PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 555 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka zbiorów kolekcyjnych pszenżyta jako mieszańca międzyrodzajowego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Characteristics of collection resources of triticale as an intergenus hybrid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Systematyczne gromadzenie materiałów kolekcyjnych pszenżyta rozpoczęto w 1982 roku. Początkowo gromadzono głównie rody hodowlane otrzymane w krajowych ośrodkach hodowli pszenżyta. Następnie sprowadzono materiały ze światowych banków genów: Beltsville, Gatersleben, VIR. Do kolekcji włączono także interesujące materiały mieszańcowe otrzymywane w placówkach badawczych. Obecnie kolekcja liczy 2333 obiektów, w tym 1339 pszenżyta ozimego i 994 pszenżyta jarego. Waloryzacja prowadzona jest w 4-letnim cyklu doświadczeń potowych według jednolitej metodyki. Zgromadzone materiały kolekcyjne reprezentują duże spektrum zmienności zarówno cech morfologicznych, jak i użytkowych. Duże zróżnicowanie badanych obiektów kolekcyjnych dotyczy zwłaszcza takich cech, jak: wysokość roślin, liczba i masa ziaren z kłosa, zawartość białka w ziarnie oraz potowej odporności na mączniaka właściwego i rdzę brunatną.
EN
The systematic gathering of collection materials of triticale started in 1982. First, breeding strains obtained in local breeding stations were gathered. Next, the material from the following world gene banks: Beltsville, Gatersleben, VIR, was imported. The interesting hybrid material obtained in research centers was also included into the collection. Now, the collection includes 2333 objects (1329 of winter triticale and 994 of spring triticale). The valorization is conducted in a 4-year cycle of field experiments using the same methods. The gathered collection material represent a large range of variability of morphological as well as useful traits. The large differentiation of collection objects especially concerns traits such as: plant height, numbers and weight of grains per spike, protein content in grain and field resistance to powdery mildew and brown rust.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
555
Opis fizyczny
s.237-247,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-934 Lublin
Bibliografia
 • Apolinarska В. 1995. Addycje, substytucje i translokacje chromosomów w mieszańcach pszenżyta oktoploidalnego z liniami substytucyjnymi pszenżyta heksaploidalnego. Biul. IHAR 195/196: 65-71.
 • Banaszak Z., Marciniak K. 2002. Wide adaptation of DANKO triticale varieties. Proc of the 5th Int. Triticale Symp., IHAR, Radzików, 30 VI-5 VII 2002, Vol. I: 215-222.
 • Cyfert R. 2004. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Zboża ozime. COBORU, Słupia Wielka 24: 25-35.
 • Cyfert R. 2006. Lista opisowa odmian 2006. Rośliny rolnicze. Pszenżyto ozime. COBORU, Słupia Wielka: 91-97.
 • Cyfert R. 2008. Lista opisowa odmian 2008. Rośliny rolnicze. Pszenżyto ozime. COBORU, Słupia Wielka: 89-97.
 • Kociuba W. 1992. Ocena ważniejszych cech rolniczych materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego i jarego (x Triticosecale Wittmack). Biul. IHAR 183: 125-133.
 • Kociuba W. 1994. Field estimtion of resistance to fungal diseases in collection of spring triticale (xTriticosecale Wittmack). Genet. Pol. 35 B: 187-191.
 • Kociuba W. 1996. Wartość ważniejszych cech krajowych i zagranicznych obiektów kolekcyjnych pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 200: 131-138.
 • Kociuba W. 1997. Field eavluation of the resistance to fungal diseases in a collection of winter triticale (X Triticosecale Wittmack). J. of Appl. Genet. 38B: 97-100.
 • Kociuba W. 1998. Wyniki oceny materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego i jarego w 1996 roku. Biul. IHAR 205: 219-227.
 • Kociuba W. 2000. Zmienność i współzależność ważniejszych cech plonotwórczych w obrębie heksaploidalnego pszenżyta ozimego x Triticosecale Wittmack. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie: 232.
 • Kociuba W. 2007. Charakterystyka zasobów genowych pszenżyta zgromadzonych w latach 1998-2005. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517/1: 369-377.
 • Maćkowiak W. 1995. Krzyżowania międzyrodzajowe i ich znaczenie w hodowli pszenżyta w ZDHAR „Małyszyn”. Biul. IHAR 195/196: 33-47.
 • Maćkowiak W., Budzianowski G., Cicha A., Cichy H., Mazurkiewicz L., Milewski G., Pajzert K., Szeląg B., Szeląg J., Woś H. 1998. Hodowla pszenżyta w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin „Małyszynˮ. Biul. IHAR 205/206: 303-320.
 • Sodkiewicz W. 1997. Synteza allotetraploidów pszeniczno-żytnich w procesie introgresji genów Triticum monococcum L. (2n = 14) do pszenżyta hexaploidalnego (2n = 6x = 42) (x Triticosecale Wittmack). Seria: Rozprawy i Monografie 7, IGR PAN, Poznań: 109 ss.
 • Strzembicka A. 2007. Występowanie mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis sp.) na pszenżycie w Polsce. Konferencja naukowa: „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, 29 1-2 II 2007: 42.
 • Tarkowski Cz. 1975. Triticale, cytogenetyka, hodowla i uprawa. Roczniki Nauk Rol., Seria D, Monografia, PWN: 157 ss.
 • Wolski T. 1989. Kierunki hodowli pszenżyta oraz metody oceny. Biologia pszenżyta. (Cz. Tarkowski red.). PWN, Warszawa: 172-215.
 • Wolski T., Szołkowski A., Gryka J., Pojmaj M.S. 1998. Obecny stan hodowli pszenżyta ozimego w DANKO. Biul. IHAR Nr 205/206: 289-297.
 • Zych J. 2006. Lista opisowa odmian 2006. COBORU, Słupia Wielka: 98-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-1f7ba1fa-6072-4997-b0b9-5e7206041336
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.