PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Zdrowotność bulw ziemniaka nawożonego dolistnie nawozami wieloskładnikowymi mikroelementowymi

Warianty tytułu
EN
Effect of foliar fertilization with mixed microelement fertilizers on the health status of potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 na poletkach doświadczalnych w Bałcynach. Uprawiano trzy odmiany ziemniaka jadalnego: wczesną Adam oraz późne Rudawa i Skawa. Doświadczenie obejmowało następujące kombinacje nawożenia dolistnego: A. Basfoliar 12-4-6 (8 dm³·ha⁻¹), B. ADOB Mn (4 dm³·ha⁻¹), C. Solubor DF (2 dm³·ha⁻¹), D. ADOB Mn (2 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (1 dm³·ha⁻¹), E. ADOB Mn (2 dm³·ha⁻¹) + Basfoliar 12-4-6 (4 dm³·ha⁻¹), F. Basfoliar 12-4-6 (4 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (1 dm³·ha⁻¹), G. Basfoliar 12-4-6 (2,7 dm³·ha⁻¹) + ADOB Mn (1,3 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (0,7 dm³·ha⁻¹), H. kontrola bez nawożenia dolistnego. Aplikację nawozów dolistnych wykonano jednorazowo w fazie pełnego zwarcia międzyrzędzi ziemniaka. W doświadczeniu rozpatrywano zdrowotność bulw ziemniaka po sześciu tygodniach przechowywania. Zarazę ziemniaka szacowano w 5 kg próbie bulw, podając % masy porażonych bulw. Parch zwykły i ospowatość bulw oceniano na 100 bulwach pobranych z poszczególnych poletek, składających się na kombinację według 9-stopniowej skali. Wyniki przedstawiono w % jako indeksy porażenia. Wyniki opracowano statystycznie (STATISTICA ® 8.0 2007-2008). Nasilenie objawów omawianych chorób było większe na bulwach pochodzących ze zbiorów w 2007 i 2009 roku niż w 2008. Zaraza ziemniaka wystąpiła na bulwach w małym nasileniu, a najwyższy procent chorych bulw - 2,5 zanotowano w 2007 r. na odmianie Adam w kombinacji kontrolnej oraz w kombinacji z zastosowanym nawozem Solubor DF. Odmiana Adam i Rudawa charakteryzowały się istotnie wyższym porażeniem przez Streptomyces scabies w porównaniu do odmiany Skawa. Najsilniejsze objawy parcha zwykłego stwierdzono na bulwach wszystkich odmian w kombinacji bez nawożenia, z istotną różnicą między średnimi indeksów porażenia tylko u odmiany Rudawa. Objawy ospowatości, co potwierdza analiza średnich z okresu badawczego, częściej obserwowano na bulwach wyrosłych z roślin nienawożonych lub nawożonych pojedynczo nawozami. Największe ograniczenie porażenia przez Rhizoctonia solani stwierdzono na bulwach badanych odmian w kombinacji z łącznie aplikowanymi trzema nawozami.
EN
The study was conducted over the years 2007-2009 in the experimental plots in Bałcyny. Early cultivar Adam and late cultivars Rudawa and Skawa were grown. The following foliar fertilizers were applied: A. Basfoliar 12-4-6 (8 dm³·ha⁻¹), B. ADOB Mn (4 dm³·ha⁻¹), C. Solubor DF (2 dm³·ha⁻¹ ), D. ADOB Mn (2 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (1 dm³·ha⁻¹), E. ADOB Mn (2 dm³·ha⁻¹) + Basfoliar 12-4-6 (4 dm³·ha⁻¹), F. Basfoliar 12-4-6 (4 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (1 dm³·ha⁻¹), G. Basfoliar 12-4-6 (2.7 dm³·ha⁻¹) + ADOB Mn (1.3 dm³·ha⁻¹) + Solubor DF (0.7 dm³·ha⁻¹), H. control treatment, no foliar fertilization. The foliar fertilizers were applied once, at the stage of maximum row closeness. The health status of potato tubers was determined after a six-week storage. The incidence of late blight (Phytophthora infestans) was evaluated in 5 kg samples for each treatment. The results were expressed as a percentage of the mass of infected tubers. The rates of tuber infection with Streptomyces scabies and Rhizoctonia solani were estimated on 100 tubers selected randomly of particular treatments, according to a nine-point scale (1-no symptoms, 9-most severe symptoms) and were presented as a percentage infection index. The results were verified statistically by an analysis of variance in a randomized block design (STATISTICA ® 8.0 2007-2008 software). Means were compared by Duncan’s test (significance level 0.05). The severity of the studied diseases was higher on tubers harvested in 2007 and 2009 than in 2008. The infection rates of early blight were low, and the highest percentage of affected tubers (2.5%, cv. Adam) was noted in 2007 in the control treatment and in the treatment with Solubor DF. Cultivars Adam and Rudawa were infected with Streptomyces scabies to a significantly higher degree than the cv. Skawa. The strongest disease symptoms were observed on tubers of all cultivars in the non-fertilized treatment, and a significant difference between the mean values of the infection index was noted only in cv. Rudawa. The symptoms of black scurf were more common on non-fertilized tubers and on tubers treated with single fertilizers, as confirmed by the mean values obtained in the study. The infection caused by Rhizoctonia solani was effectively controlled by the combined application of three fertilizers.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.163-172,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
 • Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Alimbetova A.V. 2006. Leguminous green manures increase soil fertility and productivity of crops. Kartofel i Ovoshchi 6: 6-8.
 • Basu A., Hossain M.M., Konar A., Chettri M. 2003. Integrated management of late blight disease of potato. Ann. Plant Protect. Sci. 11(1): 64-66.
 • Brar M., Navdeep-Kaur S. 2006. Effect of soil and foliar applied potassium and nitrogen on yield of potato (Solanum tuberosum) in alluvial soils of Punjab, India. Ind. J. Agricult. Sci. 76(12): 740-743.
 • Cwalina-Ambroziak B., Czajka W., Bogucka B. 2009. Severity of potato tubers diseases in treatments with foliar fertilization. Polish J. Natur. Sci. 24(3): 133-145.
 • Haberland R. 2000. Do potatoes need trace element fertilizer? Kartoffelbau 51(6): 260-264.
 • Honeycutt C.W., Clapham W.M., Leach S.S. 1996. Crop rotation and N fertilization effects on growth, yield and disease incidence in potato. Am. Potato J. 73: 45-62.
 • Jabłoński B. 2003. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka nawozami dolistnymi ADOB na plon roślin i jego strukturę oraz porażenie bulw chorobami. Acta Agrophys. 85: 137-143.
 • Jaskulski D. 2007. Comparison of the effect of foliar fertilization fertilizers on economic and production effects of growing some field crops. Fragm. Agronom. 24(1): 106-112.
 • Keinath A.P., Loria R. 1989. Management of common scab of potato with plant nutrients, w: Soilborne Plant Pathogens: Management of Diseases with Macro- and Microelements. AW Englehard (Eds), APS Press, St. Paul MN: 152-166.
 • Klikocka H., Haneklaus S., Bloem I., Schnug E. 2005. Influence of sulfur fertilization on infection of potato tubers with Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies. J. Plant Nutrition 28(5): 819-833.
 • Mahmoud S.M. 2007. Management of brown rot disease of potato. Arab. Univ. J. Agricult. Sci. 15(2): 457-463.
 • Malakouti M.J. 2008. The effect of micronutrients in ensuring efficient use of macronutrients. Turkish J. Agricult. Forestry 32(3): 215-220.
 • Mamta J.M.M., Kumar S. 2005. Influence of organic manure, irrigation interval and cropping sequence on the field and black scurf disease of potato. Ann. Agri. Bio. Res. 10(1): 61-64.
 • Marks N., Baran D., Baran P., Krzysztofik B. 1997. Influence of foliar fertilizer with application of different form of organic fertilizer on potato tuber field and mechanical damage. 4-th International Symposium Warsaw, Poland, 1-2 September: 55-60.
 • Mills A.A.S., Platt H.W., Hurta R.A.R. 2006. Sensitivity of Erwinia spp. to salt compounds in vitro and their effect on the development on soft rot in potato tubers in storage. Postharv. Biol. Tech. 41(2): 208-214.
 • Osowski J. 2005. Możliwość wykorzystania cynku w ochronie ziemniaka przed alternariozą. Biul. IHAR 237/238: 187-193.
 • Pua J., Abza T. 2005. Healthiness of potato tubers after harvesting depending on fertilization. Progr. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 45(2): 1019-1021.
 • Rębarz K., Borówczak F. 2007. Porażenie patogenami bulw ziemniaków odmiany Bila w zależności od deszczowania, technologii uprawy i nawożenia. Próg. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47: 294-298.
 • Roztropowicz S. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania próbek w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. IHAR, Oddział Jadwisin: 37-38.
 • Szewczuk C. 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego roślin ziemniaka na ich porażenie przez patogen zarazy Phytophthora infestans. Annales UMCS Sec. E LXIV(1): 13-18.
 • Szutkowska M., Lutomirska B. 2002. Wpływ środowiska i niektórych czynników agrotechnicznych na porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym. Biul. IHAR, 221: 153-166.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-7f7052f5-fffc-4438-a083-b95491c69b6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.