PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Zasięg oddziaływania zawiesin wnoszonych do Nysy Łużyckiej przez Miedziankę

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The range of influence of suspension brought by the Miedzianka river to the Nysa Luzycka river
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dla oceny wpływu zrzutu zawiesin kopalnianych na obciążenie wód rzeki Nysy Łużyckiej przeprowadzono eksperyment polegający na sterowanym zrzucie wód kopalnianych do Miedzianki, z zachowaniem w wodach Nysy Łużyckiej zawartości zawiesin ogólnych nieprzekraczających wartości progowej 30 mg/l. Przebadano zmienność ilościowo-jakościową wprowadzonego ładunku zawiesin na odcinku ok. 110 km, w 15 przekrojach Nysy Łużyckiej od Sieniawki do Łęknicy. Podstawę do określenia czasu przepływu analizowanej strugi wody Nysy Łużyckiej, wyznaczającego czas poboru kolejnych próbek wód rzecznych, stanowiły nomogramy czasu przepływu opracowane dla danych z wielolecia 1991-2008. Badania przeprowadzono w strefach przepływów niskich i średnich. Ustalono, że wprowadzane do wód Nysy Łużyckiej wody kopalniane po ich oczyszczeniu na wysokosprawnych oczyszczalniach wnoszą zawiesiny o małej zdolności sedymentacyjnej, których zmiany ilościowe w odbiorniku warunkowane są wyłącznie procesem rozcieńczania. Koncentracja zawiesin, jaką Nysa Łużycka prowadzi przy przepływach niskich i średnich, powyżej i poniżej obszaru oddziaływania kopalni, utrzymuje się w granicach klasy I, tj. poniżej 25 mg/l.
EN
To determine the influence of suspension brought to the Nysa Łużycka River , an experiment was carried out involving a controlled discharge of mine waters to the Miedzianka River with the maintenance of the total concentration of suspen sion not exceeding the threshold value of 30 mg/l. The study concerned the qualitative and quantitative changeability of introduced load of suspension in the river section of approximately 110 km along 15 profiles of The Nysa Łużycka River. The study included the Nysa Łużycka sector from Sienawka to Łęknica. Developed nomograms of discharge time worked out for data from the multiyear 1991–2008 comprised the basis for establishing the discharge time of the analysed sector of the Nysa Łużycka River which in turn determines the sampling of the river waters. The studies were conducted in the zones of low and high stream discharges. It was found that water discharged from mine to the Nysa Łużycka River after its treatment in highly efficient sewage treatment plants includes suspension of low sedimentation whose quantitative volume changes in the receiver are conditioned only by the process of dilution. The concentration of suspension which is maintained by the Nysa Łużycka River at low and mean discharges, above and below the impact area of the mine, remains at a very good level namely below 25 mg/l.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.133-143,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
autor
Bibliografia
  • Cywiński B. i inni. Oczyszczanie ścieków miejskich. Arkady. Warszawa 1972.
  • Dubicki A., Lisowski J. Zmienność przepływów w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej. Problemy ochrony zasobów wodnych dorzecza Odry – 2003, Duszniki Zdrój, Wyd. RZGW, Wrocław 2003, s. 177–184.
  • Janeczko-Mazur A. i inni. Ocena udziału i oddziaływania zawiesin emitowanych z obszaru kopalni PGE KWB TURÓW S.A. w ogólnym obciążeniu wód Nysy Łużyckiej. Raport końcowy.Opracowanie IMGW Oddział we Wrocławiu. Wrocław 2009.
  • Korcz M. i inni. Ocena udziału i oddziaływania zawiesin emitowanych z obszaru kopalni PGE KWB TURÓW S.A. w ogólnym obciążeniu wód Nysy Łużyckiej. Zdanie 3: Sporządzenienomogramu czasu przepływu wód Nysy Łużyckiej (na odcinku około 120 km). OpracowanieIMGW Oddział we Wrocławiu. Wrocław, 2008.
  • Mordalska H., Lisowski J., Korcz M. Wspólny polsko-niemiecki bilans ilościowo-jakościowy Nysy Łużyckiej – Aktualizacja. Maszynopis, IMGW, Wrocław 2005.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. Nr 160 poz. 1008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-6923414b-a2a7-4e8d-b28c-b6a7fe9c7e88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.