PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 553 |
Tytuł artykułu

Plonowanie oraz cechy jakościowe ziarna nowych odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotem

Warianty tytułu
EN
Yielding and grain quality traits of new spring wheat cultivars depending on nitrogen fertilization level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2007-2008 w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach posługując się wazonami Mitscherlicha (o poj. 7 kg gleby). Badano reakcję różnych odmian pszenicy jarej: Katoda, Łagwa, Ostka Smolicka oraz Waluta na 3 poziomy nawożenia azotem: 1,2; 2,4 i 3,6 g N·wazon-1. Stwierdzono, że badane odmiany pszenicy wykazywały podobną reakcję na zastosowane w doświadczeniu dawki azotu. Istotny wzrost plonowania ziarna następował do dawki 3,6 g N·wazon-1. Masa 1000 ziaren, szklistość (za wyjątkiem odmiany Ostka Smolicka), twardość, zawartość białka ogółem oraz wartości wskaźnika sedymentacyjnego SDS zwiększały się znacząco tylko do dawki 2,4 g N·wazon-1. Ilość wymywanego z ziarna glutenu wzrastała znacząco do dawki 3,6 g N·wazon-1, ale jednocześnie nastąpiło pogorszenie jego jakości. Poziom nawożenia azotem nie miał wpływu na aktywność enzymów amylolitycznych.
EN
The response of 4 new cultivars: Katoda, Łagwa, Ostka Strzelecka and Waluta to the increasing nitrogen rates (1.2; 2.4 and 3.6 g N·pot-1) was investigated in Mitscherlich pots in the years 2007-2008. It was noted, that the tested wheats showed a similar response to nitrogen applied in the experiment. Statistically significant increase in grain yield followed the dose of 3.6 g N·pot-1. The weight of 1000 grains, glassiness (except for cultivar Ostka Strzelecka), hardness, total protein content and SDS sedimentation value of the index increased significantly only at 2.4 g N·pot-1. The amount of gluten washed from grain significantly increased to the dose of 3.6 g N·pot-1, but its quality deteriorated. The nitrogen fertilization did not influence the activity of amylolitic enzymes.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
553
Opis fizyczny
s.11-19,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii Zbóż, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Achremowicz B., Zając J. 1991-1992. Wpływ podwyższonego nawożenia azotowego na wartość technologiczną ziarna pięciu odmian pszenicy jarej. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biol. 1-2(32): 9-15.
 • Achremowicz B., Zając J., Styk B. 1993. Wpływ podwyższonego nawożenia azotem na wartość technologiczną niektórych odmian pszenicy jarej i ozimej. Rocz. Nauk Rol., ser. A 110(1-2): 149-157.
 • Achremowicz B., Borkowska H., Styk B., Grundas S. 1995. Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej. Biul. IHAR 193: 29-34.
 • Biskupski A., Kaus A., Włodek S., Pabin J. 2007. Zróżnicowane nawożenie azotem a plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Inż. Roln. 3(91): 29-36.
 • Bly A.G., Woodard H.J. 2003. Nitrogen management. Agron. J. 95: 335-338.
 • Borkowska H., Grundas S., Styk B. 2002. Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Annales UMCS, Sec. E, 57: 99-103.
 • Cacak-Pietrzak G., Sułek A. 2007. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biul. IHAR 245: 47-55.
 • Ceglińska A., Haber T., Gawrońska-Kulesza A., Szajewska A., Kon A. 2002. Wartość technologiczna pszenicy w zależności od stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Przegl. Zboż.-Młyn. 46(12): 8-12.
 • Dziamba J., Dziki D., Laskowski J. 2001. Wpływ nawożenia azotowego na wybrane właściwości ziarna pszenicy. Inż. Roln. 10: 121-127.
 • Fatyga J., Chrzanowska-Drożdż B., Liszewski M. 1994. Wysokość i jakość plonu pszenicy jarej pod wpływem różnych dawek azotu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXII, 254: 113-119.
 • Fotyma E. 1999. Pobranie i wykorzystanie azotu przez pszenicę ozimą i jarą. Pam. Puławski 118: 143-152.
 • Jakubczyk T., Haber T. (Red.) 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Wydawn. SGGW-AR, Warszawa: 339 ss.
 • Mazurek J., Jaśkiewicz B., Klupczyński Z. 1999. Plonowanie i jakość plonu pszenicy jarej w zależności od techniki nawożenia azotem. Pam. Puławski 118: 257-261.
 • Mazurek J., Sułek A. 1999. Porównanie różnych dawek i technik nawożenia azotem na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puławski 118: 271-274.
 • Narkiewicz-Jodko M., Gil Z., Wojciechowski W., Żmijewski M. 2008. Zdrowotność i jakość ziarna pszenicy jarej w zależności od międzyplonu i nawożenia azotem. Fragm. Agron. 1(97): 251-260.
 • Noworolnik K., Sułek A. 1999. Porównanie efektywności nawożenia azotem zbóż jarych. Pam. Puławski 114: 289-293.
 • Sułek A., Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Haber T. 2002. Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia azotem. Pam. Puławski 130: 709-718.
 • Sułek A., Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A. 2004. Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 543-551.
 • Sułek A., Cacak-Pietrzak G. 2008. Kształtowanie się cech jakościowych ziarna odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotem. Fragm. Agron. 1(97): 400-409.
 • Wacławowicz R., Parylak D., Śniady R. 2005. Następczy wpływ nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na plonowanie oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puławski 139: 277-288.
 • Wróbel E. 1999. Reakcja pszenicy jarej na dawkę i termin stosowania azotu. Pam. Puławski 118: 447-454.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0e91061f-3dd9-4fdc-b52a-059bbfcbe528
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.