PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 544 |
Tytuł artykułu

Wpływ włączenia DDGS z pszenicy do dawek dla krów mlecznych na wydajność i skład mleka

Warianty tytułu
EN
The effect of adding wheat DDGS to diets for dairy cows on milk yield and composition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono na krowach rasy polski HF odmiany czarno-białej, w pełnej laktacji (2 x 25 sztuk). Wszystkie krowy żywiono mieszanką pełnoporcjową o wartości pokarmowej 0,87 JPM, 55g BTJ(N) i 69 g BTJ(E) w kg s.m. Pasze treściwe dodawano w ilości 1 kg mieszanki na 1,8–2,0 kg mleka powyżej wydajności 14 kg dziennie. Celem doświadczenia było zbadanie możliwości zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej (12,5%) i koncentratu białkowego (7%) suszonym wywarem z pszenicy (23%) w żywieniu wysoko wydajnych krów. Określano: wydajność i podstawowy skład chemiczny mleka, frakcje kazeiny, liczbę komórek somatycznych i liczbę bakterii w mleku oraz wskaźniki biochemiczne w krwi. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w wydajności mleka oraz jego składzie chemicznym między krowami obydwóch grup. Jedynie zawartość albumin w surowicy krwi zwierząt grupy doświadczalnej była istotnie większa, co można tłumaczyć mniejszym stopniem efektywnego rozkładu białka suszonego wywaru gorzelniczego (DDGS) pszenicy niż śruty poekstrakcyjnej sojowej, i lepszym wykorzystaniem białka. Nie znalazło to jednak odbicia w zwiększonej zawartości białka w mleku. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia wysokobiałkowych pasz treściwych, w tym śruty poekstrakcyjnej sojowej, DDGS z pszenicy w żywieniu wysoko wydajnych krów.
EN
The experiment was carried out on cows of Polish HF breed, Black-and-White variety, in full lactation (2 x 25 heads). All cows were fed with a nutritional value of 0.87 UFL, 55 g PDI(N) and 69 g PDI(E) per kg of DM. Concentrates were administered in the amount of 1 kg of the mixture per 1.8–2.0 kg of milk yield above 14 kg a day. The aim of the study was to determine whether the replacement of soyabean meal (12.5%) and protein concentrate (7%) with distiller’s dried wheat grains with solubles (DDGS), (23%) would bring comparable, worse or better production results. The following parameters were determined: selected biochemical indicators, yield and basic composition of milk, casein fractions, SCC, and bacterial count. No statistically significant differences in milk yield or chemical composition between the cows of both groups were found. A statistically significant difference was recorded only in a higher serum albumin level in the animals from the experimental group, which may be explained by the lower degree of effective protein decomposition in wheat DDGS as compared with extraction soyabean meal, and by better protein conversion; it did not, however, affect the protein level in milk. The obtained results point to the possibility of replacing high-protein concentrates, including extraction soyabean meal, with wheat DDGS in the nutrition of high-yield cows.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
544
Opis fizyczny
s.115-122,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Ciszewskiego 8, 02–786 Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Ciszewskiego 8, 02–786 Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Ciszewskiego 8, 02–786 Warszawa
autor
 • Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • All-suwaiegh S., Fanning K.C., Grant R.J., Milton C.T., Klopfenstein T.J. 2002. Utilization of distillers grains from the fermentation of sorghum or corn in diets for finishing beef and lactating dairy cattle. J. Anim. Sci. 80: 1105-1111.
 • Anderson J.L., Schingoethe D.J., Kalscheur K.F., Hippen A.R. 2006. Evaluation of dried and wet distiller’s grains included at two concentrations in the diets of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 89: 3133-3142.
 • AOAC 2005. Association of official analytical chemists. Official methods of analysis. 15th Ed. Arlington, VA.
 • Brzóska F. 2000. Wpływ żywienia na zawartość białka, jodu i selenu w mleku. Biul. Inf. IZ 3: 21-33.
 • IZ-INRA 1997. Normy żywienia bydła, owiec i kóz. Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy. Opracowanie wg INRA (1988), IZ, Kraków: 218 ss.
 • Kim H.H.Y., Jimenez-Flores R. 1994. Comparison of milk proteins using preparative isoelectric focusing followed by polyacrylamide gel electrophoresis. J. Dairy Sci. 77: 2177-2190.
 • Kleinschmit D.H., Schingoethe D.J., Kalscheur K.F., Hippen A.R. 2006. Evaluation of various sources of corn dried distillers grains plus solubles for lactating dairy cattle. J. Dairy Sci. 89: 4784-4794.
 • Klopfenstein T.J., Ericskon E.G., Bremer V.R. 2008. Use of distillers by-products in the beef cattle feeding industry. J. Anim. Sci. 86: 1223-1231.
 • Laemmil U.K. 1970. Clavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriofage T4. Nature, London, 227: 680-689.
 • Mustaffa A.F., Mckinnon J.J., Christensen A.D. 2000. Chemical characterization and in situ nutrient degradability of wet distillers grains derived from barley-based ethanol production. Anim. Feed Sci. Tech. 83: 301-311.
 • Owen F.G., Larson L.L. 1991. Corn distillers dried grains versus soybean meal in lactation diets. J. Dairy Sci. 74: 972-979.
 • Podkówka W. 2009. DDGS - suszony wywar gorzelniany. Prz. Hod. 5: 21-25.
 • Potkański A., Meller M., Cieślak A., Sokół I., Szumacher-Strabel M. 2008. Suszony wywar kukurydziany cennym komponentem w żywieniu krów mlecznych. Bydło 8-9: 20-23.
 • Powers W.J., Van Horn H.H., Harris B., Wilcox C.J. 1995. Effects of variable sources of distillers dried grains plus solubles on milk yield and composition. J. Dairy Sci. 78: 388-396.
 • Prestløkken E. 1999. In situ ruminal degradation and intestinal digestibility of dry matter and protein in expanded feedstuffs. Anim. Feed Sci. Tech. 77: 1-23.
 • Schroeder J.W. 2003. Distillers grains as a protein and energy supplement for dairy cattle. NDSU Extension Serwice. North Dakota State University, Fargo: 7 ss.
 • Winnicka A. 2004. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wydawnictwo SGGW: 121 ss.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3ba72299-9c70-4180-8f7c-196113b69944
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.