PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ jakości wody i zawartości wapnia w podłożu na wzrost i mineralne odżywianie kalmii szerokolistnej (Kalmia latifolia L.) i wybranych odmian różanecznika (Rhododendron L.)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Porównano wrażliwości kalmii szerokolistnej (Kalmia latifolia L.) 'Kaleido­scope' oraz trzech odmian różanecznika (Rhododendron L.): 'Alfred' (Catawbiense - Hybridum), 'Goldkrone' (Wardii - Hybridum) i 'Percy Wiseman' (Yakushi- manum - Hybridum) na wysoką zawartość СаСО w podłożu i zróżnicowaną jakość wody do nawadniania. Badano wpływ dawki kredy (0, 3 i 15 g-dm³.) oraz jakości wody (woda deszczowa i wodociągowa) na wzrost, zawiązywanie pąków kwiatostanowych, zawartość chlorofilu i całkowitą zawartość makro- i mikroskładników w liściach. Twardość ogólna wody wodociągowej użytej w badaniach wyno­siła 18,8, wody deszczowej 0,4°dH, a zawartość kwaśnych węglanów (HCO₃) odpowiednio 330 i 17 mg·dm³. Rośliny uprawiano przez 2 sezony wegetacyjne w podłożu torfowym. Rodzaj użytej wody nie wpłynął w większym stopniu na wzrost i kwitnienie kalmii szerokolistnej jak również badanych odmian różanecznika, ale zawartość chlorofilu w liściach roślin nawadnianych wodą wodociągową była istotnie niższa (o 13-22%) niż u roślin nawadnianych wodą deszczową. Nawadnianie roślin wodą wodociągową utrudniało pobieranie fosforu i żelaza, szczególnie w przypadku różanecznika 'Alfred' i 'Goldkrone'. Wrażliwość badanych roślin na wysoką zawartość kredy w podłożu była bardzo różna. Kalmia szerokolistna 'Kaleidoscope' i różanecznik 'Percy Wiseman' okazały się tolerancyjne, a różanecznik 'Alfred' i 'Goldkrone' wrażliwe na wysoką zawartość СаСО₃. Wysokość kalmii i różanecznika 'Percy Wiseman' po dwóch latach uprawy w podłożu zawierającym 15 g·dm³ CaCO₃ była mniejsza zaledwie 0 18 i 17%, podczas gdy różaneczniki 'Alfred' i 'Goldkrone' były niższe odpowie­dnio o 53 i 46% od roślin uprawianych w podłożu bez dodatku kredy. Młode liście kalmii uprawianej w podłożu zawierającym СаСО₃ w dawce 15 g·dm³ były słabiej wybarwione, miały nieco mniejszą zawartość chlorofilu niż liście roślin uprawianych w podłożu bez kredy, ale nie występowały na nich objawy chlorozy, Z kolei silne objawy uszkodzeń i chlorozy liści obserwowano na najmłodszych liściach różanecznika 'Alfred' i 'Golodkrone'. Wysoka zawartość kredy w podłożu stymulowała pobieranie potasu i silnie hamowała pobieranie fosforu, magnezu oraz manganu u wszystkich badanych roślin. Całkowita zawartość żelaza w liś­ciach w niewielkim stopniu była uzależniona od zawartości СаСО₃ w podłożu i nie była skorelowana z występowaniem chlorozy młodych liści.
EN
Lime and water quality tolerance of mountain laurel 'Kaleidoscope' and three cultivars of rhododendron 'Alfred' (Catawbiense - Hybridum), 'Goldkrone' (Wardii - Hybridum) and 'Percy Wiseman' (Yakushimanum - Hybridum) were evaluated. The effect of calcium carbonate content (0, 3 and 15 mg·dm³) and water quality (rain and tap water) on growth and macro- and microelements concentration was evaluated. Total hardiness of tap and rainwater was 18.8 and 0.4°dH, and bicarbonate content (HСО₃) 330 and 17 mgdnr3, respectively. Plants were cultivated during 2 growing seasons in peat substrate. Type of water did not affect growth and flowering of mountain laurel and all rhododendrons cultivars, but chlorophyll content in leaves of all tested plants irrigated with tap water was significantly lower (by 13-22%) than plants irrigated with rain water. P and Fe contents in leaves of plants irrigated with tap water were lower than in plants irrigated with rainwater, especially for rhododendron 'Alfred' and 'Goldkrone'. Tolerance of tested plants to high calcium carbonate content in the potting medium was very different. Mountain laurel 'Kaleidoscope' and rhododendron 'Percy Wiseman' were much more lime tolerant than rhododendron 'Alfred' and 'Goldkrone'. The height of mountain laurel and rhododendron 'Percy Wiseman' after 2 years of cultivation in the peat medium amended with 15 mg·dm³ СаСО₃ was lower only by 18 and 17%, whereas rhododendrons 'Alfred' and 'Goldkrone' were lower by 53 and 46%, respectively, than plants grown without lime in the peat medium. Chlorophyll content of young leaves of mountain laurel grown in the peat medium with 15 mg·dm³ СаСО₃ was lower than leaves of plants grown in peat medium without lime, but chlorosis was not observed. On the contrary, strong chlorosis and dying of youngest leaves of rhododendron 'Alfred' and 'Golodkrone' grown at the highest lime content in the peat medium occurred. High calcium carbonate in the peat medium stimulated the uptake of K and decreased the uptake of P, Mg and Mn in all tested plants. Total Fe content in leaves was less dependent on the lime content in peat medium and was slightly correlated with chlorosis of young leaves.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
504
Numer
2
Opis fizyczny
s.461-469,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Pracownia Szkółkarstwa Roślin Ozdobnych Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18 96-100 SKIERNIEWICE
Bibliografia
 • Aendekerk Т. 1997. Fertilization guide for nursery crops. Boomteelt praktijkonderzoek, Boskoop, Holandia: 150 ss.
 • Chaanin A. 1998. Lime tolerance in Rhododendron. Combined Proceedings IPPS 48: 180-182.
 • Chaanin A., Preil W. 1994. Influence of bicarbonate on iron deficiency chlorosis in Rhododendron. Acta Hort. 364: 71-77.
 • Giel R, Bojarczuk K. 2001. Wpływ wysokiego poziomu wapnia i pH w podłożu na różaneczniki. Erica Polonica 12: 95-101.
 • Guardia M., Alcantara E. 2002. Bicarbonate and low iron level increase root to total plant weight ratio in olive and peach rootstock J. Plant Nutr. 25: 1021-1032.
 • Kinsman D. 1998. Rhododendrons in Yunnan, China: - pH of associated soils. New Plantsman 5: 32-38.
 • Kinsman D. 1999. Rhododendrons and associated plants growing in soils overlaying limestone. New Plantsman 6: 21-22.
 • Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Second Edition Academic Press, London: 889 ss.
 • McAleese A., Rankin d., Hang s. 1999. Rhododendrons do grow on limestone. New Plantsman 6: 23-29.
 • Matysiak В. 2004. Wpływ nawożenia, pH i składu podłoża na wzrost i skład chemi­czny liści kalmii szerokolistnej (Kalmia latifolia L.). Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 234(93): 233-238.
 • Preil w., Ebbinghaus R. 1994. Breeding of lime tolerant Rhododendron rootstocks. Acta Hort. 364: 61-70.
 • Rose M.A., Wang H. 2000. Comparison of micronutrient sources for container Rhododendron. ASHS J. Online 1: 1-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f4686626-2f3a-4b5c-bc43-dab68958d6e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.