PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Nutritional status and nutritional habits of men with benign prostatic hyperplasia or prostate cancer - preliminary investigation

Warianty tytułu
PL
Stan odżywienia i sposób żywienia mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza lub rakiem stercza - badania wstępne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction. The ageing in men, the most frequent pathologic lesions affecting the prostatic gland in this period are benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer (PC), the course of which may be influenced by the improper nutritional status of patients and their nutritional habits. The aim of this study was, therefore, to evaluate the nutritional status and eating habits of men diagnosed and treated for one of the above diseases. Material and metods. The nutritional status of 30 male patients with clinically confirmed and treated disease of the prostatic gland, including 15 men (aged 51-75 years) with BPH and 15 men (aged 51-73 years) with PC, was evaluated based on their BMI, WC, WHR, and WHtR parameters. In tum, the energy and nutritive value of 90 daily food rations (DFRs) was evaluated. Finally, calculations were made for the Key’s index of diet atherogenicity, resultant Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL). Results. Higher values of the BMI, WC, WHR and WHtR parameters were noted in the men with PC, they were also characterized by a higher incidence of peripheral subcutaneous obesity and visceral obesity. The DFRs of the men were characterized by a low energy value and by a low intake of available carbohydrates, dietary fiber, K, Ca, Mg, vitamins D and C, and fluids at a simultaneously high intake of total and animal protein, cholesterol, Na, P, Fe, Cu as well as vitamins B2 and PP. The contribution of energy derived from the basic nutrients diverged from the recommended values. In addition, the DFRs were characterized by high values of Key’s index and 24-h GL. Differences in meeting the RDA for selected nutrients between the analysed groups of men were statistically significant. Conclusions. The improper nutritional status of the men may result from their incorrect nutritional habits which fail to improve their health status, and even predispose them to the development of some diet-dependent diseases. In view of that, both correction of diets of the surveyed men, as well as their health-promoting nutritional education in the aspect of prostate diseases seem necessary.
PL
Wstęp. W okresie starzenia u mężczyzn najczęstszymi zmianami chorobowymi dotykającymi gruczoł krokowy są łagodny przerost stercza (benign prostatic hyperplasia BPH) lub rak stercza (prostate cancer PC), do przebiegu których może przyczynić się nieprawidłowy stan odżywienia i sposób żywienia. Celem pracy była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia mężczyzn, u których zdiagnozowano i leczono jedno z w.w. schorzeń. Materiał i metody. U 30 mężczyzn z klinicznie potwierdzoną i leczoną chorobą gruczołu krokowego, w tym 15 mężczyzn (w wieku 51-75 lat) z BPH oraz 15 (w wieku 51-73 lat) z PC oceniono stan odżywienia na podstawie wartości wskaźników BMI, WC, WHR, WHtR. Oceniono wartość energetyczną i odżywczą 90 całodziennych racjach pokarmowych (crp). Obliczono wskaźnik aterogenności diety Keysa oraz wartość wypadkowego Indeksu Glikemicznego i Ładunku Glikemicznego. Wyniki. Większymi wartościami wskaźników BMI, WC, WHR i WHtR charakteryzowali się mężczyźni z PC, częściej występowała u nich otyłość obwodowa i wisceralna. Crp mężczyzn charakteryzowały się niską wartością energetyczną oraz małym spożyciem węglowodanów przyswajalnych, błonnika, K, Ca, Mg, witamin D i C oraz płynów przy jednocześnie dużym spożyciu białka ogółem i zwierzęcego, cholesterolu, Na, P, Fe, Cu oraz witamin B2 i PP. Udział energii pochodzącej z podstawowych składników odżywczych odbiegał od zalecanych wartości. Ponadto crp charakteryzowały się dużymi wartościami wskaźnika Keysa oraz całodobowym GL. Różnice w realizacji norm na niektóre składniki odżywcze pomiędzy grupami badanych mężczyzn były statystycznie istotne. Wnioski. Nieprawidłowy stan odżywienia mężczyzn może wynikać z nieprawidłowego sposobu żywienia, który nie sprzyja poprawie ich zdrowia, a nawet predestynuje do rozwoju innych chorób dietozależnych. Dlatego konieczna wydaje się korekta diety u badanych mężczyzn i prowadzenie profilaktycznej prozdrowotnej edukacji żywieniowej w aspekcie chorób stercza.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
p.319-330,ref.
Twórcy
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-451 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-451 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-451 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Ahn J., Albanes D., Peters U., Schatzkin A., Lim U., Freedman M., Chatteijee N., Andriole G.L., Leitzmann M.F., Flayes R.B., 2007. Dairy products, calcium intake, and risk of prostate cancer in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 16(12), 2623-2630.
 • Anderson R.A., 1998. Chromium, glucose intolerance and diabetes. J. Am. Coli. Nutr. 17, 548-555.
 • Asp N.G., 1995. Classification and methodology of food carbohydrates as related to nutritional effects. Am. J. Clin. Nutr. 61, 930S-937S.
 • Atkinson F.S., Foster-Powell K., Brand-Miller J.C., 2008. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008. Diab. Care 31, 2281-2283.
 • Augustin L.S., Galeone C., Dal Maso L., Pelucchi C., Ramazzotti V., Jenkins D.J., Montella M., Talamini R., Negri E., Franceschi S., La Vecchia C., 2004. Glycemic index, glycemic load and risk of prostate cancer. Int. J. Cancer 112(3), 446-450.
 • Augustsson K., Michaud D.S., Rimm E.B., Leitzmann M.F., Stampfer M.J., Willett W.C., Giovannucci E., 2003. A prospective study of intake of fish and marine fatty acids and prostate cancer. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 12, 64-67.
 • Beaufrére B., Morio B., 2000. Fat and protein redistribution with aging: metabolic considerations. Eur. J. Clin. Nutr. 54, suppl 3, 48-53.
 • Bossingham M.J, Camell N.S., Campbell W.W., 2005. Water balance, hydration status, and FAT-free mass hydration in younger and older adults. Am. J. Clin. Natur. 81, 1342-1350.
 • Brand-Miller J., Marsh K., 2008. The low glycemic index diet: new way of eating for all? Pol. Arch. Med. Wewn. 118, 332-334.
 • Brawley O.W., Bames S.T., 2001. Potential agents for prostatę cancer chemoprevention. Epidemiol. Rev. 23, 168-172.
 • Bub J.D., Miyazaki T., Iwamoto Y., 2006. Adiponectin as a growth inhibitor in prostate cancer cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 340, 1158-1166.
 • Buckley B.S., Lapitan M.C., Simpson C.R., Sheikh A., 2001. Risk of prostate cancer associated with benign prostate disease: a primary care case-control study. Br. J. Gen. Pract. 61,684-691.
 • Chan J.M., Giovannucci E.L., 2001. Dairy products, calcium, and vitamin D and risk of prostate cancer. Epidemiol. Rev. 23, 87-92.
 • Chen T.C., Holick M.F., 2003. Vitamin D and prostate cancer prevention and treatment. Trends Endocrinol. Metab. 14, 423-430.
 • Davies N.J., Batehup L., Thomas R., 2011. The role of diet and physical activity in breast, colorectal, and prostate cancer survivorship: a review of the literature. Br. J. Cancer 8,105 Suppl 1: S52-73.
 • Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W., 2011. Cancer in Poland in 2009. Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Warsaw, 25-105.
 • Edwards J.L., 2008. Diagnosis and Management of Benign Prostatic Flyperplasia. Am. Fam. Physician 77, 1403-1410.
 • Etcheverry P., Grusak M.A., Fleige L.E., 2012. Application of in vitro bioaccessibility and bioavailability methods for calcium, carotenoids, folate, iron, magnesium, poly- phenols, zinc, and vitamins B6, BI2, D, and E. Front. Physiol. 3,317.
 • Farshchi H.R., Taylor M.A., Macdonald I.A., 2005. Beneficial metabolic effects of regular meal frequency on dietary thermogenesis, insulin sensitivity, and fasting lipid profiles in healthy obese women. Am. J. Clin. Nutr. 81, 16-24.
 • Fesinmeyer M.D., Gulati R., Zeliadt S., 2009. Effect of population trends in body mass index on prostate cancer incidence and mortality in the United States. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 18, 808-815.
 • Giri D., Ittmann M., 2001. Interleukin-8 is a paracrine inducer of fibroblast growth factor 2, a stromal and epithelial growth factor in benign prostatic hyperplasia. Am. J. Pathol. 159, 139-147.
 • Glerup FI., Mikkelsen K., Poulsen L., Hass E., Overbeck S., Thomsen J., Charles P., Eriksen E.F., 2000. Commonly recommended daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited. J. Int. Med. 247,260-268.
 • Grandy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R., 2005. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. An American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 112, 2735-2752.
 • Gryglewska B., Grodzicki T., Kocemba J., 1998. Obesity and blood pressure in the elderly free - living population. J. Hum. Hypertens. 12, 645-647.
 • Ham R.J., 1992. Indicators of poor nutritional status in older Americans. Am. Fam. Physician 45, 219-228.
 • Hsing A.W., Sakoda L.C., Chua S. Jr., 2007. Obesity, metabolic syndrome, and prostate cancer. Am. J. Clin. Nutr. 86, 843S-857S.
 • Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., 2008. Standards of hu- man nutrition. Fundamentals of obesity and prevention of noncommunicable diseases. PZWL National Food and Nutrition Institute Warsaw.
 • Joseph J., Cole G., Head E., Ingram D., 2009. Nutrition, brain aging, and neurodegeneration. J. Neurosci. 29, 12795-12801.
 • Kao W.H., Folsom A.R., Nieto F.J., Mo J.P., Watson R.L., Brancati F.L., 1999. Serum and dietary magnesium and risk for type 2 diabetes mellitus: the atherosclerosis risk in communities study. Arch. Intemal. Med. 159, 2151-2159.
 • Keys A., Parlin R.W., 1966. Serum cholesterol response to changes in dietary lipids. Am. J. Clin. Nutr. 19,175-181.
 • Kline K., Yu W., Sanders B.G., 2001. Vitamin E: mechanisms of action as tumor celi growth inhibitors. J. Nutr. 131,161S-163S.
 • Knoche H., Esders T.W., Koths K., Bloch K., 1973. Palmityl coenzyme A inhibition of fatty acid synthesis. Relief by bovine serum albumin and mycobacterial polysaccha- rides. J. Biol. Chem. 248,2317-2322.
 • Leitzmann M.F., Stampfer M.J., Michaud D.S., Augustsson K., Colditz G.C., Willett W.C, Giovannucci E.L., 2004. Dietary intake of n-3 and n-6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Am. J. Clin. Nutr. 80, 204-216.
 • Lewis J.E., Soler-Vila H., Clark RE., Kresty L.A., Allen G.O., Hu J.J., 2009. Intake of plant foods and associated nutrients in prostate cancer risk. Nutr. Cancer 61(2), 216-224.
 • Mansour A.A., Al-Jazairi M.I., 2007. Cut-off values for anthropometric variables that confer increased risk of type 2 diabetes mellitus and hypertension in Iraq. Archiv. Med. Res. 38, 253-258.
 • Mehdad A., McBride E., Monteiro Grillo I., Camilo M., Ravasco P., 2010. Nutritional status and eating pattem in prostate cancer patients. Nutr. Hosp. 25, 422-427.
 • Monro J.A., Shaw M., 2008. Glycemic impact, glycemic glucose equivalents, glycemic index and glycemic load: definitions, distinctions, and implications. Am. J. Clin. Nutr. 87, 237-243.
 • Peehl D.M., Feldman D., 2003. The role of vitamin D and retinoids in controlling prostate cancer progression. Endoc. Relat. Cancer 10, 131-140.
 • Remer T., 2000. Influence of diet on acid - base balance. Seminars in Dialysis 13, 221-226.
 • Rudman D., Drinka P.J., Wilson C.R. Mattson D.E., Scher- man F., Cuisinier M.C., Schultz S., 1994. Relations of endogenous anabolic hormones and physical activity to bonę mineral density and lean body mass in elderly men. Clin. Endocrinol. (Oxf) 40, 653-661.
 • Sheard N., Ciarke N.G., Brand-Miller J.C., Franz M.J., Pi-Sunyer F.X., Mayer-Davis E., Kulkami K., Geil P., 2004. Dietary carbohydrate (amount and type) in the prevention and management of diabetes: a statement by the American diabetes association. Diab. Care 27, 2266-2271.
 • Stoch S.A., Parker R.A., Chen L., Bubley G., Ko Y.J., Vincelette A., Greenspan S.L., 2001. Bone loss in men with prostatic cancer treated with gonadotropin-releasing hormone agonists. J. Clin. Endocrinol. Metab. 86, 2787-2791.
 • Sul H.S., Latasa M.J., Moon Y., Kim K.H., 2000. Regulation of the fatty acid synthase promoter by insulin. J. Nutr. 130, 315S-320S.
 • Sushko L.I., Lukienko P.I., 1981. Effect of vitamin BI deficiency on xenobiotic hydroxylation and lipid peroxidation in rat liver microsomes. Farmakol. Toksikol. 2, 102-104.
 • Taysi S., 2005. Oxidant/antioxidant status in liver tissue of vitamin B6 deficient rats. Clin. Nutr. 24, 385-389.
 • The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in małe smokers. 1994. The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. New Engl. J. Med. 330, 1029-1035.
 • Thomas J.A., 1999. Diet, micronutrients, and the prostate gland. Nutr. Rev. 57, 95-103.
 • Tilg H., Moschen A.R., 2006. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. Nat. Rev. Immunol. 6, 772-783.
 • Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjak E., 2006. Principles of rational nutrition recommended daily food rations for selected population groups in catering establishments. ODDK Gdańsk.
 • Van den Beld A.W., Lamberts S.W., 2002. Endocrine aspects of healthy ageing in men. Novartis Found. Symp. 242, 3-16; discussion 16-25.
 • Weickert M.O., Pfeiffer A.F., 2008. Metabolic effects of dietary fiber consumption and prevention of diabetes. J. Nutr. 138, 439-442.
 • WHO, 2002. Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report of the Joint WHO/FAO expert consultation. Geneve.
 • Wolever T.M.S., Yang M., Zeng X.Y., Atkinson F., Brand- Miller J.C., 2006. Food glycemic index, as given in Glycemic Index tables, is a significant determinant of glycemic responses elicited by composite breakfast meals. Am. J. Clin. Nutr. 83, 1306-1312.
 • Wortsman J., Matsuoka L.Y., Chen T.C., Lu Z., Holick M.F., 2000. Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Am. J. Clin. Nutr. 72, 690-693.
 • Zemel M.B., Shi H., Greer B., Dirienzo D., Zemel P.C., 2000. Regulation of adiposity by dietary calcium. FA- SEB J. 14,1132-1138.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f8f820b9-cb40-4970-b18d-a48f4a869e70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.