PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Płeć nabywcy a wpływ działań promocyjnych na proces wyboru produktów spożywczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The buyer’s gender and the effect of promotion activities on the process of selection of food products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przedstawionych rozważań i analiz jest przybliżenie znaczenia płci w kształtowaniu zachowań nabywców w procesie decyzyjnym. Głównym celem badawczym była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych Część badawczą opracowano na podstawie wyników badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 486 konsumentów żywności, przy zastosowaniu metody doboru celowego. Z badań wynika, że znaczenie poszczególnych działań promocyjnych w procesie zakupowym badanych konsumentów było różne w zależności od płci. Z analiz statystycznych wynika, że różnice te nie były duże. Na podstawie odpowiedzi respondentów można zauważyć, że mężczyźni byli znacznie bardziej wrażliwi na działania promocyjne w swoich decyzjach związanych z wyborem produktu. Najbardziej zróżnicowani w ocenie wpływu reklamy ze względu na płeć byli badani respondenci w grupie nabywców owoców i warzyw oraz produktów mleczarskich, a najmniej nabywcy produktów mięsnych.
EN
The aim of the considerations and analyzes presented in the publication is to approximate the importance of gender in shaping the behavior of buyers in the decision-making process. The main research goal was to assess the impact of promotional activities on the consumer purchasing process on the market for selected food products. The research part was based on the results of surveys that were conducted in 2016 on a group of 486 food consumers using the targeted selection method. The research has shown that the importance of particular promotional activities in the purchasing process of the surveyed consumers was different depending on the gender. Statistical analyzes show that these differences were not large. Based on the respondents’ answers, it can be noticed that men were much more sensitive to promotional activities in their decisions related to product selection. The respondents in the group of purchasers of fruit and vegetables and dairy products were the most diversified in the assessment of the impact of advertising on the basis of gender, and the least diversified were the purchaser of meat products.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.11-18,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Angowski Marek, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor. 2016. „Miejsca zakupu żywności – wybory młodych konsumentów”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6):11-16.
 • Brandys Joanna, Magdalena Kowalska-Musiał. 2014. „Marketing zorientowany na mężczyzn – Założenia, uwarunkowania”. Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 31: 1-10.
 • Byrne Kaileigh, Darrell Worthy. 2015. „Gender differences in reward sensitivity and information processing during decision-making”. Journal of Risk and Uncertainty 50: 55-71.
 • Deluga Włodzimierz. 2015. „Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybko zbywalnych”. Problemy Profesjologii 1: 55-64.
 • Górska-Warsewicz Hanna, Monika Świątkowska, Karol Krajewski. 2013. Marketing żywności. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jasiulewicz Anna. 2010. „Płeć a zachowania konsumentów na rynku. Marketing skierowany na płeć”. Roczniki Naukowe SERiA XII (4): 125-130.
 • Jaska Ewa. 2014. „Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”. Handel Wewnętrzny 1 (354): 120-130.
 • Kicińska Joanna. 2010. „Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów”. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16):73-83.
 • Kieżel Ewa, Sławomir Smyczek. 2012. „Zachowania kobiet na rynku usług finansowych – nowe zjawiska, tendencje”. Konsumpcja i Rozwój 1 (2): 36-46.
 • Kowalczuk Iwona. 2016. „Preferencje konsumentów w zakresie sprzedaży żywności”. Handel Wewnętrzny 2 (361): 241-252.
 • Kozielski Robert. 2015. „Płeć psychologiczna konsumentów a preferowane metody komunikacji rynkowej”. Handel Wewnętrzny 4 (357): 232-242.
 • Łodziana-Grabowska Joanna. 2016. „Wpływ promocji na zachowania konsumenckie”. Marketing i Rynek 2: 20-31.
 • Małys-Kaleta Agata. 2015. „Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym”. Handel Wewnętrzny 4 (357): 276-285.
 • Niedzielska Anna. 2015 „Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 38 (865): 139-148.
 • Nowacki Filip. 2014. „Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta”. Marketing i Rynek 6: 11-19.
 • Nowacki Robert. 2013. „Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22 (777): 403-416.
 • Piersiala Luiza. 2014. „Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 68: 93-102.
 • Pikuła-Małachowska. 2015. „Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 38 (865): 67-75.
 • Popyrina Veronika. 2015. „Men and women watching and reading: Gender and information processing opportunity effects in advertising”. Journal of Marketing Communications 21 (2): 125-144.
 • Rogala Anna. 2015. „Role i aktywność konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 414: 61-74.
 • Tannenbaum Cara, Lorraine Greaves, Ian Graham. 2016. „Why sex and gender matter in implementation research”. BMC Medical Research Methodology 16 (145): 1-9.
 • Wasilewska Ewa. 2011. „Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie”. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 52: 136-146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e8b5e07d-d03f-4fb9-9ccb-f8e519865d17
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.