PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Możliwości uprawy roślin energetycznych w województwie podkarpackim

Warianty tytułu
EN
Possibility of growing energy plants in Podkarpackie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Możliwości zakładania plantacji energetycznych w województwie podkarpackim są duże, co wynika m.in. ze sprzyjających warunków siedliskowych i specyfiki regionalnych gospodarstw. Taka alternatywna działalność pozwoli na dalsze zróżnicowanie działalności na obszarach wiejskich, co obecnie stało się wręcz koniecznością. W naszym rejonie już z powodzeniem użytkowane są pierwsze nasadzenia roślin energetycznych, a uzyskane surowce wykorzystywane w obiektach małej i średniej mocy w generacji rozproszonej (indywidualne piece i lokalne kotłownie). Obawy budzi natomiast perspektywa zakładania intensywnych wielkoobszarowych plantacji roślin energetycznych dla energetyki zawodowej. Przed ich założeniem konieczne jest więc rozeznania regionalnych uwarunkowań i kompleksowe podejście do tematu aby zamierzone efekty były korzystne.
EN
The possibility of establishing energy plantations in Podkarpackie province is considerable because of friendly biotopic conditions and specificity of regional farms. Such alternative activity will enable further diversification of activity in rural areas, which becams almost obligatory nowadays. In our region the first planting of energy plants is successfully used at the moment and the obtained materials are used in small and medium power objects (individual furnaces and local boiler houses). But establishing intensive vast plantations of energy plants for professional energy industry is rather questionable. To obtain positive effects it is necessary to examine regional conditions and approach the subject in the complex way prior to establishing the plantations.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.71-77,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Budzyński W., Bielski S. 2004a. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. I. Biokomponenty paliw płynnych. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(2): 5-14.
 • Budzyński W., Bielski S. 2004b. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II. Biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(2): 15-26.
 • Faber A. 2008. Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych. Raporty IUNG-PIB Puławy. Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce 11: 43-53.
 • Fedan R., Makieła Z. 2007. Charakterystyka województwa podkarpackiego, w: Bioenergetyka podkarpacka. Kościk B. (Red.), PWSZ w Jarosławiu: 275-319.
 • Gradziuk P. 2006. Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej i Polsce - uwarunkowania formalno-prawne, w: Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Pod red. A. Czudec, B. Grzebyk, G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski: 46-58.
 • Grzybek A. 2008. Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetycznego jej zapotrzebowania. Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. IUNG-PIB Puławy 11: 9-23.
 • GUS 2008. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 r. Warszawa.
 • Jadczyszyn J., Faber A., Zaliwski A. 2008. Wyznaczenie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce. Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. IUNG-PIB Puławy 11: 55-65.
 • Kościk B. 2007. Perspektywy pozyskania surowców dla bioenergetyki na Podkarpaciu, w: Bioenergetyka podkarpacka. Kościk B. (Red.), PWSZ w Jarosławiu: 333-353.
 • KRASOWICZ S. 2008. Wpływ produkcji roślin energetycznych na rynek żywności. Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestizeni produkcyjnej w Polsce. IUNG-PIB Puławy 11: 125-132.
 • Kuś J., Madej A., Kopiński J. 2006. Bilans słomy w ujęciu regionalnym. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. IUNG-PIB Puławy 3: 211-226.
 • Plaskota T. 2006. Wykorzystanie biomasy z wierzby energetycznej w kotłowni miejskiej - praktyczne doświadczenia, w: Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. A. Czudec, B. Grzebyk, G. Ślusarz (Red.), Uniwersytet Rzeszowski: 111-116.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego 2006. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Rzeszów: 39-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-722ac78d-1948-4595-8fbd-057124608380
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.