PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Diploidalne klony z kolekcji źródłem odporności na wirusy ziemniaka

Warianty tytułu
EN
Diploid potato clones from the IHAR Młochów collection as a source of resistance to potato viruses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2009 roku w kolekcji Oddziału IHAR w Młochowie znajdowały się 54 diploidalne klony posiadające w swoim pochodzeniu źródła odporności na wirusy ziemniaka. Najważniejszymi gospodarczo wirusami atakującymi rośliny ziemniaka są PVY, PLRV, PVM, PVX i PVS. Źródłami odporności na wirusy ziemniaka są gatunki dzikie ziemniaka, S. stoloniferum (PVY), S. chacoense (PVY, PLRV), S. yungasense (PLRV), S. gourlayi (PVM), S. megistacrolobum (PVM), S. acaule (PVX) oraz uprawne, S. tuberosum (PVY, PLRV), S. phureja (PVY), S. tuberosum subsp. andigena (PVX, PVS). Gatunki te reprezentują różne typy odporności: krańcową odporność (PVY, PVX), tolerancję na patogena (PLRV, PVM), odporność polową (PVY) oraz odporność związaną z reakcją nadwrażliwości (PVY, PVM, PVS). Wśród klonów z kolekcji, DW 84-1457 odegrał bardzo ważną rolę w podwyższaniu poziomu odporności oraz wprowadzaniu nowych typów odporności na PLRV i PVM w materiały diploidalne i tetraploidalne. Na poziomie diploidalnym był on również źródłem odporności na PVX. Klony z kolekcji są głównie mieszańcami międzygatunkowymi, posiadającymi różne zestawy cech odpornościowych i jakościowych. Większość z nich posiada płodny pyłek (43 klony), a 28 form tworzy męskie gamety o niezredukowanej liczbie chromosomów. Klony z kolekcji zabezpieczone są: w rozmnożeniach polowych i szklarniowych, kulturach in vitro oraz w postaci zamrożonych w ciekłym azocie merystemów i ziaren pyłku.
EN
In 2009 in the collection of IHAR Młochów Research Center there were 54 diploid clones having in their pedigree the sources of resistance to potato viruses. The PVY, PLRV, PVM, PVX and PVS are of the great economic importance for potato. The following wild potato species are the sources of resistance to potato viruses: S. stoloniferum (PVY), S. chacoense (PVY, PLRV), S. yungasense (PLRV), S. gourlayi (PVM), S. megistacrolobum (PVM), S. acaule (PVX) and cultivated species: S. tuberosum (PVY, PLRV), S. phureja (PVY), S. tuberosum subsp. andigena (PVX, PVS). These species represent different types of resistance: extreme resistance (PVY, PVX), resistance associated with tolerance (PLRV, PVM), field resistance (PVY) and resistance associated with hypersensitivity (PVY, PVM, PVS). The clone DW 84-1457 from the collection was important increasing resistance and introducing new types of resistance to PLRV and PVM in diploid and tetraploid materials. At diploid level this clone was also a source of resistance to PVX. Clones from the collection are preserved in field and greenhouse propagation, in in vitro cultures and in liquid nitrogen (frozen meristems and pollen grains).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.657-666,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Platanowa 19, 05-831 Młochów
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Baerecke M.L. 1967. Überempfindlichkeit gegen das S-Virus der Kartoffel in einem bolivianischen Andigena-Klon. Züchter 37: 281-286.
 • Barker H. 1987. Multiple components of the resistance of potatoes to potato leafroll virus. Ann. Appl. Biol. 111: 641-648.
 • Butkiewicz H. 1984. Synteza materiałów wyjściowych odpornych na wirusy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 273: 135-148.
 • Chrzanowska M. 1977. Zależność plonu bulw i jego struktury od nasilenia objawów chorobowych powodowanych przez wirus M na odmianie ziemniaka Uran. Biul. Inst. Ziemn. 19: 27-33.
 • Dziewońska M.A., Ostrowska K. 1977. Necrotic reaction to potato virus M in Solanum stoloniferum and S. megistacrolobum. Phytopath. Z. 88: 172-179.
 • Dziewońska M.A., Ostrowska K. 1978. Resistance to potato virus M in certain wild potato species. Potato Res. 21: 129-131.
 • Dziewońska M.A., Ostrowska K. 1991. Synteza ziemniaków diploidalnych odpornych na wirusy, w: Synteza materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka - dorobek i perspektywa. Mater. z konf. Inst. Ziemn. Bonin: 148-151.
 • Dziewońska M.A., Waś M. 1994. Diploid genotype DW.84-1457, highly resistant to potato leafroll virus (PLRV). Potato Res. 37: 217-224.
 • Dziewońska M.A. Wawrzyczek M. 1991. Synteza ziemniaków odpornych na wirusy - dorobek i perspektywa, w: Synteza materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka - dorobek i perspektywa. Mater. z konf. Inst. Ziemn. Bonin: 17-27.
 • Flis B., Syller J., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch-Guzowska E. 2005. Interactions between potato leafroll virus and potato plants and their implications for assessment of infection resistance. Amer. J. Potato Res. 82: 411-417.
 • Flis B., Wasilewicz-Flis I. 2003. Inhibited long distant movement of Potato leafroll virus (PLRV) in some potato clones. Phytopath. Polonica 27: 55-67.
 • Gabriel W. 1988. Les Carlavirus de la pomne de terre, virus M et virus S: epidemiologie et protection. Potato Res. 31: 667-680.
 • Jakuczun H., Osiecka M., Strzelczyk-Żyta D., Zimnoch-Guzowska E. 1996. Katalog zasobów genowych ziemniaka w kolekcji diploidów Instytutu Ziemniaka. Instytut Ziemniaka, Bonin: 53 ss.
 • Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I. 2006. Przenoszenie zmienności genetycznej wybranych cech z ziemniaka diploidalnego na poziom tetraploidalny w IHAR w latach 1996-2005. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 511: 131-140.
 • Jakuczun H., Wasilewicz-Flis I., Czyżewska D., Komoń T., Szajko K., Marczewski W. 2008. Use of DNA markers for complex selection of diploid potato to PVY, PVS, PVM and PLRV Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych - od rośliny modelowej do nowej odmiany”. Poznań, 24-26 XI 2008: 127.
 • Marczewski W., Flis B., Syller J., Schäfer-Pregl R., Gebhardt C. 2001. A major quantitative trait locus for resistance to Potato leafroll virus is located in a resistance hotspot on potato chromosome XI and is tightly linked to N-gene-like markers. Mol. Plant-Microbe Interact. 14(12): 1420-1425.
 • Marczewski W., Flis B., Syller J., Strzelczyk-Żyta D., Hennig J., Gebhardt C. 2004. Two allelic or tightly linked genetic factors at the PLRV.4 locus on potato chromosome XI control resistance to Potato leafroll virus accumulation. Theor. Appl. Genet. 109: 1604-1609.
 • Marczewski W, Hennig J., Gebhardt C. 2002. The Potato virus S resistance gene Ns maps to potato chromosome VIII. Theor. Appl. Genet. 105: 564-567.
 • Muchalski T., Wasilewicz-Flis I., Dziewońska M.A., Ostrowska K. 1997. Synteza diploidalnych ziemniaków o kompleksowej odporności na wirusy. Biul. Inst. Ziemn. 48: 63-70.
 • Novy R.G., Nasruddin A., Ragsdale D.W., Radcliffe E.B. 2002. Genetic resistances to potato leafroll virus, potato virus Y, and green peach aphid in progeny of Solanum etuberosum. Amer. J. Potato Res. 79: 9-18.
 • Pochitonow Z. 1989. Dziedziczenie odporności na wirus M ziemniaka (PVM) w diploidalnych mieszańcach pochodzących od Solanum gourlayi Haw. Praca doktorska. Inst. Ziemn., ZGiSMW Młochów: 57 ss.
 • Sawicka E.J., Lipski A., Milej-Pietkiewicz M. 1977. Postępy w syntezie ziemniaków 24-chromosomowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 191: 85-90.
 • Sieczka M.T., Domański L., Chrzanowska M. 1994. Perspektywa nasiennictwa ziemniaka w świetle postępów hodowli odmian kompleksowo odpornych na wirusy, w: Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych. Mater. Konf. Nauk. Jadwisin, 6-7 lipca 1994. Inst. Ziemn. Bonin: 93-96.
 • Valkonen J.P., Jones R.A.C., Snack S.A., Watanabe K.N. 1996. Resistance specificities to viruses in potato: Standardization of nomenclature. Plant Breeding 115: 433-438.
 • Wagenvoort M., Zimnoch-Guzowska E. 1992. Gene-centromere mapping in potato by half-tetrad analysis: map distance of H1, Rx and Ry and their possible use for ascertaining the mode of 2n-pollen formation. Genome 35: 1-7.
 • Wasilewicz-Flis I., Dziewońska M. 1997. Źródło wysokiej odporności ziemniaka na wirus liściozwoju (PLRV) i jego charakterystyka. Biul. Instytutu Ziemniaka 48: 81-89.
 • Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E. 2007. Złożone pochodzenie diploidalnych klonów ziemniaka źródłem zmienności genetycznej dla hodowli. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517: 774-782.
 • Waś M., Dziewońska M.A. 1994. Some aspects of reaction of the diploid potato clone DW.84-1457 to potato leafroll luteovirus (PLRV). Phytopath. Polonica 8 (XX): 21-26.
 • Waś M., Dziewońska M.A., Ostrowska K., Kowalska A. 1980. Reaction of Solanum gourlayi and its hybrids with Solanum tuberosum to potato virus M (PVM). Phytopath. 97: 186-191.
 • Zimnoch-Guzowska E. 2003. Wykorzystanie form diploidalnych ziemniaka w pracach hodowlanych i genetycznych. Post. Nauk Rol. 1: 47-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-450e1758-29f8-4aba-8af9-8fd966fbffcd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.