PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Grzyby izolowane z sucho gnijących bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym

Warianty tytułu
EN
Fungi isolated from dry rotting potato tubers grown in organic and integrated cropping system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ systemu uprawy oraz zróżnicowanie gatunkowe grzybów zasiedlających sucho gnijące bulwy ziemniaka. Obiektem badań było 8 odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym na polach doświadczalnych IUNG-PIB w Osinach k/Puław. Cztery tygodnie po zbiorach wykonano ocenę zdrowotności, a następnie z sucho gnijących bulw izolację grzybów. Objawy chorobowe występowały w różnym nasileniu. Najbardziej podatną na porażenie przez patogeny była odmiana Orlik. Najniższe porażenie odnotowano na odmianie Gracja. Stwierdzono również wpływ systemu uprawy na nasilenie objawów chorobowych. W ekologicznym systemie uprawy, niższe porażenie bulw było na odmianach Drop i Syrena, natomiast w integrowanym na odmianie Korona. Z sucho gnijących bulw pochodzących z ekologicznego systemu uprawy grzyby rodzaju Fusarium stanowiły 72,3% a z integrowanego 70,4% (głównie F. solani, F. oxysporum i F. sambucinum). Z innych grzybów najliczniej występowały Colletotrichum coccodes i Altemaria alternata (4,23%). Ponadto wyizolowano Gliocladium catenulatum, Rhizoctonia solani Arthrinium phaeospermum, Aureobasidium pullulans, Geotrichum candidum, Gliocladium spp., Penicillium spp., Phoma spp., Trichoderma spp.
EN
The effect of tillage system and species diversity of fungi colonizing potato tubers with the symptoms of dry rot was investigated. The objects of this study were eight cultivars of potatoes grown in the organic and integrated system at the experimental fields of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Osiny near Puławy. Four weeks after harvest the health assessment was conducted, and then the isolation of fungi from dry-rotten tubers. Symptoms were noted in various intensity. The most susceptible to pathogens was cv. Orlik. The lowest infestation was observed on cv. Gracja. The effect of tillage system on the severity of disease symptoms was also noted. In organic cropping system, lower tuber infestation was noted on cv. Drop and Syrena, while in the integrated system - on cv. Korona. In dry-rotten tubers collected in organic system Fusarium spp. comprised 72.3%, while in integrated one - 70.4% (F. solani, F. oxysporum and F. sambucinum dominated). Out of other fungi Colletotrichum coccodes and Alternaria alternata were most frequent (4.23%). The following were also isolated fungal species were also isolated: Gliocladium catenulatum, Rhizoctonia solani, Arthrinium phaeospermum, Aureobasidium pullulans, Geotrichum candidum, Gliocladium spp., Penicillium spp., Phoma spp., and Trichoderma spp.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.145-154,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fitopatologii i Mikologii Molekularnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Fitopatologii i Mikologii Molekularnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin
Bibliografia
 • Ayers G.W. 1972. Fusarium decay in potatoes. Can. Agricult. 17(2): 38-39.
 • Boyd A.E.W., Tickle J.H. 1972. Dry rot of potato tubers caused by Fusarium sulphureum. Plant Pathol. 21(4): 195.
 • Choroszewski P. 1993. Grzyby występujące na bulwach ziemniaka z objawami suchej zgnilizny. Biul. Inst. Ziemn. 43: 105—111.
 • Cwalina-Ambroziak B., Wróbel E. 2005. Wpływ nawożenia azotem na występowanie ważniejszych chorób na bulwach ziemniaka. Biul. IHAR 237/238: 169-176.
 • Czajka W., Wojciechowska-Kot H., Ciećko Z. 1977. Próba określenia wpływu nawożenia ziemniaków zwiększonymi dawkami azotu na rozwój suchej zgnilizny bulw. Zesz. Nauk. AR-T Olsztyn, Rolnictwo 22: 89-94.
 • Desjardins A.E., Proctor R.H. 2007. Molecular biology of Fusarium my cotoxins. Internat. J. of Food Microb. 119: 47-50.
 • Gawińska-Urbanowicz H. 2007. Reakcja wybranych odmian ziemniaka na suchą zgniliznę (Fusarium sp.) w warunkach polowych i laboratoryjnych. Prog, in Plant Prot./Post. w Ochr. Roślin 47(2): 89-93.
 • Grzybowski G., Baranowski A. 2003. Mikotoksyny i ich wpływ na jakość produktów rolno-spożywczych. Prace i Mat. Zootechn. 4: 14-43.
 • Kapsa J. 1993. Sucha zgnilizna bulw ziemniaka. Ziemn. Pol. 2: 15-17.
 • Kornër W. 1973. Behandlung und Abwicklung von Fusariumschäden. Kartoffelbau 24(5): 112-113.
 • Kurzawińska H. 1994. Zbiorowiska grzybów środowiska glebowego z uprawy ziemniaka i ich wpływ na sprawców suchej zgnilizny bulw w zależności od nawożenia azotowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozpr. habilitacyjna 192.
 • Kurzawińska H. 1995. Wpływ nawożenia azotowego i okresu przechowywania ziemniaka na występowanie suchej zgnilizny bulw. Mat. Ogólnop. Konf. Nauk. „Nauka Praktyce Ogrodniczej, AR Lublin: 319-321.
 • Kurzawińska H. 1996. Sucha zgnilizna bulw ziemniaka a nawożenie azotowe i okres ich przechowywania. Mat. Symp. „Nowe kierunki w Fitopatologii” Kraków 11-13 IX 1996: 261-264.
 • Latus-Ziętkiewicz D. 1993. Toksynotwórczość grzybów rodzaju Fusarium powodujących suchą zgniliznę bulw ziemniaka podczas przechowywania. Rozpr. doktorska, AR Poznań.
 • Lenc L. 2008. Występowanie Rhizoctonia solani (Kühn) na kiełkach i bulwach ośmiu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, w: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. E. Matyjaszczyk (Red.), Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy: 393 ss.
 • Lenc L., Łukanowski A., Sadowski Cz. 2008. The use of PCR amplification in determining the toxigenic potential of Fusarium sambucinum and F. solani isolated from potato tubers with symptoms of dry rot. Phytopathol. Polonica 48: 13-23.
 • Łomnicki A. 2003. Wprowadzenie statystyki dla przyrodników. Wyd. Nauk. PAN Warszawa. Wydanie trzecie uzupełnione, Warszawa: 261 ss.
 • Lorens A., Hinojo MJ.., Mateo R., Medina A., Valle-Algarra F.M., Gonzalez-Jean M.T., Jimenez M. 2006. Variability and characterization of my co toxin-producing Fusarium spp. isolates by PCR-RFLP analysis of the IGS-rDNA region. Antonie van Leeuwenhoek 89: 465-478.
 • Mecteau M.R., Arul J., Tweddellr J. 2002. Effect of organic and inorganic salts on the growth and development of Fusarium sambucinum, a causal agent of potato dry rot. Mycol. Res. 106(6): 688-696.
 • Mills A.A.S., Platt H.W., Hurta R.A.R. 2004. Effect of salt compounds on mycelial growth, spoliation and spore germination of various potato pathogens. Postharvest Biology and Technology 34(3): 341-350.
 • Platt H.W. 1997. Resistance to thiabendazole in Fusarium species and Helminthosporium solani in potato tubers treated commercially in eastern Canada. Phytoprotection 78: 1-10.
 • Rheeder J.P., Marasas W., Vismer H.F. 2002. Production of fumonisin analogs by Fusarium species. Applied and Environ. Microb. 68(5): 2101-2105.
 • Sadowski Cz. 2006. Stan zdrowotności polskiego ziemniaka i jej zagrożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 37-51.
 • Secor G.A., Gudmestad N.C. 1999. Managing fungal diseases of potato. Canadian J. of Plant Pathology 21: 213-221.
 • Sobkowiak S. 2008. Reakcja bulw wybranych odmian ziemniaka na suchą zgniliznę (Fusarium sambucinum). Prog, in Plant Prot./Post. w Ochr. Roślin 48(2): 524-527.
 • Sowa-Niedziałkowska G. 2004. Określanie strat przechowalniczych nowych odmian ziemniaka. Biul. IHAR 232: 249-258.
 • Sowa-Niedziałkowska G., Gruczek T. 2002. Wpływ sposobu zbioru ziemniaka na straty przechowalnicze. Ziemn. Pol. 4: 21-26.
 • Stachewicz H., Pett B., Pett B., Kleinhempel D., Brazda G., Effmert M. 1978. Zur Bedeutung der Mischinffektion (Erwinia carotovora var. atroseptica, Fusarium spp., Phoma exiqua var. exiqua) bei der Kartoffel. Tagungsber. Akad. Landwirtsch. DDR, 157: 101-111.
 • Styszko L. 1999. Nowe odmiany ziemniaka w polskim rejestrze w 1999 roku. Ziemn. Pol. 2: 4-14.
 • Styszko L., Chotkowski J. 1997. Odmiany ziemniaka zarejestrowanego w Polsce w 1997r. Ziemn. Pol. 2: 4-10.
 • Wharton P.S., Kirk W.W. 2007. Evaluation of novel fungicide seed treatments in combination with management practices for the control of seed - borne diseases of potato. Michigan State University. Symp. „Enhancing the nutritional value of potato tubers”. University of Idaho. Poster 086.
 • Wojciechowska-Kot H., Kiszczak E., Markiewicz E. 1983. Patogeniczność izolatów Fusarium solani var. coeruleum (Sacc.) Both. Zesz. Nauk. AR-T Olsztyn, Rolnictwo 38: 143-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-46d5c48d-b99f-4a56-8da4-989c8354f383
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.