PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Zmiany w użytkowaniu gruntów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1980 - 2006

Warianty tytułu
Alternation of land management in Kujawy-Pomerania province in 1980 - 2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano analizy stopnia i struktury zmian w użytkowaniu gruntów na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1980-2006. Stwierdzono, że w okresie 26 lat nastąpiły znaczne zmiany użytkowania gruntów, polegające na zmniejszeniu powierzchni użytków rolnych na rzecz lasów albo budownictwa i infrastruktury komunikacyjnej w gminach otaczających duże miasta oraz na zmniejszeniu powierzchni wód. Wyłączanie gruntów z użytkowania rolniczego dotyczyło w większym stopniu trwałych użytków zielonych (7,4%), niż gruntów ornych (2,1%), a największa dynamika wyłączania gleb z użytkowania rolniczego wystąpiła w latach 1990-2000. Przeznaczanie gleb użytków rolnych, zwłaszcza gruntów ornych, na cele pozarolnicze odbywało się dość racjonalnie ponieważ obejmowało głównie gleby o niższej jakości rolniczej, a nasilenie ubytku tych gleb w gminach było na ogół tym większe, im gorszej jakości jest pokrywa glebowa na ich obszarze. Na obszarze województwa nasilenie zmian w użytkowaniu gruntów ma charakter mozaikowaty, co wskazuje na lokalne uwarunkowania w gospodarowaniu gruntami.
EN
Structure and intensification of changes in rural area management in 1980-2006 in Kujawy-Pomerania province were investigated. In the last 26 years a significant alternation of land management was noticed. The rural area considerably decreased with the increase of forest lands, engineering and inland waters in the communities surrounding large cities. Agricultural acreage losses were mostly associated with grasslands (7.4%) rarely with arable areas (2.1%). The greatest intensification of area loss was observed in 1990-2000. The alternation of land use, especially concerning the arable areas, was carried on steadily and the soils of the lesser quality were modified as first. The greatest intensification of arable areas loss was noticed in the communities with a high percentage of poor soils. Within the Kujawy-Pomerania region the mentioned changes are not representative for the country which makes them rather local.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.175-185,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
Bibliografia
 • Bański J. 1999. Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Wydawn. Continuo, Wrocław, Prace Geogr. IGiPZ PAN 172: 128 ss.
 • Górski T., Krasowicz S., Kuś J. 1999. Glebowo klimatyczny potencjał Polski w produkcji zbóż. Pam. Puławski 114: 127-142.
 • Grzelak-Kostulska E. 2001. Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Wyd. UMK Toruń: 160 ss.
 • Kisiel R. 1998. Ziemia jako czynnik produkcji w nowych warunkach gospodarowania. Fragm. Agronom. 5(98): 293-301.
 • Krasowicz S., Filipiak K. 1998. Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu odłogów w Polsce. Bibl. Fragm. Agron. 5(98): 25-33.
 • Kuś J., Krasowicz S. 2004. Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle badań środowiskowych i technologicznych. Zag. Ekon. Roln. 3: 25-43.
 • Miklewski A. 1998. Zmiany w użytkowaniu ziemi w przygranicznych regionach Polski, Niemiec i Czech. Folia Univ. Agric. Stetin, Oeconomica 34: 43-51.
 • Młynarczyk K., Marks E. 2000. Współczesne problemy ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego. Zesz. Nauk. WSHE Włocławek, t. VI, Ochrona środowiska: 23-30.
 • Rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
 • Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2006. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
 • Rudnicki F. 2000. Warunki przyrodnicze gospodarki rolnej i produkcja rolnicza w regionie, w: Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Łojewski S., Skinder Z. (Red.), Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz: 33-50.
 • Ustawa 1982. Z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. Nr 11 poz. 79 z póżn. zm.
 • Ustawa 1995. Z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. Nr 16 poz. 78 z póżn. zm.
 • Woś A., Zegar J. 1983. Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. PWE Warszawa: 305 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0b94be6a-65fc-47ee-ada2-5573ee9fbdeb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.