PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Użytki zielone w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski na tle innych państw Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Grasslands in agricultural production in Poland against other countries of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W krajach Unii Europejskiej użytki zielone stanowią średnio 39,5% użytków rolnych. W wielu krajach wskaźnik ten przekracza 50%, a wśród nich znajdują się takie kraje, jak Irlandia, Wielka Brytania, Austria i Holandia. W Polsce zaledwie co piąty hektar użytków rolnych to użytek zielony. Trwałe użytki zielone w Polsce są bardzo zróżnicowane. W zależności od układu warunków siedliskowych pozyskiwane plony siana wahają się w granicach 3,3-6,0 t·ha-1. Możliwości produkcyjne użytków zielonych nie są w pełni wykorzystane. Można przyjąć, iż przy poprawie gospodarki łąkowej można uzyskiwać plony siana rzędu 5,0-8,5 t·ha-1, co da dodatkowy zbiór siana przekraczający 7 mln ton, a więc prawie o 50% większy od uzyskiwanego obecnie. By lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny użytków zielonych należy dbać o utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia gleby, optymalizację nawożenia, stosowanie racjonalnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej (m.in. planowy wypas, odpowiednie terminy i częstotliwość użytkowania) oraz doskonalenie metod konserwacji pasz.
EN
In the European Union countries grasslands comprise 39.5% agricultural lands. In many countries this index exceeds 50%, among them there are countries, such as Ireland, Great Britain, Austria and Netherlands. In Poland, every fifth hectare of agricultural land is grassland. Most meadows and pastures (over 30% of agricultural lands) are located in provinces: podlaskie, małopolskie and podkarpackie. The permanent grasslands in Poland are very diversified. Depending on the of configuration of habitat conditions the obtained hay yields oscillated within the limits 3.3-6.0 t·ha-1. Grassland production possibilities are not fully exploited. It is supposed, that the improvement of meadow economy can bring hay yields 5.0-8.5 t·ha-1, of which will bring additional hay harvest exceeded 7 min. tons, therefore almost 50% greater than the present. In order to better exploit the productive potential of grasslands, attention should be poid to within the limits maintaining proper moistening of soil, optymization of fertilization, rational meadow-pasture economy (i.e. planned grazing, proper terms and frequency of using) and the imporovemnet of methods of seed conservation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.61-69,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 1, 10-718 Olsztyn
Bibliografia
 • Grzegorczyk S. 2001. Kierunki rozwoju gospodarki łąkowej. Pam. Puławski 125: 123-128.
 • Grzyb S., Prończuk J. 1994. Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego, w: Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach. Mat. Ogólnop. Konf. Łąkarskiej, Warszawa 27-28 września 1994, SGGW Warszawa: 51-63.
 • Jankowska-Huflejt H., Domański P. 2008. Aktualne możliwe kierunki wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8(2b): 31-49.
 • Mannetje L., Paoletti R. 1992. Grassland production and envirionment. Proc. of the 14th General Meeting of the European Grassland Federation, Lahti: 19-32.
 • Nyc K. 2001. Kierunki i znaczenie gospodarki wodnej na użytkach zielonych w aspekcie poprawy ich wydajności i stabilizacji produkcji. Mat. Sem. IMUZ 46: 93-103.
 • Nyc K., Pokładek R. 2008. Aktualne problemy melioracji użytków zielonych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8(2b): 97-103.
 • Okularczyk S. 2001. Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji mleka i wołowiny z wykorzystaniem użytków zielonych. Mat. Sem. IMUZ 46: 86-92.
 • Ostrowski R., Wasilewski Z. 2000. Nowe tendencje w gospodarce łąkowo-pastwiskowej. Mat. Seminar. IMUZ 45: 19-32.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008. GUS Warszawa.
 • Smit H.J., Metzger M.J., Ewert F. 2008. Spatial distribution of grassland productivity and land use in Europe. Agricultural Systems 98: 208-219.
 • Suttie J.M., Reynolds S.G., Batello C. 2005. Grasslands of the world. FAO, Rzym.
 • Szczepański W., Grzegorczyk S. 2004. Rola użytków zielonych w chowie przeżuwaczy w województwie warmińsko-mazurskim, w: Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Mirek Z., Nowak M. (Red.), Wyd. Instytut Botaniki PAN, Kraków: 57-60.
 • Wyniki produkcji roślinnej w 2007 r. GUS Warszawa.
 • Zastawny J., Jankowska-Huflejt H. 2001. Stan i możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce w żywieniu przeżuwaczy. Mat. Sem. IMUZ 46: 37-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-8953177f-4e0f-4247-9996-0ec891fcbae0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.