PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

Warianty tytułu
EN
Possibilities of sustainable agriculture and rural area development in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości wdrażania rozwoju zrównoważonego rolnictwa i wsi dolnośląskich w warunkach integracji ze strukturami UE. Wspólna Polityka Rolna stworzyła szereg instrumentów finansowych wspierania działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. W pracy dokonano analizy skali i form wspierania tego rozwoju w latach 2004-2006 z uwzględnieniem oceny poziomu zróżnicowania wewnątrzregionalnego. Wśród szeregu opisywanych instrumentów, szczególną uwagę poświęcono programom rolnośrodowiskowym, wspieraniu obszarów ONW oraz programom zalesień, czyli instrumentom ekonomicznym wspierającym dochody, ale jednocześnie mającym istotne znacznie dla ekorozwoju. Źródłem materiałów były dokumenty Oddziału Terenowego we Wrocławiu ARiMR, oraz materiały pochodzące z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wykorzystano także dostępne dane liczbowe udostępnione przez Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR w ramach Systemu Informacji Zarządczej ARiMR oraz badania własne autorów.
EN
The aim of the study is the presentation of sustainable development possibilities of agriculture and Lower Silesia rural areas under the condition of the UE integration. Common Agriculture Policy created multied financial instruments of sustainable development support. In the study the scale and forms of sustainable development support in the years 2004-2006 with regard to inter-regional variability were analyzed. Within the wide range of described instruments the great value was directed on agri-environmental programmers. There will also be future proposals for the benefit of sustainable development in selected regions of Lower Silesia and especially this regions where the environment valors are over the average value. The source of the used materials were: ARiMR - Wroclaw Division, Marshall Office in Wroclaw and researches by authors.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.139-148,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Agrosystemów, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
Bibliografia
 • ARiMR - dwa lata po akcesji. 2006. Wydawn. Agencji Restrukt. i Modern. Roln., Warszawa: 101-103.
 • Kutkowska B. 2004. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo, PAN, IRWiR Warszawa 2(123): 119-133.
 • Kutkowska B. 2006. Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku. Wieś i Rolnictwo 4(133): 90-102.
 • Kutkowska B. 2008. Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Ochrona Środowisk i Zasobów Naturalnych 35/36: 44-48.
 • Kutkowska B., Parylak D., Patkowska-Sokoła B., Kordas L. 2007. Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław.
 • Liro A. 2000. Ochrona środowiska w rolnictwie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa: 1-59.
 • Niewęgłowska G. 2002. Pizygotowanie polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym. Roczn. Nauk. Ser. t. IV, 6: 127-131.
 • PROGRAM zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego 2002. UMWD, Wrocław.
 • Spychalski G. 2002. Zalesiania gruntów rolnych jako instrument polityki strukturalnej wobec obszarów wiejskich. Roczn. Nauk. Ser. T. IV, 2: 177-181.
 • STRATEGIA Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Wrocław, listopad 2005.
 • STRATEGIA rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Wrocław 2001. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nr 5, Wrocław: 21-22.
 • Wilczyński A. 2003. Ochrona środowiska w rolnictwie na przykładzie unijnych programów rolnośrodowiskowych. Roczn. Nauk. Ser., T. V, 4: 356-359.
 • Woźniak L. 2002. Możliwości i zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w obszarach górskich na przykładzie Bieszczadów. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Kraków 48: 209-215.
 • Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa: 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2dbd9b4d-d121-4c45-ab15-0efa8d769d10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.