PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Wybrane właściwości estrów frakcjonowanej skrobi ziemniaczanej i kwasu oleinowego

Warianty tytułu
EN
Selected properties of esters of the fractioned potato starch and oleic acid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Substratami w reakcji były: rozfrakcjonowana pod względem wielkości gałeczek skrobia (frakcje: 0-20 µm, 20-32 µm; 45-63 µm), skrobia niefrakcjonowana oraz kwas oleinowy. Katalizatorem reakcji był handlowy preparat lipazy pochodzącej z drożdży Candida antarctica - Novozymes 435. Trwającą 42 dni reakcję prowadzono w środowisku apolarnego rozpuszczalnika organicznego - tert- butanolu w temp. 60°C. Powstającą w wyniku reakcji estryfikacji wodę usuwano za pomocą sita molekularnego. W uzyskanych modyfikatach określono stopień podstawienia reszt glukozowych w łańcuchu skrobiowym resztami kwasu oleinowego. Powstałe estry poddano analizie termicznej (DSC) oraz określono ich stopień scukrzenia pod wpływem enzymów amylolitycznych. Estry powstałe w wyniku estryfikacji skrobi kwasem oleinowym różniły się właściwościami w zależności od wielkość gałeczek skrobi użytej do sporządzenia preparatów.
EN
The substrates in the reaction were: fractioned starch (the fractions: 0-20 µm, 20-32 µm ; 45-63 µm), non fractioned starch and oleic acid. The catalyst of the reaction was commercial lipaze coming from the Candida antarctica yeast - Novozymes 435. The lasting 42 days reaction was carried out in the environment of the non-polar organic solvent - tert-buthanol at the temperature of 60°C. Water obtained in the reaction of esterification was removed by the molecular sieve. The degree of substitution of glucose in the starch chain by the rest of oleic acid was determined in the obtained modificates. The received esters were subjected to the thermal analysis (DSC) and the degree of their saccharification under the influence of amylolytic enzymes was defined. Esters which appeared asa result of the esterification of starch with oleic acid had differed properties dependening on the size of starch granules used for obtaining the preparations.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.383-395,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
autor
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50-375 Wrocław
Bibliografia
 • Aburto J., Alric I., Borredon E. 1999. Preparation of long-chain esters of starch using fatty acid chlorides in the absence of an organic solvent. Starch 51: 132-135.
 • Adamczak M., Bednarski W. 2004. Enhanced activity in intercellular lipases from Rhizomucor miehei and Yarrowia lipolityca by immobilization on biomass suport particles. Process Biochemistry 39: 1347-1364.
 • Antczak M., Patura J., Szczęsna-Antczak M., Hiler D., Bielecki S. 2004. Sugar esters synthesis by a mycelinum-bound Mucor circinelloides lipase in a microreactor equipped with water activity sensor. J. of Molecular Catalysis B, Enzymatic 29: 155-161.
 • Borde B., Cesario A. 2001. A DSC study of hydratet sugar alcohols isomalt. J. of Thermal Analysis and Calorimetry 66: 179-195.
 • Boruczkowska H., Leszczyński W., Panek J., Boruczkowski T., Zdybel E. 2006. Niektóre właściwości produktu otrzymanego w wyniku działania chlorku kwasu kaprylowego na acetylowaną skrobię ziemniaczaną. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 653-664.
 • Boruczkowska H., Boruczkowski T., Leszczyński W., Tomaszewska-Ciosk E., Ślusarczyk M. 2007. Some physical proprieties of the esters of fatty acids from monosaccharides and disaccharides. Polish J. of Food and Nutrition Sci. 57, 4(A): 59-63.
 • Boruczkowska H., Boruczkowski T., Leszczyński W., Drożdż W., Żołnierczyk A. 2008. Wpływ zastosowanego rozpuszczalnika organicznego na stopień podstawienia skrobi i jej pochodnych kwasem laurynowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 530: 459-468.
 • de Graaf R.A., Lammers G., Janssen L.P.B.M., Beenackers, Groningen A.A.C.M. 1995. Quantitative analysis of chemically modified starches by ¹H-NMR spectroscopy. Starch (the Netherlands) 12: 469-475.
 • Ferrer M., Soliveri J., Plou F.J., López-Cortés N., Reyes-Duarte D., Christensen M., Copa-Patińo J., Ballesteros A. 2005. Synthesis of sugar esters in solvent mixtures by lipases from Thermomyces lanuginosus and Candida Antarctica B, and their antymicrobal properties. Enzyme and Microbial Technolog. 36: 397-398.
 • Feuge R.O., Zeringue Jr. H.J., Weiss T.J.. Brown M. 1970. Preparation of sucrose esters by interesterification, J. of the American Oil Chemists Soc. 47: 56-60.
 • Fortuna T., Juszczak L., Pałasiński M. 2000. Fosforylacja skrobi ziemniaczanej rozsegregowanej pod względem wielkości ziaren. Żywność 4(25) Supl.: 91-97.
 • Ganske F., Bornscheuer U.T. 2005. Optimization of lipase- catalized glucose fatty acid ester synthesis in a two- chase system containing ionic liquids and t-BuOH. J. of Molecular Catalysis B: Enzymatic 36: 40-42.
 • Golachowski A., Leszczyński W. 1980. Oznaczanie siły diastatycznej słodu i ziarna. Przem. Ferment. 24(2): 1-3.
 • Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S. 2005. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wydawn. AR w Szczecinie: 241-261, 295-312, 385-396, 539-558.
 • Leszczyński W., Golachowski A.1995. Właściwości skrobi ziemniaczanej rozsortowanej według wielkości gałeczek. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 281: 19-29.
 • Li J.Y., Yeh An-I. 2001. Relationship between thermal, rheological characteristics and swelling power for various starches. J. of Food Eng. 50: 141-148.
 • Nadison J. 1995. Skrobia modyfikowana, rodzaje, właściwości, zastosowanie produktu. Przem. Spoż. 6: 209-212.
 • Narpinder S., Jaspreet S., Lovedeep K., Navdeep S.S., Balmeet S.G. 2003. Morphological, thermal and rheological properties of starches from different botanical sources. Food Chem. 81: 219-231.
 • Norma PN-ISO 3310-1:2000. Sita kontrolne. Wymagania techniczne i badania. Sita kontrolne z tkaniny z drutu.
 • Osipow L.I., Snell F.D., Marra D., York W.C. 1956.. Methods for preparation of fatty acid esters of sucrose. Industrial and Eng. Chem. 48: 1056-1459.
 • Park D.W., Haam S., Ahn J.S., Lee T.G., Kim H.S. 2004. Enzymatic esterification of â-methyloglucoside with aciylic/methacrylic acid in organic solvents. J. of Biotechn. 107: 151-160.
 • Rajan A., Prasad V.S., Abraham T.E. 2006. Enzymatic esterification of starch using recovered coco nut oil. Intern. J. of Biolog. Macromole 39: 265-272.
 • Rajan A., Abraham T.E. 2006. Enzymatic modification of cassava starch by bacterial lipase. Bioprocess and Biosystem Eng. 29: 65-71.
 • Rajan A., Sudha J.D., Abraham T. 2007. Enzymatic modification of cassava starch by fungal lipase. Industrial Crops and Products.
 • Seino H., Uchibor T., Nishitani T., Inamasu S. 1984. Enzymatic synthesis of carbohydrate estrers of fatty AIDS. J. Amer. Oil Chem. Soc. 61: 1761-1765.
 • Singh N., Singh J., Kaur L., Singh S.N., Singh G.B. 2003. Morphological thermal and rheological properties of starches from different botanical source. Food Chem. 81: 219-231.
 • Soultani S., Engasser J.M., Ghoul M. 2001. Effect of acyl donor chain length and sugar/acyl donor molar ratio on enzymatic synthesis of fatty acid fructose esters. J. of Molecular Catalysis B: Enzymatic 11: 725-731.
 • Šabeder S., Habulin M., Knez Z. 2006. Lipase-catalised synthesis of fatty acid fructose esters. J. of Food Eng. 77: 880-886.
 • Wawrzeńczyk C. 2001. Chemia organiczna. Właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych. Wydawn. AR we Wrocławiu.
 • Widmann J. 2000. Interpreting DSC curves. User Com 1/2000 Part 1. Dynamie measurements: 1-28.
 • Yan Y., Bornscheuer U.T., Cao L., Schmid R.D. 1999. Lipase-catalised solid-phase- synthesis of sugar fatty acid esters. Removal of bioproducts by azeotropic distillation. Enzyme Microbial Techn. 25: 725-728.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2a15568d-f933-4f36-84b5-61c153f3242b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.