PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampinoskim Parku Narodowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of natural and agricultural values of meadows in Lasica canal valley of Kampinos National Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wartości przyrodniczo-rolniczej użytkowanych łąk doliny kanału Łasica w Kampinoskim Parku Narodowym. Wartość przyrodniczą oceniono na podstawie składu florystycznego, warunków siedliskowych, zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych oraz występujących cennych pod względem przyrodniczym gatunków roślin i zwierząt. Wartość rolniczą oszacowano na podstawie produktywności oraz wartości paszowej fitocenoz łąkowych obliczonej metodą botaniczną Klappa [1974]. W analizowanym obszarze zidentyfikowano 6 typów florystycznych: zbiorowisko z Alopecurus pratensis, Filipendula ulmaria / Valeriana officinalis, Ranunculus repens, Festuca rubra / Poa pratensis, Deschampsia ceaspiotsa, Anthoxantum odoratum. Przeprowadzona waloryzacja łąki doliny kanału Łasica wykazała, że pod względem rolniczym są one mało przydatne, natomiast są cenne przyrodniczo pod względem zachowania bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej. W związku z występowaniem ptaków czynnie chronionych, zachowanie obecnych walorów przyrodniczych łąk wymaga utrzymania dotychczasowej ekstensywnej gospodarki rolnej.
EN
Results of studies of natural-agricultural values of agricultural used meadows of Lasica canal of Kampinos National Park have been presented in the paper. Natural value was assessed on the base of floristic composition, site conditions, identified plants’ communities and occurring valuable in natural regard plant and animal species. Agricultural value was assessed on the base of productivity and nutrition value of meadow phytocenosises calculated with Klapp botanical method (1974). Six floristic types was identified in analysed area: community with Alopecurus pratensis, Filipendula ulmaria/Valeriana officinalis, Ranunculus repens, Festuca rubra / Poa pratensis, Deschampsia ceaspiotsa, Anthoxantum odoratum, most of them were very simplified. Valorisation of Lasica canal meadow has proved that in agricultural respect their value was low, but in regard of site and species diversity preservation their natural value was high. In connection to actively protected birds occurring, preservation of actual meadow’s natural values requires keeping of so far applied extensive agricultural management.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.113-122,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii i Kształtowania Środwoiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
Bibliografia
 • Borysiak J. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. UAM Poznań 1994.
 • Dembek W. Walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie. Aktualne problemy ochrony mokradeł, IMUZ Falenty, 2002, s. 7–94.
 • Dembek W., Dobrzyńska N., Liro A. Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. IMUZ Falenty, 2004, s. 17–20.
 • Dobrzański B. Zawadzki S. Gleboznastwo. PWRiL, Warszawa 1981, s. 612.
 • Grynia M. Łąkarstwo. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1995, s. 321–335.
 • Jankowski M. Ocena użytkowania roślinności uwilgotnienia użytków zielonych – wskazówki do badań w studiach melioracyjnych. Wyd. Zrzeszenie Biur Projektów Melioracyjnych, Warszawa1988, s. 76.
 • Kamiński J. Zróżnicowanie florystyczne i walory przyrodnicze łąk 2-kośnych na zagospodarowanym torfowisku w zależności od warunków wilgotnościowych. Woda–Środowisko–ObszaryWiejskie, t. 8 z. 2a (23). Wyd. IMUZ, Falenty, 2008, s. 87–104.
 • Kazmierski B., Sikorska – Maykowska M., Plichowska – Kazimierska E. Wody. Kampinoski Park Narodowy, tom I Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, praca zbiorowa pod red.R. Andrzejewskiego, 2003,s. 135–213.
 • Klapp E., Wiesen und Weiden. Berlin, Hamburg, 1974, s. 585–590.
 • Kotowski W. Wartości przyrodnicze fitocenoz siedlisk rolniczych w dolinach rzecznych [w:] Aktualne problemy ochrony mokradeł. Walory przyrodnicze mokradeł a ich zrównoważone wykorzystanie,praca zbiorowa pod red. W. Dembka, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie,Rozpr. nauk., Monogr. 4, 2002, s. 43–61.
 • Obidziński A., Żelazo J. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wyd. SGGW, 2009, s. 112.
 • Piekut K., Pawluskiewicz B. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 77–80.
 • Tomiałojć L. Ochrona przyrody i środowiska w dolinie nizinnych rzek Polski. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1993.
 • Włodarczyk S. Botanika łąkarska. PWRiL, Warszawa 1984, s.277.
 • Wolański P., Trąba C. Flora łąk i pastwisk pogórza dynowskiego [w:] Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, t. 7, z. 2b (21), 2007, s.195–204.
 • Zarzycki K., Trzcińska – Tracik H., Różański W., Szeląg W., Wołek J, Korzeniak U. Ekological indicator values of vascular plants of Poland. Biodiversity of Poland 2. W Szafer, Inst.Bot. Pol. Acad. Sci., 2002, s.183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-7196aa86-6e19-4dfb-b67d-6b6f9cd12c79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.