PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Zagrożenia antropogeniczne wód zlewni Drawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Anthropogenic environmental threat of Drawa drainage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca ukazuje wyniki badań i obserwacji zlewni Drawy w latach 2007-2009. Stwierdzono, że na badanym obszarze istnieją miejsca skazane na silne oddziaływanie czynników antropogenicznych. Za główne źródła niekorzystnych zmian w środowisku wodnym uznano: spływ do wód nieoczyszczonych ścieków gospodarczych i komunalnych, nadmierne nawożenie gleb oraz znaczną liczbę budowli hydrotechnicznych, utrudniających lub całkowicie uniemożliwiających migrację ryb. Problem dotyczy szczególnie troci i łososia, dla których obecnie jedynym dopływem Drawy pozbawionym barier jest rzeka Płociczna, chociaż w górnych odcinkach tej rzeki też znajdują się miejsca utrudniające migrację ryb. Dotyczy to również jej ważnych dopływów Cieszynki i Młynówki.
EN
Work shows the results of research and observation of Drawa river basin in 2007–2009. We found that the study area are highly exposed to anthropogenic impact. As the main sources of adverse changes in the aquatic environment were: flow of agricultural and urban sewage into the waters, over-fertilization of soils and the large number of hydraulic engineering constructions hinder or completely prevent fish migration. The problem relates specifically to trout and salmon, for which the only one tributary - Płociczna is dam-free river, although in the upper parts of the river are also hindering the migration of fish. This also applies to its major tributaries: Młynówka and Cieszynka.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.157-168,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński, ul.Felczaka 3c, 71-412 Szczecin
Bibliografia
 • Abraszewska A. Influence of some environmental factors on the length of the shell of Unio crassus Philipsson, 1788 in Drawa and Zbrzyca (Pomeranian Lake District). Conference papers of XXIV National Malacological Seminar. Gdańsk–Gdynia, 2–4 April 2008. 2008, s. 9.
 • Augustyn L., Witkowski G. Wpływ poprzecznych budowli hydrotechnicznych na migracje ryb ze zbiorników zaporowych [w:] Marian Mokwa, Wiesław Wiśniewolski (red.). Ochrona ichtiofaunyw rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.2008, s. 66–73.
 • Chełkowski Z., Chełkowska B., Antoszek O., Gancarczyk J. Cyclostomates and fishes of the Drawa River within the limits of the Drawieński National Park, Acta Ichthyol. Piscat., 1996, 27, s. 79–111.
 • Czerniawski R.. Zooplankton exported from lake Adamowo. (NW Poland) Zoologica Poloniae. 4, 2004, s. 129–147.
 • Czerniawski R, Piasecki W. Rozwój makrofitów w jeziorze Adamowo i rozlewisku rzeki Drawy jako efekt eutrofizacji. Komunikaty Rybackie, 6, 2004, s. 7–10
 • Czerniawski R., Domagała J. Zooplankton communities of two lake outlets in relation to abiotic factors. Central European Journal of Biology. 5, 2010a, s. 240–255.
 • Czerniawski R., Domagała J. Similarities in zooplankton community between River Drawa and its two tributaries (Polish part of River Odra). Hydrobiologia. 638, 2010b, s. 137–149.
 • Czerniawski R, Domagała J., Pilecka–Rapacz M. Charakterystyka środowiska wodnego zlewni Środkowej i Dolnej Drawy w sezonie wegetacyjnym. Rocznik Ochrona Środowiska. 10. 2008a, s. 243–258.
 • Czerniawski R, Domagała J., Pilecka–Rapacz M. Utrudnienia w migracji ryb w zlewni Drawy [w:] Marian Mokwa, Wiesław Wiśniewolski (red.). Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2008b, s. 50–53.
 • Czerniawski R., Domagała J., Pilecka-Rapacz M. Analiza jakościowa jesiennej ichtiofauny dopływów Drawy. Acta Biologica. 2010a, w druku.
 • Czerniawski R., Domagała J., Pilecka-Rapacz M. Analiza wielkości presji wędkarskiej oraz poziomu wprowadzanych biogenów w zanętach w wodach zlewni środkowej i dolnej Drawy.Roczniki Naukowe PZW. 2010b, w druku.
 • Czerniawski R., Pilecka-Rapacz M., Domagała J. Growth and survival of brown trout fry (Salmo trutta m. fario L.) in the wild, reared in the hatchery on different feed. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 13(2), #04.2010c, http://www.ejpau.media.pl.
 • Czerniawski R., Domagała J., Pilecka-Rapacz M., Półgęsek M. The BMWP PL method applied for evaluation of water purity in the catchment area of the middle and lower Drawa river.Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol. 12, Issue 4, series Fisheries.2009, http://www.ejpau.media.pl.
 • Dębowski P., Terlecki J., Gancarczyk J., Martyniak A., Kozłowski J., Wziątek B., Hliwa P., Ichthyofauna of waters of Drawieński National Park. Roczniki Naukowe PZW., 13, 2000,s. 87–107.
 • Domagała J., Czerniawski R., Pilecka-Rapacz M. Charakterystyka chemiczna i fizyczna wód środkowej i dolnej Drawy w cyklu rocznym 2007/2008. Rocznik Ochrony Środowiska. 11,2009a, s. 675–686.
 • Domagała J., Czerniawski R., Pilecka-Rapacz M. Rezultaty badań fizycznych i chemicznych wód dopływów środkowej Drawy w roku 2007/2008. Rocznik Ochrony Środowiska. 11, 2009b,s. 687–702.
 • Domagała J., Czerniawski R., Pilecka-Rapacz M. Parametry fizyczne i chemiczne wód dopływów dolnej Drawy w roku 2007/2008. Rocznik Ochrony Środowiska. 11, 2009c, s. 703–714.
 • Gołdyn R., Szyper H., Kowalczewska-Madura K. Możliwości ograniczenia zasilania zewnętrznego wód jeziora Swarzędzkiego [w:] Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowo Technicznej.Ochrona i rekultywacja jezior. Grudziądz 11–13.05.2004. 2004, s. 43–54.
 • Jasnowska J., Friedrich S., Kowalski W., Markowski S. Rzeka Drawa – ważny korytarz ekologiczny Pomorza Zachodniego. Ochrona Przyrody. 56, 1999, s. 17–34.
 • Kukuła K., Kukuła E., Kulesza K. Niska zabudowa poprzeczna jako czynnik zagrażający ichtiofaunie [w:] Marian Mokwa, Wiesław Wiśniewolski (red.). Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. s. 60–65.
 • Mapy sozologiczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 2006, OPGK Rzeszów S.A.
 • Penczak, T. Fish recruitment in the Warta River (1985–1992): Impoundment study. Polskie Archiwum Hydrobiologii 41, 1994, s. 293–300.
 • Penczak T. Effects of removal and regeneration of bankside vegetation on fish population dynamics in the Warta River, Poland. Hydrobiologia, 303, 1995, s. 207–210.
 • Penczak T., Głowacki Ł., Galicka W., Koszaliński H. A long-term study (1985–1995) of fish populations in the impounded Warta River, Poland. Hydrobiologia, 368, 1998, s. 157–173.
 • Penczak T., Sierakowska K. Anglers’ records as a tool for assessing changes in fish populations. J. Appl. Ichthyol., 19, 2003, s. 250–254.
 • Raczyński M., Czerniejewski P., Czerniawski R. Możliwości wykorzystania cieków zlewni jeziora Adamowo do podchowu ryb łososiowatych przeznaczonych do zarybień wód Drawieńskiego Parku Narodowego. Komunikaty Rybackie. 6, 2005, s. 15–21.
 • Skuza L., Achrem M., Czerniawski R., Sciesińska M., Domagała J. Zróżnicowanie genetyczne pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L., 1758) z dwóch cieków zlewni Drawy (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego) na podstawie analizy PCR RAPD [w:] Zakęś Z., Demska-
 • Zakęś K., Kowalska A., Ulikowski D. (red.) Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Wyd. IRS. Olsztyn. 2009, s. 17–24.
 • Szyper H., Gołdyn R. Role of catchment area in the transport of nutrients to lakes in the Wielkopolska National Park in Poland. Lakes and Reservoirs Research and Management, 7, 2002,s. 25–33.
 • Trzebiatowski R., Chełkowski Z., Filipiak J., Chełkowska B., Domagała J., Lubieniecka I., Jarczak A., Klasa B. Inwentaryzacja dorzecza Drawy. Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 677/86 z dnia 1986.03.01. zawartej pomiędzy Urzędem Wojewódzkim WydziałemOchrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii w Gorzowie a Akademią Rolnicząw Szczecinie. I etap badań. Manuskrypt. Akademia Rolnicza w Szczecinie. 1986.
 • Trzebiatowski R., Chełkowski Z., Filipiak J., Chełkowska B., Ciupiński M., Lubieniecka I. Klasa B. Bonitacja zlewni Dolnej Drawy. Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 677/86 z dnia 1986.03.01. zawartej pomiędzy Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Ochrony
 • Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii w Gorzowie a Akademią Rolniczą w Szczecinie. II etap badań. Manuskrypt. Akademia Rolnicza w Szczecinie. 1987.
 • Witkowski A. Introduction of fishes into Poland: benefaction or plague? Nature Conservation. 59, 2002, s. 41–52.
 • Wolska M., Czerniawski R. Zooseston removed from lakes by river Drawa and a forest stream as a food supply for juvenile fish. Acta Scientiarum Polonorum, Piscaria 5, 2006, s. 115–128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-317ddb0a-6f9f-4401-bee6-98e548294a74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.