PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 6 |
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z tytułu podatku leśnego w gminach wiejskich w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Spatial diversity of incomes from forest tax in rural communes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących przestrzennego zróżnicowania wpływów z tytułu podatku leśnego. Analizie poddano wysokość kwot zasilających lokalne budżety wszystkich gmin wiejskich w Polsce oraz ich udział w dochodach ogółem. Szczegółowe dane zaprezentowano dla gmin, w których wpływy z podatku leśnego stanowiły co najmniej 4% udziału w strukturze dochodowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dynamika zmian dotyczących tego zjawiska nie jest duża. Dotyczy to podatku leśnego jako dochodu oraz jego wymiaru zdeterminowanego występowaniem na terenach wiejskich gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – Ls. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrostową tendencję pod względem wielkości areału przeznaczanego pod zalesienie. Nie oznaczało to jednak, że zwiększała się baza do opodatkowania, gdyż właściciele gruntów leśnych z drzewostanem do 40 lat, mimo że podlegają opodatkowaniu, korzystali ze zwolnienia, co oznacza brak wpływów fiskalnych do budżetu.
EN
The article presents the results of research on the spatial diversity of incomes from forest tax. The analysis covered the amount of forest tax in the budgets of rural communes and their share in total revenues. Based on the conducted research it was found that the dynamics of changes related to this phenomenon is not significant. This applies to forest tax as income, as well as its amount determined by the occurrence in rural areas, land qualified in the register of lands and buildings as forests – Ls. After Poland’s accession to the EU structures, the number of hectares of land designated for afforestation is characterized by an upward trend. This does not mean, however, that the tax base is increasing. Forest land with trees to 40 years are taxable but are exempt, which means a lack of tax revenues to the budget.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
6
Opis fizyczny
s.170-175,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • BDL. 2008. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu . dane za 2008 rok, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary.
 • BDL. 2016. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu . dane za 2016 rok, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary.
 • Gruziel Kinga. 2016. „Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 145-149.
 • GUS. 2008, 2013, 2014, 2015, 2016. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (w odniesieniu do 1 m3 za lata 2008, 2013, 2014, 2015, 2016. Warszawa: GUS.
 • Potocki Artur. 2016. „Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin”. Rocznik Samorządowy 5: 201-215.
 • Rakowska Joanna. 2013. Klasyfikacja obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczne – statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Dz.U. 2017, poz. 1982.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Dz.U. 2017, poz. 1821.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2017, poz. 1785, 2141.
 • Utzig Monika. 2007. „Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 62: 17-27.
 • Wyrok NSA z 30 marca 2010 r. II FSK 1914/08. Warszawa. NSA.
 • Wyrok WSA w Kielcach z 4 września 2008 r. I SA/Ke 168/08. Kielce: WSA.
 • http://www.plaska.pl/strona-125-polozenie_gminy.html, dostęp 16.11.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e89ca01d-0380-4006-850b-941740b0b7bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.