PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 553 |
Tytuł artykułu

Wpływ składu biopreparatów na przebieg suszenia fluidyzacyjnego bakterii fermentacji mlekowej

Warianty tytułu
EN
Effect of biopreparate composition on the drying process of lactic acid bacteria by fluidization method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Określono wpływ składu i właściwości nośników bakterii fermentacji mlekowej z gatunku Lactobacillus plantarum na kinetykę procesu suszenia fluidyzacyjnego granulowanych biopreparatów oraz przeżywalność komórek bakterii. Jako nośniki bakterii stosowano: rozpuszczalną skrobię ziemniaczaną, sacharozę, glukozę i laktozę. Granulowanie preparatów prowadzono przy użyciu sit o wymiarach oczek 1,25 mm x 1,25 mm. W czasie suszenia stosowano stałą temperaturę w nagrzewnicy suszarki, natomiast temperatura w komorze suszenia spadała początkowo do wartości minimalnej, a w miarę przebiegu procesu dążyła asymptotycznie do wartości zadanej. Przepływ powietrza regulowano tak, aby charakterystyka złoża mieściła się w obszarze fluidyzacji burzliwej. Stwierdzono, że skrobia rozpuszczalna może stanowić istotny składnik granulowanych, suszonych, rozpuszczalnych preparatów bakteryjnych, a jej przydatność rośnie wraz ze zwiększaniem jej powierzchni właściwej. Skład i wzajemne proporcje nośników zastosowanych do wytwarzania preparatów bakterii wpływają w sposób istotny na przeżywalność komórek w czasie suszenia fluidyzacyjnego. Spośród przebadanych składów surowcowych za najkorzystniejszy uznano następujący: biomasa, woda, skrobia rozpuszczalna, sacharoza, glukoza, laktoza, betaina, w następujących proporcjach: 9,9 : 1,5 : 14 : 39 : 27 : 8,5 : 0,1. W przypadku preparatów o różnym składzie ze wzrostem maksymalnej szybkości suszenia obserwowano obniżenie przeżywalności bakterii, ale przeżywalność zależała też od składu nośnika. Najwyższą przeżywalność bakterii uzyskano dla nośnika stanowiącego mieszaninę wszystkich badanych komponentów.
EN
The aim of the paper was to determine the effect of the composition and properties of the carriers of lactic acid bacteria from Lactobacillus plantarum sp. on the kinetics of fluidization drying of granulated biopreparations and on the survivability of bacterial cells. The following carriers were employed: soluble potato starch, sucrose, glucose and lactose. Granulation of the preparations was carried out, using sieves with mesh dimensions: 1.25 x 1.25 mm. During drying, a constant temperature in heating element of the dryer was maintained whereas the temperature in drying chamber dropped initially down to minimum value and gradually with the run of the process, it asymptotically strived at the assigned value. Air flow was regulated in such a way that the characteristic of bed was found in the area of turbulent fluidization. It was found that soluble starch could constitute a significant component of granulated, dried soluble bacterial preparations and its suitability was increased together with the increase of its specific surface area. The composition and mutual proportions of the carriers, employed in production of bacterial preparations have a significant effect on the survivability of the cells during the fluidization drying. Out of the examined raw material compositions the following were regarded the most beneficial: biomass, water, soluble starch, sucrose, glucose, lactose, betaine, in the following proportion: 9.9: 1.5: 14: 39: 27: 8.5: 0.1. In case of preparations with a different composition, lowering of the survivability of bacteria together with the increase of maximum rate of drying was observed. The survivability also depended on the composition of the carrier. The highest survivability of bacteria was recorded for the carrier, constituting of the mixture of all the examined components.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
553
Opis fizyczny
s.155-169,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ul.Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
autor
Bibliografia
 • Kessler U., Bauer W. 1994. Convective drying of lactic acid starter cultures with high survival rates. Developments in Food Engineering, T. Yano, R. Matsumo, K. Nakamura (Eds), London, Blackie Academic Professional: 448.
 • Linders L.J.M. 1996. Drying of Lactobacillus plantarum. Wageningen, Landbouwuniversiteit.
 • Liu X.D., Strumiłło C., Zbiciński I. 1996. Protection of thermo- and xero-labile materials during thermal drying. Drying’96. A.S. Mujumdar, Cz. Strumiłło, Z. Pakowski (Eds), Łódź, Technical University: 1237.
 • Luna-Solano G., Solgado-Cervantes M., Garcia-Alvado M.A., Rodriguez-Jimenes G. 1998. Yeast viability (Saccharomyces cerevisiae) dried by fluidized bed and spray drying. Dryingʼ98, Proceedings of the 11th International Drying Symposium, Ziti Editions, Thessalonoiki, v.C: 1815.
 • Miecznikowski A., Zielińska K., Suterska A. 2000. Dobór nośnika, emulgatora i warunków przechowywania koncentratu bakterii fermentacji mlekowej w celu przedłużenia jego trwałości. Sprawozdanie z pracy naukowo-badawczej o symbolu 2.2.5., Warszawa, IBPRS. Praca niepublikowana.
 • Miecznikowski A., Zielińska K., Suterska A. 2005. Wpływ wybranych parametrów suszenia fluidyzacyjnego na przeżywalność bakterii z rodzaju Lactobacillus. Sprawozdanie z pracy naukowo-badawczej o symbolu 2.2.2., Warszawa, IBPRS. Praca niepublikowana.
 • Miecznikowski A. 2009. Studia nad suszeniem fluidyzacyjnym bakterii Lactobacillus plantarum C w warunkach modelowych. Praca doktorska. Warszawa, SGGW.
 • Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 2004. Ogólna technologia żywności. Wyd. VIII, Warszawa WNT: 232.
 • Strumiłło C., Zbiciński I. 1996. Effect of particle structure on quality retention of bio-products during thermal drying. Drying Technology 14(9): 1921-1946.
 • Tutowa E.G. 1992. Heat and mass transfer enhancement in drying labile materials. Drying’92 (ed. A.S. Mujumdar), New York, Elsevier Science Publishers: 1719-1720.
 • Witrowa-Rajchert D., Samborska K. 2002. Metody suszenia mikroorganizmów i produktów syntezy mikrobiologicznej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość PTTŻ 2: 5-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0588a738-d733-4572-9100-38b23c1b219e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.