PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Hazards for health related to the migration of substances from packaging into food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Substancje chemiczne uwalniane z opakowań stanowią istotny problem dla bezpieczeństwa żywności i są przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Przedstawiono nowe zagrożenia związane z migracją wybranych substancji z materiałów opakowaniowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których obecność stwierdzano ostatnio w żywności oraz działania podjęte przez Komisję Europejską w celu o w celu ustalenia źródła jej pochodzenia i oceny zagrożenia dla zdrowia. Oceny ryzyka dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i wydaje opinię naukową dotyczącą przewidywanych skutków zdrowotnych. Wyroby, które nie spełniają wymagań i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta zgłaszane są do systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Przedstawiono zagrożenia dla zdrowia wynikające ze stwierdzenia w żywności obecności semikarbazydu (SEM), fotoinicjatorów (izopropylotioksantonu (ITX) i związków benzofenonu), pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) i bisfenolu A (BPA) oraz w zależności od przewidywanego zagrożenia działania Komisji mające na celu ochronę zdrowia konsumenta.
EN
The release of the substances from food packaging into food triggers the problem for food safety and is the matter of particular interest in the European Commission (EC) and Member States. The problems concerning the presence of these substances in the food which result from their migration from food contact materials, and the EC activities to discover the causes of this phenomenon including an assessment of possible health impact are presented in this article. The risk assessment is provided by the European Food Safety Authority which is obliged to issue a scientific opinion on expected heath effects. Food contact articles which do not conform to the food safety provisions are reported to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The health hazards due to the presence in food of the semicarbazide (SEM), photoinitiators (isopropylthioxantone (ITX), benzophenone compounds), primary aromatic amines (PAAs) and bisphenol A (BPA) were discussed and the relevant European Commission actions aiming at consumers health protection as a reaction to reduce the expected risk were also presented in this article.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.341-347,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Bibliografia
 • 1. Anderson W.A.C., Castle L.: Benzophenone in cartonboard packaging materials and the factors that influence its migration into food. Food Add. Contam. 2003, 20(6), 607-618
 • 2. Brede C., Skjevrak I.: Migration of aniline from polyamide cooking utensil into food simulants. Food Addit. Contim. 2004, 21, 1115-1124.
 • 3. Ćwiek-Ludwicka K., Jurkiewicz M., Stelmach A., Półtorak H.: Substancje chemiczne dozwolone do tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytwarzania opakowań żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Roczn. PZH 2000, 51, 241-249.
 • 4. Ćwiek-Ludwicka K., Jurkiewicz M., Stelmach A., Mazańska M., Półtorak.: Opakowania jako potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności. Bromat. Chem. Toksykol. 2003, supl. 285-289
 • 5. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Jurkiewicz M., Mazańska M., Półtorak H.: Ocena bezpieczeństwa substancji przeznaczonych do stosowania w opakowaniach żywności zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Bromat. Chem. Toksykol. 2005, supl., 87-89.
 • 6. Ćwiek-Ludwicka K.: Bezpieczeństwo zadrukowanych opakowań do żywności – regulacje prawne w UE i w Polsce. Opakowanie 2006, 9, 10-13.
 • 7. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H.: Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością w systemie RASFF. Roczn. PZH 2007, 58, 599-607.
 • 8. Ćwiek-Ludwicka K., Półtorak H., Pawlicka M.: Rola EFSA w systemie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Roczn. PZH 2009, 60, 311-315.
 • 9. Draft Regulation Commission laying down the special conditions of import selected materials and articles form China and Hong Kong. Document SANCO/10320/2010
 • 10. Dyrektywa Komisji nr 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (z późn. zm.)
 • 11. Dyrektywa Komisji nr 2004/1/WE zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do zawieszenia stosowania azodikarbonamidu jako środka porotwórczego. OJ EU L 7/45 z 13.1.2004
 • 12. Dyrektywa Komisji nr 2007/19/WE zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • 13. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavouring, Processing Aids and Materials in Contact with Food on request from the Commission related to Semicarbazide in food. Question number EFSA 2003- 235. The EFSA Journal 2005, 219, 1-35
 • 14. EFSA. Statement of the Scientific Panel on Food Additives, Flavoring, Processing Aids and Materials in Contact with Food updating the advice on semicarbazide in packaged foods. EFSA/AFC/FCM/, Adopted on 1 October 2003
 • 15. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavoring, processing aids and materials in contact with food on the request from the Commission related to 2-isopropyl thioxantone (ITX) and 2-etylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (EHDAB) in food contact materials. The EFSA Journal 2005, 293, 1 – 15.
 • 16. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavoring, processing aids and materials in contact with food (AFC) related to 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A). The EFSA Journal 2006, 428, 1-75.
 • 17. EFSA. Statement on the presence of 4-methylbenzophenone found in breakfast cereals. The EFSA Journal 2009, RN-243, 1-19.
 • 18. EFSA. Scientific opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its neurodevelopmental toxicity, review of resent scientific literature on its toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A. EFSA Journal 2010, 8(9) 1829, 1-110
 • 19. Food Standards Agency. A 4-year rolling programme of surveys on chemical migrants from food contact materials and articles. Survey 2: Primary aromatic amines migration from nylon kitchen utensils. Food survey information sheet. nr 01/10, August 2010.
 • 20. Kolado W., Mielniczuk Z.: Opakowania jako potencjalne źródło pierwszorzędowych amin aromatycznych. Opakowanie 2004, 9, 29-204
 • 21. Mortensen S., Trier X., Foverskov I., Petersem J.: Specific determination of 20 primary aromatic amines in aqueous food simulants by liquid chromatography- -electrosprey ionization-tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2005, 1091, 40-50.
 • 22. Pawlicka M., Ćwiek-Ludwicka K., Starski A., Półtorak H.: Oznaczanie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wyrobów kuchennych do kontaktu z żywnością. Bromat. Chem. Toksykol. 2009, XLII, 3, 558-563.
 • 23. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • 24. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
 • 25. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007r w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania i przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. Dz. U. 2007, nr 129, poz.904 (z poźn. zm)
 • 27. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • 28. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Annual Report. http://ec.europa.eu./food/food/rapidalert/index_en.htm
 • 29. Tier X.T., Fabech B.: Primary aromatic amines (PAA) abundant in black nylon kitchen utensils from China. Food Packaging Bulletin 2005, 14, 2-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-6c1815a8-a0eb-41dc-acc0-7fdfdcbb032a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.