PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 552 |
Tytuł artykułu

Wpływ przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zmiany zawartości azotanów(V) i (III) w szpinaku pochodzącym z uprawy jesiennej i wiosennej

Warianty tytułu
EN
Effect of storage in the modified atmosphere on the changes in nitrate and nitrite contents in spinach (Spinacia oleracea) from spring and autumn cultivations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania miały na celu porównanie zawartości azotanów(III) i (V) w szpinaku odmiany Sporter pakowany i przechowywanym w atmosferze modyfikowanej o różnym składzie. Surowiec do badań pochodził z uprawy jesiennej 2007 roku i późnowiosennej 2008 roku. Zawartość azotanów(V) w surowcu ze zbioru jesiennego była 2-krotnie wyższa niż w szpinaku wiosennym i wynosiła odpowiednio: około 1100 i 520 mg·kg-1. W próbach ze szpinaku jesiennego pakowanych w atmosferze modyfikowanej, niezależnie od jej składu, odnotowano niższą zawartość azotanów(V), w porównaniu z surowcem. Wynosiła ona od 875 do 1027 mg·kg-1 po 1 dniu przechowywania, dalsze przechowywanie spowodowało istotny spadek zawartości tych związków w większości badanych prób. Obecności azotanów(III) nie stwierdzono zarówno w surowcu ze zbioru jesiennego, jak i wiosennego. Natomiast w próbach zapakowanych w atmosferze modyfikowanej, niezależnie od jej składu, stwierdzono wzrost zawartości tych związków w czasie 12 dni przechowywania szpinaku.
EN
The aim of the study was to compare contents of nitrate and nitrite in a spinach cv. Sporter coming from autumn and late spring cultivation, packaged in modified atmosphere. Nitrate contents in raw material from the autumn harvest were 2 times higher than in spring spinach, amounting to approx. 1100 and 520 mg·kg-1, respectively. Lower nitrate contents in comparison to the raw material were recorded in samples of autumn spinach, packaged in modified atmosphere, irrespective of its composition. Nitrate content ranged from 875 to 1027 mg·kg-1 after 1-day storage, while further storage resulted in a decrease of contents of these compounds in most analyzed samples. Nitrites were not detected in raw material from either autumn or spring harvest. In turn, in modified atmosphere packaged samples, irrespective of atmosphere composition, increased contents of these compounds were found during storage.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
552
Opis fizyczny
s.19-27,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
Bibliografia
 • Amr A., Hadidi N. 2001. Effect of cultivar and harvest date on nitrate (NO3) and nitrite (NO2) content of selected vegetables grown under open field and greenhouse conditions in Jordan. J. Food Composition and Analysis 14: 59-67
 • Bąkowski J., Michalik H., Horubowicz M. 1996. Wpływ opakowania i warunków składowania na niektóre cechy jakościowe szpinaku. Biuletyn Warzywniczy XLV: 91-103.
 • Biegańska-Marecik R., Walkowiak-Tomczak D., Czapski J. 2006. Changes in contents of nitrates (III) and (V) in spinach (Spinacia oleracea) and kale (Brassica oleracea var acephala) under modified atmosphere storage conditions. Pol. J. Environ. Stud. 15(2b): 56-59.
 • Grevsen K., Kaack K. 1996. Quality attributes and morphological characteristics of spinach (Spinacia oleracea L) cultivars for industrial processing. J. Veg. Crop. Production 2(2): 15-19; 15-19
 • Jaworska G. 2005. Content of nitrates, nitrites, and oxalates in New Zealand spinach. Food Chem. 89(7): 235-242.
 • Jaworska G., Kmiecik W. 1999. Content of selected mineral compounds, nitrates III and V, and oxalates in spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragonia expansa murr.) from spring and autumn growing seasons. EJPAU, Food Sci. Technol. 2(2): 1-10.
 • JECFA: Joint FAO/WHO 2002. Expert Committee on Food Additives - Evaluation of certain food additives and contaminants. World Health Organization.
 • Lundberg J.O., Feelish M., Bjorne H., Jansson E.A., Weitzberg E. 2006. Cardioprotective effects of vegetables: Is nitrite the answer? Nitric Oxide Biology and Chemistry 15: 359-362
 • PN-90/A75101/02 eqv ISO 2172 - 1987 (E) i 2173 - 1978 (E). Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości ekstraktu ogólnego, pkt. 2,3.
 • PN-90/A-75101/06 eqv ISO C3B 4230 - 83. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie kwasowości czynnej (pH).
 • PN-92/A-75112 eqv. ISO 6635-1984. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005. Z dnia 8 listopada 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3a1704d3-a486-4ae4-97bf-6f1ea9e20da7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.