PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Odziaływanie insektycydów nowej generacji na cechy kulinarne ziemniaków

Warianty tytułu
EN
Effect of new generation of insecticides on the culinary quality of edible potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Badanymi czynnikami były: czynnik I - odmiany ziemniaka: Wiking, Mors, Żagiel, czynnik II - sposoby zwalczania stonki ziemniaczanej z udziałem insektycydów: Actara 25 WG, Regent 200 SC, Calypso 480 SC (w trzech dawkach) i obiekt kontrolny bez insektycydów. Stosowanie insektycydów przyczyniło się do wzrostu ciemnienia miąższu bulw ugotowanych ocenianych po 2 godzinach w porównaniu do obiektu kontrolnego bez ochrony chemicznej. Uprawiane odmiany miały istotny wpływ na badane cechy kulinarne bulw ziemniaka.
EN
A field experiment was carried out in the years 2004-2006 at the Experimental Station Zawady owend by the University of Podlasie in Siedlce. The examined factors were as follows: factor I - potato cultivars: Wiking, Mors, Żagiel, factor II - methods of Colorado beetle control including the following insecticides: Actara 25 WG, Regent 200 SC and Calypso 480 SC (at three rates), and a control object without insecticides. The application of insecticides increased the darkening of cooked potato tuber flesh after 2 hours as compared to the control object without chemical control. Cultivars cultivated significantly differentiated the culinary characteristics of potato tubers.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.201-208,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Ciećko Z., Rogozińska I., Żołnowski A., Wyszkowski M. 2005. Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biul. IHAR 237/238: 151-159.
 • Cieślik E., Bodzioch A., Grzych-Tuleja E. 2008. Skład chemiczny a jakość żywienia bulw ziemniaka. Mat. Konf. Nauk. „Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce”. Kraków, 5 listopada: 1-6.
 • Czarnocińska J., Wądołowska L., Babicz-Zielińska E., Przysławski J., Schlegel- Zawadzka M. 2003. Factors influencing the choice of vegetables and fruit consumed by the school youth from Szczecin. Pol. J. Food Nutr. Sci. 12(53): 95-101.
 • Dzwonkowski W., Szczepaniak J., Zalewski A., Lewandowski R. 2009. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy tynkowe. Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 36: 1-28.
 • Gugała M., Zarzecka K. 2007. Wpływ uprawy roli i doboru herbicydów na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka odmiany Wiking. Acta Sci. Pol. Agricultura 6(2): 29-37.
 • International year of the potato 2008. www.potato2008.org/en/word/index.html
 • Leszczyński W. 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 47-64.
 • Lisińska G. 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511: 81-94.
 • Rembiałkowska E. 2001. Cechy jakości zdrowotnej surowców roślinnych kupowanych w sklepach z żywnością ekologiczną i konwencjonalną. Żyw. Czlow. Metabol. XXVIII Supl.: 268-273.
 • Roztropowicz S. (Red.) 1999. Metodyka obserwacji pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR Radzików, Oddział Jadwisin: 1-50.
 • Savage G.P., Searle B.P., Hellenäs K.E. 2000. Glycoalkaloid content, cooking quality and sensory evaluation of early introductions of potatoes into New Zealand. Potato Res. 43(1): 1-7.
 • Sawicka B. 2000. Wpływ technologii produkcji na jakość bulw ziemniaka. Pam. Puławski 120: 391-401.
 • Sawicka B., Kuś J., Barbaś P. 2006. Ciemnienie miąższu bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu uprawy. Pam. Puławski 142: 445-457.
 • Sidel J.L., Stone H. 1993. The role of sensory evaluation in the food industiy. Food Qual. Prefer. 4: 63-73.
 • Teodorczyk A. 1982. Charakterystyka niektórych cech kulinarnych ziemniaka w świetle literatury. Biul. Inst. Ziemn. 28: 35-53.
 • Wszelaczyńska E. 2004. Wpływ nawożenia magnezem na zawartość kwasów organicznych i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka odmiany Mila. Acta Sci. Pol., Agriculture 3(1): 175-186.
 • Zarzyńska K., Goliszewski W. 2006. Uprawa ziemniaka w systemie ekologicznym i integrowanym a jakość plonu bulw. Pam. Puławski 142: 617-626.
 • Zarzyńska K., Wroniak J. 2007. Różnice w jakości ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych. J. of Res. and Applic. in Agric. Eng. 52(4): 108-113.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-02e2294b-9883-4881-a56f-8d4ca007a06b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.