PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.) - perspektywiczna roślina strączkowa - charakterystyka, zmienność i wykorzystanie na przykładzie materiałów kolekcyjnych

Warianty tytułu
EN
Grasspea (Lathyrus sativus L.) – pulse crop with a perspective future: characteristics, variability and use on the example of collected accessions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mimo, że lędźwian siewny ma marginalne znaczenie w światowym rolnictwie, z uwagi między innymi na odporność na stresy abiotyczne, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania jego uprawą. W prezentowanej pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy tego gatunku, charakteryzując lędźwian siewny pod kątem systematyki, pochodzenia, występowania, zróżnicowania cech, wartości użytkowej oraz składu chemicznego nasion i perspektyw badawczych nad jego ulepszaniem.
EN
Among pulse crops grasspea (Lathyrus sativus L.) belongs to marginal species in agriculture on the world scale. In the last years the importance of this crop increased, due to, among other things, their unique resistance to abiotic stresses. The paper contents a short literature review characterizing: taxonomy, origin, occurrence, variability of traits, agronomic importance as well as chemical composition of seeds and future research strategy on the improvement of this crop.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.361-372,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, ul.Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
Bibliografia
 • Abd El Moneim A.M., Dorrestein B., Baum M., Malugeta W. 2000. Improving the nutritional quality and yield potential of grasspea (Lathyrus sativus L.). Food and Nutrition Bulletin 21(4): 493-496.
 • Abd El Moneim A.M., Saxena M.C., El-Saleh A., Nakkoul H. 1997. The status of breeding grasspea (Lathyrus sativus L.) for improved yield and quality at ICARDA, w: Lathyrus and lathyrism, a decade of progress. Tekle Haimanat R., Lambein F. (red.). Ghent, Belgium: University of Ghent: 81-83.
 • Abd El Moneim A.M., Van Dorrestein B., Baum M., Ryan J., Bejiga G. 2001. Role of ICARDA in improving the nutritional quality and yield potential of grasspea (Lathyrus sativus L.) for subsistence farmers in dry areas. Lathyrus Lathyrism Newsletter 2(2): 55-58.
 • Adsule R.N., Kadam S.S., Salunkhe D.K. 1989. Lathyrus bean, w: Handbook of world legumes: Nutritional chemistry, processing technology, and utilization. Salunkhe D.K., Kadam S.S (red.). CRC Press, Boca Raton, Florida. Vol. 2: 115-130.
 • Allkin R., MacFarlane T. D., White F. A., Bisby F.A., Adey M.E. 1983. Names and synonyms of species and subspecies in Vicieae. Issue 2, Vicieae Database Project Publication No. 2, Southampton, UK.
 • Asthana A.N., Dixit G.P. 1997. Utilization of genetic resources in Lathyrus, w: Lathyrus genetic resources network. Mathur P.N., Rao V.R., Arora R.K. (red.). Proceedings of a IPGRI-ICARDAICAR Regional Working Group Meeting, 8-10 XII, New Delhi, India: 64-70.
 • Benková M., Žáková M. 2001. Evaluation of selected traits in grasspea (Lathyrus sativus L.) genetic resources. Lathyrus Lathyrism Newsletter 2: 27-30.
 • Berger J.D., Siddique K.H.M., Loss S.P. 1999. Cool season grain legumes for Mediterranean environments: the effect of environment on non- protein amino acids in Vicia and Lathyrus species. Australian J. of Agricultural Research 50: 403-412.
 • Campbell C.G. 1997. Grass pea. Lathyms sativus L., w: Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 18. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy: 92 ss.
 • Campbell S.G., Mehra R.B., Agraval S.K., Chen Y.Z., Abd El Moneim A.M., Khawaja Yadow C.R., Tay J.U., Araya W.A. 1994. Current status and future research strategy in breeding grasspea (Lathynis sativus). Euphytica 73: 167-175.
 • Chandna M., Matta N.K. 1994. Studies on changing protein levels in developing and germinating seeds of Lathyrus sativus L. J. Plant Biochem. Biotechnol. 3: 59-61.
 • Chowdhury M.A., Slinkard A.E. 1999. Linkage of random amplified polymorphic DNA, isozyme and morphological markers in grasspea (Lathyrus sativus). J. Agric. Sci. 133: 389-395.
 • Croft A.M. 2000. The development of molecular markers for ascochyta blight resistance genes in Lathyrus sativus L. PhD Thesis, The University of Melbourne, Australia.
 • Croft A.M., Pang E.C.K., Taylor P.WJ. 1999. Molecular analysis of Lathyrus sativus L. (graspea) and related Lathyrus species. Euphytica 107: 167-176.
 • Duke J.A. 1981. Handbook of legumes of world economic importance. Plenum Press, New York.
 • Durieu P., Ochatt S.J. 2000. Efficient intergeneric fusion of pea (Pisum sativum L.) and grass pea (Lathyrus sativus L.) protoplasts. J. Exp. Bot. 51: 1237-1242.
 • Dziamba S. 1997. Biologia i agrotechnika lędźwianu siewnego. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 VI 1997: 27-33.
 • Dziamba Sz., Rachoń L. 1996. Uprawa i wykorzystanie gospodarcze lędźwianu siewnego. Instrukcja wdrożeniowa nr 5: 2
 • Gatel F. 1994. Protein quality of legume seeds for non-ruminant animals: a literature review. Anim. Feed Sci. Technol. 45: 317-348.
 • Grela E., Winiarska A. 1997. Skład chemiczny i wartość pokarmowa nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 VI 1997: 49-58.
 • Gurung A.M., Pang E.C.K., Taylor P.W.J. 2002. Examination of the genus Lathyrus as a source of ascochyta blight (Mycosphaerella pinodes) resistance for field pea (Pisum sativum). Australasian Plant Pathology 31(1): 41-45.
 • Hanbury C.D., Sarker A., Siddique K.H.M., Perry M.W. 1995. Evaluation of Lathyrus germplasm in a Mediterranean type environment in South-Western Australia. Cooperative Research Center for Legumes in Mediterranean Agriculture, Occasional Paper, No. 8. Perth.
 • Hanbury C.D., Siddique K.H.M., Galwey N.W., Cocks P.S. 1999. Genotype environment interaction for seed yield and ODAP concentration of Lathyrus sativus L. and L. cicera L. in Mediterranean-type environments. Euphytica 110: 45-60
 • Hanbury C.D., White C.L., Mullan B.P., Siddique K.H.M. 2000. A review of the potential of Lathyrus sativus L. and L. cicera L. grain for use as animal feed. Anim. Feed Sci. Tech. 87: 1-27.
 • Infascelli F., Di Lella T., Piccolo V. 1995. Dry matter, organic matter and crude protein degradability of high protein feeds in buffaloes and sheep. Zoot. Nutr. Anim. 21: 89-94.
 • IPGRI 2000. Descriptors for Lathynis spp. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy: 60 ss.
 • Jackson M.T., Yunus A.G. 1984. Variation in the grass pea (Lathyrus sativus L.) and wild species. Euphytica 33: 549-559.
 • Kislev M.E. 1986. Archeobotanical findings of the origin of Lathyrus sativus and L. cicera, w: Lathyrus and lathyrism. Kaul A.K., Combes D. (red.). Third World Medical Research Foundation, New York: 46-51.
 • Kislev M.E. 1989. Origin of the cultivation of Lathyrus sativus and L. cicera (Fabaceae). Econ. Bot. 43: 262-270.
 • Kuo Y.H., Bau H.M., Quemener B., Khan J.K., Lambein F. 1995. Solid-state fermentation of Lathyrus sativus seeds using Aspergillus oryzae and Rhizopus oligosporus sp T-3 to eliminate the neurotoxin beta-ODAP without loss of nutńtional value. J. Sci. Food Agric 69: 81-89.
 • Kupicha F.K. 1983. The infrageneric structure of Lathyrus. R. Bot. Gard. 41: 209-244.
 • Latif M.A., Morris T.R., Jayne-Williams D.J. 1975. Use of khesari (Lathyrus sativus) in chick diets. Brit. Poult. Sci. 17: 539-546
 • Lambein F., Kuo Y.H. 1997. Lathyrus sativus, a neolithic crop with modern future? An overview of the present situation. Materiały konferencji „Lathyrus sativus - cultivation and nutritional value in animals and human”. Lublin - Radom, 9-10 VI 1997: 6-12.
 • Lambein F., Ongena G., Kuo Y.H. 1990. В-Isoxazolinone-alanine is involved in the biosynthesis of the neurotoxin beta-N-oxalyl-L-alpha, beta-diaminopropionic acid. Phytochemistry 29: 3793-3796.
 • McCutchan J.S. 2003. A brief history of grasspea and its use in crop improvement. Lathyrus Lathyrism Newsletter 3: 18-20.
 • McCutchan J.S., Larkin P.J., Stoutjesdijk P.A., Morgan E.R., Taylor P.WJ. 1999. Establishment of shoot and suspension cultures for protoplast isolation in Lathyrus sativus L. J. Breed. Genet. 31: 43- 50.
 • Mechta S.L., Santha L.M. 1995. Plant biotechnology for development of non-toxic strains of Lathyrus sativus L. Proc. of Regional Workshop, Raipur, India, 27-29 XII 1995: 129-138.
 • Mehra R.B., Raju D.B., Himabindu K. 1995. Evaluation and utilization of Lathyrus sativus collection in India. Proceedings of a Regional Workshop „Lathyrus genetic resources in Asia”. 27-29 XII 1995, Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, India.
 • Milczak M., Pędziński M., Mnichowska H., Szwed-Urbaś K. 1997. Hodowla twórcza lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) - podsumowanie pierwszego etapu. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 VI 1997: 13-22.
 • Milczak M., Pędziński M., Mnichowska H., Szwed-Urbaś K., Rybiński W. 2001. Creative breeding of grass pea (Lathyrus sativus) in Poland. Lathyrus Lathyrism Newsl. 2: 85-88.
 • Mishra R.P., Kotasthane S.R., Kare M.N., Gupta O., Tiwari S.P. 1986. Screening of germplasm collection of Lathyrus spp. against Cercospora pisi sativae f. sp. Lathyri sativae Mishra. Ind. J. Mycol. And Plant Phatol. 16: 302.
 • Nerkar Y.S. 1972. Induced variation and response to selection for low neurotoxin content in Lathyrus sativus. Indian J. of Genet. and Pl. Breed. 32: 175-180.
 • Padmajaprasad V., Kaladhar M., Bhat R.V. 1997. Thermal isomerisation of b-N-oxalyl-L-a,b-diaminopropionic acid, the neurotoxin in Lathyrus sativus, during cooking. Food Chem. 59: 77-80.
 • Pandey R.L., Agraval S.K., Chitale M.W., Sharma R.N., Kashyap O.P., Geda A.K., Chandrakar H.K., Agrawal K.K. 1995. Catalogue of grasspea (L. sativus L.) germplasm. I. Gandhi Agric. Univ. Press, Raipur, India.
 • Piotrowicz-Cieślak A.I., Rybiński W., Michalczyk D.J. 2008. Mutations modulates carbohydrates composition in seeds of Lathyrus sativus L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 281-287.
 • Ravindran V., Blair R. 1992. Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. II. Plant protein sources. World Poult. Sci. J. 48: 205-231.
 • Robertson L.D., Abd El Moneim A.M. 1995. Status of Lathyrus germplasm held at ICARDA and its use in breeding programmes. Proceedings of a Regional Workshop „Lathyrus genetic resources in Asia”. Arora R.K., Mathur P.N., Riley K.W., Adham Y. (red.). 27-29 XII 1995, Indira Gandhi Agricultural University, Raipur, India: 97-111.
 • Robertson L.D., Singh K.B., Erskine W., Abd El Moneim A.M. 1996. Useful genetic diversity in germplasm collections of food and forage legumes from West Asia and North Africa. Genetic Resources and Crop Evolution 43: 447-460.
 • Rutter J., Percy P. 1984. The pulse that maims. New Scientist 103: 22-23.
 • Rybiński W., Grela E.R. 2007. Genetic variation of trails and chemical composition of seeds in grass pea mutants (Lathyrus sativus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517: 613-627.
 • Rybiński W., Szot B„ Rusinek R. 2008. Estimation of morphological and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries. Int. Agrophysics 22: 261-275.
 • Sarwar C.D.M., Sarkar A., Murshed A.N.M.M., Malik M.A. 1995. Yariation in natural population of grass pea, w: Lathyrus sativus and human lathyrism. Progress and Prospects. Proc. 2nd Int. Colloq. Lathyrus Lathyrism, 10-12 XII 1993, Dhaka, Bangladesh: 161-164.
 • Sinha R.R., Das K., Sen S.K. 1983. Plant regeneration from stem-derived callus of the seed legume Lathyrus sativus L. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2: 67-76.
 • Skiba B., Allison M., Gurung K., Pang E.C.K. 2007. Genome mapping and molecular breeding in Lathyrus. 7. Genome mapping and molecular breeding in planls. Kole C. (Ed.). Volume 3, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg: 123-132.
 • Skiba B., Ford R., Pang E.C.K. 2004a. Genetics of resistance to Mycosphaerella pinodes in Lathyrus sativus. Aust. J. Agric. Res. 55: 953-960.
 • Skiba B., Ford R., Pang E.C.K. 2004b. Construction of a linkage map based on a Lathyrus sativus backcross and preliminary investigation of QTLs associated with resistance to ascochyta blight. Theor. Appl. Genet. 109: 1726-1735.
 • Smartt J. 1984. Evolution of grain legumes. I. Mediterranean pulses. Experimental Agriculture 20: 275-296.
 • Smulikowska S., Rybiński W., Czerwiński J., Taciak M., Mieczkowska A. 2008. Evaluation of selected mutant of grasspea (Lathyrus dativus L.) var. Krab as an ingredient in broiler chicken diet. J. Animal Feed Sci. 17: 75-87.
 • Studziński T., Grela E. 1997. Składniki przeciwżywieniowe nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i mechanizmy ich szkodliwego działania. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 VI 1997: 72-79.
 • Tanksley S.D., Young N.D., Paterson A.H., Bonierbale M.W. 1989. RFLP mapping in plant breeding: New tools for old science. Biotechnology 7: 257-264.
 • Tiwari K.R., Campbell C.G. 1996. Inheritance of neurotoxin (ODAP) content, flower and seed coat colour in grass pea (Lathyrus sativus L.). Euphytica 91: 195-203.
 • Troszyńska A., Honke J., Milczak M., Kozłowska H. 1997. Związki bioaktywne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i soczewicy (Lens culinaris Medik.). Międzynarodowe sympozjum naukowe „Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi”. Radom, 9-10 VI 1997: 86-69.
 • Vavilov N.I. 1951. The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants. Chronica Bot. 13: 13-47.
 • Vaz Patto M.C., Skiba B., Pang E.C.K., Ochatt S.J., Lambein F., Rubiales D. 2006. Lathyrus improvement for resistance against biotic and abiotic stresses: From classical breeding to marker assisted selection. Euphytica 147: 133-147.
 • Williams P.C., Bhatty R.S., Deshpande S.S., Hussein L.A., Savage G.P. 1994. Improving nutritional quality of cool season food legumes, w: Exfuture panding the production and use of cool season food legumes. Muehlbauer F.J., Kaiser W.J. (red.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands: 113-129.
 • Yunus A.G., Jackson M.T. 1991. The gene pools of grasspea (Lathyrus sativus L.). Plant Breed. 106: 319-328.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-4531e614-7ea0-4417-956a-58bc8ee081b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.