaluation under industrial conditions. Animal Sci. Vol. 1 Proc.: 31-32.
 • Dasiewicz K., Szymański P. 2005. Optymalizacja warunków szacowania metodą komputerowej analizy obrazu zawartości tłuszczu w drobnym mięsie wieprzowym klasy II. Postępy Techniki Przet. Spoż. 2(16/27): 44-49.
 • Gawęcki J., Wagner W. 1984. Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu człowieka i żywności. PWN Warszawa: 161-169.
 • Kitzman P. 2003. Jakość. Gospodarka Mięsna 55(8): 14-16.
 • Kowalski Z., Bykowski W., Panasik M. 1973. Propozycja podziału odkostnionego mięsa wieprzowego klasy II. Gospodarka Mięsna 25(1): 7-10.
 • Pikielna N. 1973a. Jakość wędlin oraz sterowanie i kontrola ich produkcji. Cz. I. Przem. Spoż. 26(4): 149-152.
 • Pikielna N. 1973b. Jakość wędlin oraz sterowanie i kontrola ich produkcji. Cz. II. Przem. Spoż. 26(5): 197-201.
 • Pisula A., Dasiewicz K., Flis A. 2004. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do standaryzacji składu chemicznego drobnego mięsa wieprzowego kl. II w ciągłych liniach rozbiorowych. Post. Tech. Przet. Spoż. 1: 8-12.
 • PN-75/A-04018. Oznaczenie zawartości azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko.
 • PN-ISO 144: 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości tłuszczu wolnego.
 • PN-ISO 1442: 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości wody.
 • PN-ISO 2917: 2001. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie pH.
 • Wójcik A.R., Ubysz-Borucka L., Zieliński W. 1984. Tablice statystyczne SGGW-AR Warszawa: 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-89f7b70c-a659-4389-82c7-d9b327254237
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.