PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka egipskich populacji miejscowych Triticum durum DESF

Warianty tytułu
EN
Characterization of the local Egyptian Triticum durum DESF. populations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2004-2007 przeprowadzono badania z 90 nowymi genotypami pszenicy jarej T. durum pozyskanymi z ICARDA w Aleppo. Są to populacje miejscowe pochodzące z Egiptu, głównie z prowincji Al Minya, El Giza, Suhaj i Sinai. Wszystkie genotypy poddano szczegółowej ocenie w czteroletnim cyklu doświadczeń polowych z uwzględnieniem takich cech, jak: odporność na wylęganie i choroby grzybowe, długość okresu wegetacji i ważniejszych podfaz, wysokość roślin, długość osadki kłosowej, liczba kłosków w kłosie, zbitość kłosa, liczba ziaren w kłosie i kłosku, masa ziaren z kłosa, masa 1000 ziaren oraz zawartość białka ogólnego w ziarnie. Stwierdzono duże zróżnicowanie badanego materiału pod względem wszystkich analizowanych cech, przy czym w odniesieniu do liczby ziaren w kłosie i kłosku, masy ziaren z kłosa oraz zawartości białka w ziarnie można sądzić o znacznej interakcji genotypowo-środowiskowej, o czym świadczą nieistotne bądź niskie współczynniki korelacji między latami. Dla przykładu można podać, że średnia masa ziaren z kłosa wynosiła w niekorzystnym 2007 roku 1,05 g, natomiast w 2006 r. - 1,54 g. Spośród analizowanej populacji można jednak wyodrębnić szereg interesujących genotypów mających stabilną i wysoką masę ziaren z kłosa, wysoki poziom białka w ziarnie oraz charakteryzujących się odpornością na wylęganie i choroby grzybowe. Genotypy takie mogą być interesującym źródłem pożądanych cech w praktycznej hodowli pszenicy twardej w Polsce.
EN
A study on 90 new T. durum genotypes achieved from ICARDA (Aleppo) was carried out in 2004-2007. These were local Egyptian populations - mainly from Al Minya, El Giza, Suhaj, and Sinai provinces. All genotypes were assessed in details during the four-year field experiment cycle concentrating on such traits as: resistance to lodging and fungal diseases, vegetation period and more important sub-phases duration, plant height, rachilla length, number of spikelets per ear, spike density, number of grains per spike and spikelet, 1000-kernel weight, as well as total protein content in grain. The studied material was greatly differentiated in reference to all the analyzed traits, although the number of grains per spike and spikelet, grain weight per ear, as well as protein content in grain indicated considerable genotype-environmental interaction, which was proved by insignificant or low values of correlation coefficients for years. For instance, in an unfavourable 2007, mean weight of grains per ear amounted to 1.05 g, while in 2006 - 1.54 g. However, a number of interesting genotypes of stable and high weight of grain per ear, high protein level in grain, and characterized by resistance to lodging and fungal diseases could be distinguished among the analyzed population. Such genotypes can be a promising source of desired traits for practical breeding of durum wheat in Poland.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.427-436,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
Bibliografia
  • Dorofeev V.F., Korovina O.N. 1979. Kulturnaja flora SSSR. Kołos, Leningrad: 346 ss.
  • Szwed-Urbaś K. 1998. Zakres i metody oceny materiałów kolekcyjnych Triticum durum Desf. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 471-480.
  • Szwed-Urbaś K. 2001. Differentiation of biometric features in the Triticum durum Desf. collection, w: Broad variation and precise characterization - limitation for the future. Święcicki W., Naganowska B., Wolko B. (red.). EUCARPIA Section Genetic Resources, Poznań: 276-280.
  • Szwed-Urbaś K. 2004. Zróżnicowanie cech ilościowych w kolekcji Triticum durum Desf. w zależności od pochodzenia materiału i lat badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 497: 597-603.
  • Szwed-Urbaś K., Grundas S., Segit Z. 1996. Wartość ważniejszych cech technologicznych ziarna pszenicy twardej. Biuletyn IHAR 200: 299-305.
  • Szwed-Urbaś K., Segit Z. 2007. Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji pszenicy twardej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517: 731-739.
  • Szwed-Urbaś K., Segit Z., Mazurek H. 1997. Parametry jakościowe ziarna krajowych linii pszenicy twardej. Biuletyn IHAR 204: 129-140.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-52f01906-bb33-4f7b-951b-4853948ec8f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.