PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Grzyby zasiedlające bulwy ziemniaka nawożonego dolistnie nawozami wieloskładnikowymi

Warianty tytułu
EN
Fungi colonizing potato tubers in treatments with foliar fertilization with mixed microelement fertilizers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach zanalizowano wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka na strukturę zbiorowisk grzybów zasiedlających bulwy po zbiorze i 5-miesięcznym przechowywaniu. Materiał badawczy stanowiły bulwy trzech odmian ziemniaka jadalnego: wczesnej Adam, późnych: Rudawa i Skawa, pochodzące ze zbiorów z poletek doświadczalnych w Bałcynach w latach 2007-2009. Zastosowano następujące nawozy: Basfoliar 12-4-6, ADOB Mn i Solubor DF, pojedynczo i w kombinacjach. Hodowlę grzybów prowadzono na podłożu PDA, a kolonie wyrosłe po okresie inkubacji przeszczepiano na skosy agarowe w celu identyfikacji mikroskopowej. Wyniki opracowano statystycznie (STATISTICA ® 8.Ü 2008). Z bulw ziemniaka analizowanych po zbiorze otrzymano mniej grzybów niż po przechowywaniu. W obydwu zbiorowiskach najliczniej izolowano gatunki rodzaju Penicillium oraz grzyby patogeniczne, z największym udziałem Colletotrichum coccodes i Rhizoctonia solani. Ten ostatni gatunek najczęściej zasiedlał bulwy pochodzące ze zbioru w ostatnim roku badań (19,7 i 27,5% kolejno po zbiorze i przechowywaniu). Wśród pozostałych sprawców chorób mniej licznie występowały gatunki rodzaju Altemaria i Fusarium, a sporadycznie Helminthosporium solani. Bogatsze zbiorowiska patogenów zanotowano na odmianie Adam niż na pozostałych odmianach. Stwierdzono tendencję ograniczającego wpływu nawozów dolistnych aplikowanych łącznie, z wyjątkiem kombinacji „D” - ADOB Mn + Solubor DF na liczebność patogenów zasiedlających bulwy niż nawozów aplikowanych pojedynczo czy w kombinacji kontrolnej.
EN
The aim of this study was to determine the effect of foliar fertilizers applied to potato plants on the structure of fungal community colonizing potato tubers after harvest and after five-month storage. The experimental materials comprised the tubers of three potato cultivars: early cultivar Adam and late cultivars Rudawa and Skawa, harvested in experimental plots at the Experimental Station in Bałcyny in 2007-2009. The following fertilizers were applied, singly or in combinations: Basfoliar 12-4-6, ADOB Mn and Solubor DF. Fungal colonies were grown on the PDA medium. After incubation, the colonies were transferred onto agar slants for microscopic identification. The results were verified statistically by an analysis of variance (STATISTICA ® 8.0 2007-2008 software). Fewer fungi were isolated from newly-harvested than from stored tubers. Species of the genus Penicillium and pathogenic fungi (predominantly Colletotrichum coccodes and Rhizoctonia solani) were isolated most frequently in both communities. Rhizoctonia solani most often colonized potato tubers harvested in 2009 (accounting for 19.7% and 27.5% on the newly-harvested and stored tubers, respectively). Among the remaining causative agents of potato diseases, species of the genera Alternaria and Fusarium were identified less frequently, and Helminthosporium solani was isolated sporadically. Fungal pathogens were more abundant on cv. Adam than on the other two cultivars. Foliar fertilizers applied in combinations had a more pronounced inhibitory effect on the abundance of pathogenic fungi, as compared with fertilizers applied singly and the control treatment (except for treatment “D” - ADOB Mn + Solubor DF).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.155-162,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
 • Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Boligłowa E. 2003. Wpływ dolistnego dokarmiania ziemniaka (roztworem mocznika i nawozami wieloskładnikowymi) na plon, jego strukturę, zdrowotność i trwałość przechowalniczą bulw. Acta Agrophys. 85: 99-106.
 • Cwalina-Ambroziak B., Czajka W., Bogucka B., Trojak A. 2007. Dolistne nawożenie ziemniaka a zbiorowisko grzybów chorobotwórczych zasiedlających nadziemne części roślin. Próg. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47(2): 72-77.
 • Cwalina-Ambroziak B., Wróbel E. 2004. Grzyby zasiedlające bulwy ziemniaka w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem. Biul. IHAR 234: 339-348.
 • Esfahani M.N. 2006. Present status of Fusarium dry rot of potato tubers in Isfahan (Iran). Ind. Phytopath. 59(2): 142-147.
 • Gawińska-Urbanowicz H. 2007. Reakcja wybranych odmian ziemniaka na suchą zgniliznę (Fusarium sp.) w warunkach polowych i laboratoryjnych. Próg. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 47(2): 89-93.
 • Klikocka H., Haneklaus S., Bloem I., Schnug E. 2005. Influence of sulfur fertilization on infection of potato tubers with Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies. J. Plant Nutrition 28(5): 819-833.
 • Kumar R., Gupta J.S., Shah A. 1983. Effect of nutrition on the incidence of early blight disease and yield of potato. Indian Phytopathol. 36: 405-406.
 • Kurzawińska H. 1997. Fungi occurring in potato tubers with dry rot symptoms. Phytopathol. Pol. 13: 79-84.
 • Miller J.S., Rosen C.J. 2005. Interactive effects of fungicide programs and nitrogen management on potato yield and quality. Am. J. Pot. Res. 82(5): 399-409.
 • Osowski J. 2005. Możliwość wykorzystania cynku w ochronie ziemniaka przed alternariozą. Biul. IHAR 237/238: 187-193.
 • Pavlista A.D. 2005. Early-season applications of sulfur fertilizers increase potato field and reduce tubers defects. Agron. J. 97: 599-603.
 • Peters J.C., Lees A.K., Cullen D.W., Sullivan L., Stroud G.P., Cunnigton A.C. 2008. Fusarium spp. responsible for causing dry rot of potato in Great Britain. Plant Pathol. 57(2): 262-271.
 • Sadowski C., Pańka D., Lenc L. 2004. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 500: 373-381.
 • Vaughn S.F., Spencer G.F. 1994. Antifungal activity of natural compounds against thiabendazole-resistant Fusarium sambucinum strains. J. Agric. Food Chem. 42(1): 200-203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-68c9dec5-a152-4364-99ad-b6e9366f47ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.