PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobu uprawy roli na niektóre cechy trzech odmian ziemniaka

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Influence of climatic conditions and tillage on some quantitative and qualitative characteristics of selected potato cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy dokonano oceny ilościowej i jakościowej zebranego plonu bulw trzech odmian ziemniaka uprawianych na poletkach, na których wykonano podstawową uprawę gleby według trzech sposobów: orka pługiem, głęboszowanie i orka pługiem oraz głęboszowanie z talerzowaniem. Badania prowadzono w trzech latach 2006-2008, o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Przeprowadzone badania dotyczyły: wysokości plonu i jego struktury, oceny zdrowotności bulw (porażenia parchem zwykłym i ryzoktoniozą), poziomu uszkodzeń mechanicznych oraz masy bulw spełniających wymagania dla wybranych celów użytkowania. Uzyskane wyniki wykazały, że przebieg warunków wilgotnościowo-temperaturowych w okresie wegetacji ziemniaka istotnie wpłynęły na kształtowanie się cech jakościowych badanego plonu bulw ziemniaka. W latach o korzystnym przebiegu pogody odnotowano wyższy plon bulw i udział w plonie bulw dużych.
EN
The evaluation of quantitative and qualitative yield of harvested potato tubers of three cultivars grown in plots where cultivation of the soil core was performed by three methods: plow ploughing, subsoiling and ploughing and subsoiling with disc harrow. The study was conducted for three consecutive years 2006-2008, with different humidity-temperature conditions. The studies focused on: the yield and its structure, assessing the health of tubers (infestation with scab and rhizoctonia), the level of mechanical damages of tubers and weight requirements for meeting the targets selected for use. The results showed that the course of humidity-temperature conditions in the potato growing season significantly influenced the development of the qualitative characteristics of the test yield of potato tubers. In years of favorable weather conditions there was a higher yield of tubers and the participation of large tubers in the yield.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.183-192,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul.Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Ball B., Robertson E.A.G., Franklin M.E., Lang R.W. 1994. Crop performance and soil conditions on imperfectly dreined loams after 20-25 years of conventional tillage or direct drilling. Soil. Till. Res. 31: 97-118.
 • Boligłowa E., Gleń K. 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilisation and tillage method. EJPAU, Agronomy 6(1): 1-10.
 • Głuska K. 1994. Wpływ ilości i rozkładu opadów w głównych miesiącach wegetacji (V-IX) na plon ziemniaka w zależności od terminu sadzenia i wczesności odmianowej. Biul. Inst. Ziemn. 44: 65-82.
 • Gruczek T. 2001a. Kierunki zmian w technologii produkcji ziemniaka. Mat. Ogóln. Forum Producentów, Dystrybutorów i Przetwórców Ziemniaka, Jadwisin-Brwinów, 7-8 marca: 56-64.
 • Gruczek T. 2001b. System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Fragm. Agronom. 2: 37-51.
 • Gruczek T. 2002. Skuteczność zabiegów mechanicznych w systemach pielęgnowania ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 123-135.
 • Klikocka H., Spiess E. 2002. Przyjazne środowisku metody uprawy roli pod ziemniaki. Pam. Puławski 130: 347-355.
 • Mazur T., Mineev M.V., Derbeczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym Wyd. ART. Olsztyn: 139 ss.
 • Instrukcja 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. IHAR, Jadwisin.
 • Nowacki W. 2002. Parametry jakości ziemniaka konfekcjonowanego - genetyczne i środowiskowe uwarunkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 335-346.
 • Nowacki W. 2006. Udział plonu handlowego w plonie głównym jadalnych odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 429-440.
 • Rogozińska I., Jaworski R. 1996. Kształtowanie jakości ziemniaka. International Potash Institute, Coordinator Eastern Europe CH-4001 Basel/Switzerland: 1-8.
 • Rozporządzenie MRiRW 2003. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz. U. Nr 194, poz. 1900.
 • Roztropowicz S. 1992. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę ziemniaka. Mat. Konf. Nauk. ART Olsztyn 25-26 III 1992: 251-262.
 • Rykaczewska K. 2005. Biologiczne podstawy technologii produkcji ziemniaka. Mat. IX Konf. Nauk. „Efektywność i bezpieczne technologie produkcji roślinnej” - Puławy 1-2 VI: 45-46.
 • Zarzecka K. 2006. Uprawa ziemniaka w Polsce warunkująca właściwą jakość plonu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 53-72.
 • Zarzyńska K. 1997. Czynniki wpływające na kształt i wielkość bulw ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 4-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3169327e-b163-456a-af08-b9b8a1825f02
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.